Nieuws

Fries Waddenproject: onderzoek naar DNA van Amelanders

  Het gebruik van DNA voor genealogisch onderzoek wordt steeds populairder. Dit soort onderzoek wordt genetische genealogie genoemd en biedt kansen voor genealogen die in hun onderzoek vastlopen. Al een aantal jaren bestaat er het Fries Waddenproject dat zich specifiek op genetische genealogie...
Lees meer

Boekpresentatie 'Ameland' van Oense Straatsma

Op dinsdag 10 november om 16.00 uur overhandigt Oense Straatsma, auteur van het boek ‘Ameland’, zijn boek aan burgemeester Albert de Hoop in het gemeentehuis in Ballum.    Over het boek Het boek 'Ameland' geeft een overzicht van de geschiedenis van Ameland, vanaf de eerste bewoning rond...
Lees meer

Pôllepraat nummer 77 november 2015

In dit nummer van de Pôllepraat stonden weer enkele bijzondere schenkingen voor stichting ‘De Ouwe Pôlle’. Zo had dhr. D. van der Geest uit Stiens enkele bijzondere bodemvondsten bij Nes gedaan, namelijk 8 fragmenten van grote kleiknikkers die als stop op de hals van een kruik gebruikt werden. Ook...
Lees meer

Boekpresentatie ‘Windscheppen op Ameland’

Op zaterdag 17 oktober vond de presentatie van het boek ‘Windscheppen op Ameland’ in molen De Verwachting in Hollum plaats. De auteurs Warner Banga en Douwe de Boer hadden geen mooiere dag kunnen uitkiezen, want het was Molendag en veel mensen bezochten de molen. Na een samenwerking van ongeveer...
Lees meer

Waddenacademie en Tresoar starten Internationale Waddenbibliotheek

Op donderdag 15 oktober werd tijdens het symposium 'Wadden op de kaart', de Internationale Waddenbibliotheek gepresenteerd. Het doel van deze bibliotheek is:'een platform te zijn van en voor alle oude, bestaande en toekomstige kennis met betrekking tot het Nederlandse, Duitse en Deense...
Lees meer

De Sneuper 119: de Amelander families Colmer en Adema

Het herfstnummer van 2015 De Sneuper 119, ledenblad van HVNF, heeft als coververhaal 'Dokkumer zeeheld in Slag bij Kamperduin'. Tijdens deze zeeslag in 1797 was Dooitzen Eelkes Hinxt kapitein op de Beschermer. Nykle Dijkstra heeft hiermee een prachtig verhaal tot in...
Lees meer

Presentatie nieuwe website AlleFriezen

Op woensdag 23 september werd de vernieuwde website van AlleFriezen gepresenteerd in het provinciehuis in Leeuwarden. Om 14.25 werd de vernieuwde website door de bekende skûtsjeskenner Klaas Jansma gelanceerd. Dit is de derde versie van de genealogische website sinds het in 2007 werd opgericht. In...
Lees meer

Nieuwbouw RK-kerk Ameland van start

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden heeft een machtiging verleend aan de St. Clemensparochie van Ameland voor de herbouw van de kerk.   Na de brand op 5 februari 2013, die het kerkgebouw nagenoeg helemaal verwoestte, is het parochiebestuur onder leiding van de heer...
Lees meer

Symposium 'Wadden op de kaart'

Op donderdagmiddag 15 oktober organiseert Tresoar, in samenwerking met de Waddenacademie, het symposium 'Wadden op de kaart'. Aan de hand van historische kaarten van het Waddengebied geven schrijver Kester Freriks, landschapsarchitect Els van der Laan en historicus Albert Buursma hun visie op dit...
Lees meer

Meer van de Ouwe Pôlle: