Algemeen

Winkels en bedrijvigheid op Ameland van vroeger tot nu

Er is al veel geschreven over de geschiedenis van ons eiland. Gelukkig maar want alles wat een keer is opgeschreven, gedrukt en misschien ook uitgegeven, blijft bewaard. Als werkgroep “Eilander geschiedenis” hebben we geprobeerd als eerste opdracht een overzicht te krijgen van het winkelbestand op...
>

Tijdlijn van de Amelander geschiedenis

 690  Koning Radboud I bezoekt het gebied en noemt Ameland het Fosteland  Ameland heette oudtijds Fostaland, omdat de godin Posta daar een tempel had. Later, na de invoering van het christendom, werd  de naam...
>

Culinaire cultuur van Ameland

Amelander culinaire geschiedenis Al jaren vertellen mensen elkaar verhalen en zo dragen zij kennis, ervaring en soms geheimen over . Verhalen kunnen door het doorvertellen soms worden vervormd en een ander leven gaan leiden. ‘Geschreven is gebleven’ is een waar gezegde. Eten, voedsel en...
>

Visserij op Ameland

Traditioneel Amelander vistuig Op Ameland wordt al eeuwenlang gevist, vissen was in de afgelopen eeuwen een welkome aanvulling op het destijds karige bestaan van de Amelanders. Dit vissen deed men met diverse soorten vistuig op traditionele manier. Zo werd er gevist met botwant, fuiken en netten....
>

Demografische ontwikkeling van Ameland

Bij het uitbreken van de oorlog telde Ameland 1997 inwoners. Dit aantal was wel eens hoger geweest. Vooral in de bloeiperiode tijdens de walvisvaart waren er vermoedelijk meer bewoners. Helaas ontbreken ons daarover de gegevens. Een telling tijdens de Franse bezetting in 1796 kwam zelfs uit op...
>

Middelen van bestaan op Ameland

Nadat rond 1800 een einde is gekomen aan de walvisvaart en ook de positie van Holland als zeevarende natie ernstig is aangetast en door Engeland is overgenomen vervalt ook het eiland Ameland in een lange periode van afnemende welvaart.   De bestaande gemeenschap heeft bij het...
>

Het Amelands als Fries-Nederlands mengdialect

Wie goed luistert, zal waarnemen dat het dialect van Ameland kenmerken van zowel het Nederlands als het Fries heeft. De aandelen van die talen in het Amelands is er niet een van toevalligheid. Er zit een systeem in bij wat als Nederlandse en wat als Friese invloed kan gelden, en juist dat systeem...
>

Streeknamenkaart van Ameland

Dit is een streeknamenkaart van Ameland. Hierop staan de namen van diverse dijken, sloten, duinen, meetpunten, enz.  
>

Bestuur van Ameland

Het bestuur was op Ameland in handen van de erfheer. Door de erfheer werden functionarissen benoemd zoals de baljuw, schout, secretaris rentmeester enz. Ook had ieder dorp, Hollum, Ballum en Nes een eigen bestuur bestaande uit twee volmachten, twee burgemeesters en een vroedschap van 8, totaal dus...
>
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>