De (oude) archieven van de gemeente Ameland worden bewaard in het gemeentehuis te Ballum en worden beheerd door de gemeentearchivaris Tjeerd Jongsma. De archieven, naast het archief van de gemeente, ook archieven van o.a. kerken, verenigingen, families en personen bevatten allerlei interessante stukken, die van belang zijn voor de geschiedenis van Ameland en inwoners daarvan en gebruikt kunnen worden voor historisch en genealogisch onderzoek.

Raadplegen van de archiefstukken kan het beste op de dagen dat de streekarchivaris in het gemeentehuis te Ballum aanwezig is. Alles onder voorbehoud van geldende coronamaatregelen en het liefst na telefonische afspraak op 0519-298737. Dat kan in 2024 op de volgende data:

Gemeentehuis Ameland - gemeentearchief Ameland

Donderdag 18 januari

Donderdag 1 februari

Donderdag 15 februari

Donderdag 29 februari

Donderdag 14 maart

Donderdag 28 maart

Donderdag 11 april

Donderdag 25 april

Woensdag 8 mei

Donderdag 23 mei

Donderdag 6 juni

Voor het maken van een afspraak of meer informatie over en uit de gemeentelijke archieven kunt u contact opnemen met gemeentearchivaris T. Jongsma via tj.jongsma@noardeast-fryslan.nl of 0519-298737

 

Inventarisaties van particuliere archieven

 

Hierbij een overzicht van beschikbare archieven in het gemeentehuis te Ballum. Druk op een archief om de inventaris in pdf-formaat te bekijken

 

 

In het Streekarchief te Dokkum is ook veel over Ameland aanwezig. Het betreft:

  • een historische bibliotheek
  • genealogische publicaties
  • bewerkte bronnenuitgaven van de doop- trouw- en begraafboeken voor onderzoek in de periode voor 1811 (FAF-klappers)
  • microfiches van het archief van het Nedergerecht

Zowel de inventarissen van de Amelander archieven als ook de catalogus van de bibliotheekcollectie van het Streekarchief zijn raadpleegbaar op www.hicnof.nl

 

Kadastrale gegevens

Dit is een overzicht van gebouwen waarvan kadastrale gegevens vanaf 1832 beschikbaar zijn door onderzoek in de kadastrale registers die bewaard worden in het Amelander gemeentearchief.

De verzamelde gegevens bevatten: eigenaar of eigenaren, omschrijving van het perceel, oppervlakte van het perceel, verandering in eigendomstoestand van perceel, verandering van oppervlakte van het gebouw en de kadastrale datering van veranderingen. In de lijst worden de eigenaren, perceel- en artikelnummer van de eigenaar uit 1832 genoemd. U kunt op Hisgis de kadastrale situatie van 1832 bekijken.

Er zijn in de loop der eeuwen huizen gesloopt. Bij deze huizen staan alleen de straatnamen waar ze ongeveer gestaan hebben en deze hebben dus geen huisnummer.

Wanneer u het volledige kadastrale overzicht wilt ontvangen, verzoeken wij u het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Vervolgens sturen wij het betreffende overzicht zo snel mogelijk naar u op.  Bekijk als voorbeeld:Kadastraal overzicht De Plaats 5.doc (34816).  Tot slot hopen wij dit overzicht met uw kadastrale gegevens aan te vullen. Als u die heeft, kunt u die mailen naar info@amelanderhistorie.nl

 

Hollum

Straatnamen: Omschrijving: Eigenaren in 1832: Artikelnummer: Perceelnummer:

Zuiderlaan 3

huis en erf Wed. Pieter Jansen Stenderd 297 B428

Hans Barentsstraat 7

huis en erf Sypt Gerrits Wynberg 357 B2191

De Plaats 5

huis en erf Gerben Geerts Roep 271 B2309

Burenlaan

huis en erf Wed. Jan Gerrits Kat 167 B488

Burenlaan

huis en erf Klaas Hendriks de Boer 79 B489

Oranjeweg 6

huis en erf Bruin Johannes de Reiger 261 B2159

Molenweg 6

huis en erf Kerkvoogdij 171 B2027

De Hagen

huis en erf Sybe Tjipkes Visser 338 B2013
Zwaneplein 6 huis en erf Douwe Drewes van der Laag 191 B2155
Johan Bakkerstraat 7 huis en erf Kornelis Pieters Ruigh 278 B2132
Hans Barentsstraat 9 huis en erf Hendrik Jacobs Brouwer 94 B2195
Hans Barentsstraat 6 huis en erf Jan Lolkes Kanger 164 B2177
De Plaats 3 huis en erf Andries Tymens Tromp 299 B2308
Oranjeweg 4 huis en erf Doopsgezinde Gemeente 118 B2156
O.P. Lapstraat 1-3 huis en erf Johann Hermann Reichard 260 B2131
O.P. Lapstraat 2 huis en erf Anne Pronk 253 B2009
Westerlaan huis en erf Jan Douwes Dekker 103 B506
Hereweg 12 huis en erf Drewes Keimpes van der Laag 190 B2280
Westerlaan huis en erf Drewes Keipmes van der Laag 190 B510
J.W. Burgerstraat 4 huis en erf Gerrit Jacobs Brouwer 92 B2196
Noorderweg huis en erf Jan Dirks Bakker 27 B2179
De Hagen huis en erf Kornelis Dirks de Groot 132 B2015
Jan Jacobsweg huis en erf Thijs Jacobs Visser 343 B2017
Burenlaan huis en erf Douwe Drewes van der Laag 191 B485
Burenlaan schoolhuis en erf Het dorp Hollum 138 B481
Burenlaan huis en erf Klaas Drewes van der Laag 189 B487
Burenlaan huis en erf Eeuwe Gerrits Visser 315 B492
Zuiderlaan huis en erf Wed. Folkert Jacobs Visser 316 B2359
Zuiderlaan huis en erf Gribbert Kornelis de Jong 149 B2360
Zuiderlaan huis en erf Winant Kornelis Visser 345 B2360a
Westerlaan huis en erf Willem Hendriks de Boer 84 B509
Oranjeweg 3 huis en erf Bruin Johannes de Reiger 261 B2004
Burenlaan 18 huis en erf wed. Tjitze Taedes Visser 342 B2298
J.W. Burgerstraat huis en erf erven Sijtze Jans Gorter 127 B2150
Oranjeweg huis en erf Bruin Johannes de Reiger 261 B5778

 

Ballum

Straatnamen: Omschrijving: Eigenaren in 1832: Artikelnummer: Perceelnummer:

Gerrit Kosterweg

huis en erf Gerrit Wybes Staal 293 A1114

 

huis en erf Marten Hendriks Sparrius 292 A951
  huis en erf Nanne Piers de Boer 553 A3715
Looweg 1 huis, schuur, erf Eelke Tjipkes van der Meij 199 B848

 

Nes

Straatnamen: Omschrijving: Eigenaren in 1832: Artikelnummer: Perceelnummer:

Rixt van Doniaweg 4

huis en erf Heere Heeres Brouwer 32 A188

Miedenweg 21

huis en erf Thomas Bientje Roep 153 A432
Kerkstraat huis en erf Marijke Fransen Visser 178 A271
Kardinaal de Jongweg 6 huis en erf Wietje Minnes Zwart 201 A356
Reeweg 29 huis en erf Wed. Siebren Obbes Bakker 11 A191
Rixt van Doniaweg huis Vlaamsche Doopsgezind. gem. 53 A174
Rixt van Doniaweg huis en erf Andries Glazener 59 A175
Rixt van Doniaweg huis en erf Geref. gemeente 55 A176
Rixt van Doniaweg school Geref. gemeente 55 A177
Rixt van Doniaweg huis en erf Douwe Kornelis Molenaar 125 A178
Burgemeester Waldaweg huis en erf Gereformeerde gemeente
Nes
55 A371
Vermaningspad 6 huis en erf wed. Jacob Klaas Sipkes 162 A371a
  huis en erf Klaas Sipkes 160 A381
  landbouwschuur Jurjen Kornelis Kolmer 105 A383
  huis en erf Jurjen Kornelis Kolmer 105 A386
  huis en erf wed. Jacob Klaas Sipkes 162 A393
  huis en erf wed. Tjerk Eersgers Prater 146 A391
  huis en erf wed. Douwe Eeltjes Hofker 71 A368
  huis en erf wed. Douwe Eeltjes Hofker 71 A367
  huis en erf Jacob Gerrits Klein 96 A366

 

Buren

Straatnamen: Omschrijving: Eigenaren in 1832: Artikelnummer: Perceelnummer:

 

huis en erf wed. Andries Pieters Eeres 42 B395

 

huis Jacob Pieters Eedes 44 B430
  huis en erf Jacob Pieters Eedes 44 B427
  huis en erf Douwe Dirks Metz 110 B444
  huis en erf wed. Theunis Kornelis Metz 113 B66
  huis en erf Hendrik Leenderts Mosterman 127 B67
  huis en erf Paulus Barends Kooiker 101 B95
  huis en erf Sipke Gerbrandts de Jong 84 B96
  huis en erf wed. Tjeerd Jans Beijert 15 B281
  huis en erf wed. Meindert Dirks Metz 111 B292
  huis en erf Pieter Geerts Brouwer 26 B437
  huis Johannes Zandhaar 194 B344
  huis en erf Frans Nannes 131 B346
  huis Jan Teunis Kievit 91 B349
  huis en erf Wynand Douwes de Boer 20 B352
  huis en erf Wynand Douwes de Boer 20 B353
  huis en erf wed. Tiemen Boelens 17 B357
  huis en erf wed. Tiemen Boelens 17 B358
  huis en erf wed. Jacob Dirks Metz 117 B381
  huis en erf wed. Jacob Dirks Metz 117 B382
  huis en erf Jan Jacobs Metz 115 B384
  school Gereformeerde gemeente Nes 55 B387
  huis en erf Gereformeerde gemeente Nes 55 B388
  huis en erf wed. Willem Geerts Metz 116 B435

 

 

 
 

Zoek naar informatie op Amelander Historie:

Aanvraagformulier voor kadastrale gegevens

Vul dit formulier in als u één van de bovenstaande kadastrale gegevens wilt aanvragen.

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>