Personen

Roel Walda in de illegaliteit 1940-1945

Kort verslag van de illegale werkzaamheden van de heer R. Walda te Hindeloopen, (van der Meer, Vander) uitgevoerd tijdens de bezettingsjaren 1940 tot en met 1945.  Het relaas van de illegale werkzaamheden van Vander, die door tientallen als hun "illegale vader" wordt beschouwd, is moeilijk op...
>

Folkert Eltjes Dijkstra, onderwijzer te Nes op Ameland

Hieronder vindt u de levensbeschrijving van Folkert Eltjes Dijkstra vanaf zijn geboorte(1813) te Burum tot zijn het vertrek van Ameland(1856). F.E. Dijkstra was vanaf zijn 16e onderwijzer respectievelijk te Een(Drente), Makkum en Nes (Ameland). De beschrijving van zijn leven is voornamelijk...
>

Zeemansleven van Pieter Bleeker van Ameland

Mijn grootvader Pieter Jacobs Bleeker heeft zijn hele leven gevaren. Hij trok al in 1877 op 17 jarige leeftijd naar zee en heeft dat zonder onderbreking volgehouden tot aan zijn pensionering in 1921, toen hij 62 jaar oud was. Omdat ik maar weinig wist van zijn zeemansverleden, werd...
>

Margaretha Anna Maria Renes-Boldingh (1891-1968)

BOLDINGH, Margaretha Anna Maria, vooral bekend als M.A.M. Renes-Boldingh (geb. Nes, Ameland 20-12-1891 – gest. Zeist 28-12-1968), schrijfster. Dochter van Dirk Johannes Boldingh (1857-1902), arts, en Wilhelmina Engelina Balkema (1857-1930). Margaretha Boldingh trouwde op 2-6-1927 in Zeist met Jan...
>

Barent Hansen (1695-1752)

In de periode 1721 tot 1729 voer Barent Hansen (1695-1752) uit Hollum voor de reder Pieter Kool uit Beverwijk. En in de periode 1732 tot 1752 voor de reder Antony Waterman uit Amsterdam. Alleen in 1748 voer hij niet uit. Hij ving daarbij maar liest 151 walvissen. Dat hij daar goed aan verdiend...
>

Hidde Dirks Kat (1747-1824)

Hidde Dirks Kat (1747-1824) was commandeur op de noordelijke walvisvaart. Hij voer voor een Hamburgse reder 1771 - 1777. In de zomer van 1777 raakten 14 walvisvaarders vast in het ijs bij de oostkust van Groenland. Een voor een werden de schepen verpletterd door het kruiende ijs. Ook de tweemast...
>

Hans Barends (1721-1790)

In navolging van zijn vader werd zoon Hans Barends (1721-1790) ook een commandeur der walvisvaart. Hij voer voor de reders Leendert Scheltes en  Jan van Vollenhoven uit Amsterdam. Hans was net als zijn vader erg succesvol: in de periode 1740-1785 ving hij 144,5 walvissen! Van waar die halve...
>