Gebouwen

De O'slach

De O'slach was de plaats waar vroeger vis werd verkocht van de Hollumer vissers en later ook van Friese en Deense vissers. De vis werd door boeren met paard en wagen vanaf de Reede aangevoerd. De dorpsomroeper ging met de bel door het dorp en riep "vis op de O'slach". Iedereen haastte zich met een...
>

Korenmolen De Eendragt

Op 22 november 1596 werd door de Heer van Ameland, Sicco van Cammingha, octrooi verleend aan Pieter Everts om de standerdmolen van Ballum in bedrijf te houden. Molen De Eendragt werd gebruikt als korenmolen. Verschillende granen werden er verwerkt, zoals gerst, rogge, tarwe, maar ook boekweit. De...
>

Doopsgezinde vermaning in Hollum

Even voorbij de voormalige oude pastorie staat rechts aan de Herenweg de Vermaning van de Doopsgezinde gemeente van Hollum. Deze kerk werd in 1867 gebouwd voor een bedrag van ƒ 10.747,32. De toenmalige predikant K.S. Gorter, die zijn sporen hier wel heeft nagelaten, heeft de eerste steen van dit...
>

Gereformeerde kerk in Hollum

Op de hoek van de Herenweg en Tussendijken treft u de voormalige Gereformeerde pastorie aan. Aan de zijkant vindt u boven de deur een bordje met daarop ‘De blauwe schuur’ geschreven. Hoewel dit bordje daar eigenlijk helemaal niet thuishoort, roept het toch een hele geschiedenis op. En die...
>

Hervormde kerk in Ballum

De huidige Hervormde Kerk aan de Van Camminghastraat is niet het eerste kerkgebouw van het dorp. Eerder stond er aan de zuidkant, midden op de huidige begraafplaats een kapel. De kapel was toegewijd aan St. Barbara en hoorde bij de nabijgelegen Jelmerastate (op de plek van het huidige gemeentehuis)...
>

Sint Clemenskerk in Nes op Ameland

Vanzelfsprekend heeft de Rooms-Katholieke kerk op Ameland de langste geschiedenis, die teruggaat tot in de vroege Middeleeuwen. Bouwsporen in Hollum en Nes lijken terug te gaan tot in de 11e eeuw. Rond het jaar 1000 zal er in elk geval wel sprake geweest zijn van enige...
>

Brandspuuthuuske in Nes op Ameland

Elk dorp kende wel een "brandspuithuuske", ze werden rond 1913 gebouwd en gebruikt om de brandspuiten in te bewaren. Het brandspuithuuske in Nes is bewaard gebleven en gerenoveerd. U kunt het vinden op de kruising van de kardinaal de Jongweg en de Burgemeester Waldastraat, ter hoogte van het adres...
>

Baarhuisje in Ballum

De fundering van de kerk is nog aanwezig en ligt onder het schelpenpad rondom het in 1981 gebouwde  baarhuisje. De vloer van de kerk was geheel belegd met vloertegels, zogenaamde estrikken. Uit gevonden fragmenten is gebleken dat er verschillende estrikken gebruikt zijn, zo was het looppad...
>

Sorgdrager huuske in Hollum

Het 'Sorgdrager huuske' is het huidige museum Sorgdrager van St. 'De Ouwe Pôlle' in Hollum. Dit pand is een rijksmonument onder zadeldak tussen topgevels. In beide topgevels een dubbele waterlijst bestaande uit een muizentand. Aan de zuidelijke langsgevel aanbouwen. De oostelijke aanbouw met...
>

Toren van Ballum

De toren van Ballum is gebouwd in 1755 ter vervanging van de oude houten klokkenstoel. Dorpstorens diende met name als ophanging voor luidklokken waarmee men de bevolking kon waarschuwen bij gevaar maar ook om de tijd aan te geven. De toren van Ballum is enkel en alleen voor dit doel gebouwd....
>

Meer Amelander Historie:

Steun onze stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland' en duik in de geschiedenis van Ameland

Sinds 1957 zet stichting 'De Ouwe Pôlle' zich in voor het behoud van het Amelander erfgoed en stimuleren we onderzoek en publicaties over de cultuurhistorie. Onze stichting bezit drie musea en geeft drie keer per jaar 'De Pôllepraat' uit boordevol verhalen over Ameland. In de winter organiseren we lezingen over Ameland voor onze donateurs. Steun onze stichting en musea en ontvang vanaf 12,50 euro het donateursblad 'De Pôllepraat' bij u thuis! 

>>>> Klik hier om donateur te worden. Met uw steun bewaren we het verleden voor de toekomst! <<<<

Collectie Ameland en Amelander Musea

Amelander Historie is de website van stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland' en werkt samen met de websites:

Ontvang de digitale Amelander Historie Krant

✔Iedere maand onze verhalen, foto's en boeken per mail ✔ Na bevestiging ontvangt u een e-book over Ameland ✔Afmelden kan altijd en is eenvoudig ✔Het is 100% gratis en u zit nergens aan vast ✔ Ruim 2.000 mensen gingen u voor!