Gebouwen

Het oude gemeentehuis van Ameland

Toen het vervallen Camminghaslot in Ballum in 1829 werd afgebroken, ging burgemeester Van Heeckeren in Nes wonen. In brieven van GS wordt gewag van aankoop van een grietenijhuis gemaakt. Dit is gekocht in 1833 voor een bedrag van 250 gulden en is een huis in Nes. In 1937 wordt er een gedeelte...
>

Gevelankers / jaarankers op Ameland

Gevelankers hebben een algemene functie bij woningen en in het bijzonder bij commandeurswoningen. Ze moeten bestand zijn tegen wind. De kapconstructie bestaat uit een sporendak, dus geen gordingen met daarop de dakpannen, dus geen dakbeschot. Om te zorgen dat de woning niet...
>

De Welvaart in Hollum

Geschiedenis van ‘De Welvaart’ op Ameland Op foto’s van het oude pand zien we jaarankers 1662 staan. Dat pand was dus enkele eeuwen oud toen het in 1922 werd verbouwd. Vanaf 1766 moet er een herberg zijn geweest. Op een tekening van Jan Bulthuis uit 1790 is die herberg te zien. Ook was er...
>

De O'slach

De O'slach was de plaats waar vroeger vis werd verkocht van de Hollumer vissers en later ook van Friese en Deense vissers. De vis werd door boeren met paard en wagen vanaf de Reede aangevoerd. De dorpsomroeper ging met de bel door het dorp en riep "vis op de O'slach". Iedereen haastte zich met een...
>

Korenmolen De Eendragt

Op 22 november 1596 werd door de Heer van Ameland, Sicco van Cammingha, octrooi verleend aan Pieter Everts om de standerdmolen van Ballum in bedrijf te houden. Molen De Eendragt werd gebruikt als korenmolen. Verschillende granen werden er verwerkt, zoals gerst, rogge, tarwe, maar ook boekweit. De...
>

Doopsgezinde vermaning in Hollum

Even voorbij de voormalige oude pastorie staat rechts aan de Herenweg de Vermaning van de Doopsgezinde gemeente van Hollum. Deze kerk werd in 1867 gebouwd voor een bedrag van ƒ 10.747,32. De toenmalige predikant K.S. Gorter, die zijn sporen hier wel heeft nagelaten, heeft de eerste steen van dit...
>

Gereformeerde kerk in Hollum

Op de hoek van de Herenweg en Tussendijken treft u de voormalige Gereformeerde pastorie aan. Aan de zijkant vindt u boven de deur een bordje met daarop ‘De blauwe schuur’ geschreven. Hoewel dit bordje daar eigenlijk helemaal niet thuishoort, roept het toch een hele geschiedenis op. En die...
>

Hervormde kerk in Ballum

De huidige Hervormde Kerk aan de Van Camminghastraat is niet het eerste kerkgebouw van het dorp. Eerder stond er aan de zuidkant, midden op de huidige begraafplaats een kapel. De kapel was toegewijd aan St. Barbara en hoorde bij de nabijgelegen Jelmerastate (op de plek van het huidige gemeentehuis)...
>

Sint Clemenskerk in Nes op Ameland

Vanzelfsprekend heeft de Rooms-Katholieke kerk op Ameland de langste geschiedenis, die teruggaat tot in de vroege Middeleeuwen. Bouwsporen in Hollum en Nes lijken terug te gaan tot in de 11e eeuw. Rond het jaar 1000 zal er in elk geval wel sprake geweest zijn van enige...
>

Brandspuuthuuske in Nes op Ameland

Elk dorp kende wel een "brandspuithuuske", ze werden rond 1913 gebouwd en gebruikt om de brandspuiten in te bewaren. Het brandspuithuuske in Nes is bewaard gebleven en gerenoveerd. U kunt het vinden op de kruising van de kardinaal de Jongweg en de Burgemeester Waldastraat, ter hoogte van het adres...
>
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>