RedBot-project Fryske Roots publiceert eerste resultaten online

Fryske Roots - onderdeel van het digitaliseringsproject RedBot - presenteert de komende tijd de eerste online resultaten. Fryske Roots heeft als doel een belangrijk deel van de Friese archiefbronnen online te ontsluiten. Een omvangrijk project is de ontsluiting van de Huwelijkse Bijlagen van Friese gemeenten. Maar er is ook weer een slag gemaakt met de Nedergerechten en recentelijk de onderduikkaarten, waar ook veel Friese vrijwilligers aan meewerkten. Waar onderzoekers en geïnteresseerden soms tijdrovende zoektochten in papieren archieven ondernamen kan veel van dit onderzoek nu gewoon vanuit eigen kantoor of huiskamer plaatsvinden.

 

Friesland loopt voorop met ontsluiten huwelijksarchieven

 

De nieuwe online informatiebronnen bieden de wereld aan kennis over het dagelijks leven in Friesland door de eeuwen heen. Zo zijn de Huwelijkse Huwelijkse bijlage, nationale militieBijlagen een uiterst nuttige bron voor genealogen. De Huwelijkse Bijlagen, die tot en met 1932 bewaard zijn gebleven, zijn documenten die door een bruidspaar moest overleggen voordat een huwelijk gesloten kon worden. Denk dan aan uittreksels van geboorteregisters of een bewijs dat de bruidegom aan zijn verplichting tot de Nationale Militie had voldaan. Maar bijvoorbeeld ook een vonnis van de kantonrechter indien de ouders van bruid of bruidegom weigerden in een huwelijk toe te stemmen en de kantonrechter toestemming gaf.

 

 

Van 36 historische Friese gemeenten zijn de bijlagen nu gedigitaliseerd. De online ontsluiting hiervan is geregeld via de site www.allefriezen.nl. Hier zijn de huwelijkse bijlagen gekoppeld aan de huwelijksakten die al eerder online gezet zijn en voor iedereen makkelijk te vinden zijn. Als eerste zijn de bijlagen van Achtkarspelen, Aengwirden, Ameland, Baarderadeel, Barradeel en Bolsward gepubliceerd. De overige 30 gemeenten volgen het komende jaar. Friesland is voor zover bekend de eerste provincie waar naast de huwelijksaktes ook de geïndiceerde bijlages online staan.

 

Nedergerechtsarchief: zoeken in oude rechterlijke uitspraken veel makkelijker

 

Ook van het Nedergerechtsarchief komen weer nieuwe boeken online beschikbaar. De Nedergerechten waren lokale rechtbanken in de grietenijen (gemeenten) en steden van Friesland in de periode van de late Middeleeuwen tot 1811. Ze hielden zich bezig met criminele, civiele en vrijwillige Nedergerechten - digitaliseren van oud archiefmateriaalrechtspraak. De archieven zijn voor historisch en genealogisch onderzoek van groot belang. Je vindt er informatie over rechtszaken, maar ook weesrekeningboeken, aanstellingen van voogden, boedelbeschrijvingen, verkopingen en hypotheken.

 

 

Begin 2016 is een gedeelte, zo’n 10%, van het Nedergerechtsarchief ontsloten via de site van Tresoar. Het digitaliseringsteam van RedBot is bezig de rest van het Nedergerechtsarchief van Tresoar van metadatering (het toekennen van karakteristieke informatie aan het bestand) te voorzien. Inmiddels zijn hiervan dertien Friese gemeenten gedigitaliseerd. De bestanden worden gefaseerd online geplaatst en zijn straks net als de Huwelijkse Bijlagen op de site www.allefriezen.nl te bekijken.

 

Mogelijk gemaakt door vele Friese handen: onderduikkaarten online

 

Oproep van het opduikbureau Weststellingerwerf aan onderduikers in berichtenblad Je MaintiendraiTijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers een veilig heenkomen ergens in Friesland. Van ruim 5000 van hen zijn registratiekaarten bewaard gebleven. Deze registratiekaarten zijn door de scanstudio van RedBot gescand. Voor het metadateren hebben zo’n veertig vrijwilligers zich ingezet via de site van Fryske Hannen. De onderduikkaarten zijn van belang voor de nog levende onderduikers en/of hun nabestaanden, andere betrokkenen bij de onderduik en onderzoekers naar de onderduikgeschiedenis. De administraties geven een goed beeld van de intensiteit en de verspreiding van de onderduik(ers). In de loop van april zullen de eerste series kaarten op www.ondergedokeninfryslan.nl  te zien zijn.

 

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant! 
 
 

Free Tours op Ameland - Ontdek het eiland met een rondleiding door Hollum en NesStichting Amelander Musea organiseert Free Tours in Hollum en Nes. Deze openbare rondleidingen zijn de leukste introductie tot de cultuurhistorie van Ameland.

Op pad met een echte Ameland kenner, die de deelnemers trakteert op boeiende verhalen en bijzondere weetjes over Ameland tijdens een bijzondere wandeling door het dorp Hollum of het dorp Nes.

Het betreft een Free Tour waarbij de deelnemers achteraf zelf bepalen wat ze er voor over hebben en betalen dit aan de gids.

Wanneer: De maand juli.

Elke dinsdag om 13.00 en 15.00 uur in Hollum en elke woensdag om 13.00 en 15.00 uur in Nes.
In Hollum is de start bij Museum Sorgdrager en in Nes bij de Clemenskerk. 

Vrienden worden van stichting 'De Ouwe Pôlle'

Steun onze stichting 'De Ouwe Pôlle' als vriend. Vanaf 18,50 euro ontvangt u 3 x per jaar het blad 'De Pôllepraat' en steunt u onze activiteiten en musea! Met uw bijdrage maken we ons sterk voor de Amelander cultuurhistorie en erfgoed!

Meer van de Ouwe Pôlle:

NIEUW: Een extra dikke Pôllepraat over de bevrijding van Ameland in 1945!

In Nederland vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Wist u dat de Pôllepraat over de bevrijding van AmelandWaddeneilanden veel later zijn bevrijd? Ameland pas op 3 juni 1945. De Pôllepraat van juni 2020 is een themanummer over de bevrijding van Ameland. Waarom duurde de bevrijding zolang? En hoe verliep die op het eiland? En hoe kijken de oudere Amelanders hierop terug? In dit extra dikke nummer worden die vragen beantwoord aan de hand van bijzondere verhalen:

  • Het zeemansleven van Harmen Wijnberg
  • De belevenissen van verzetsstrijder dominee Jansen uit Ballum
  • Een kroniek van de bevrijding (volg de bevrijding van Ameland van dag tot dag)
  • Interviews met Amelanders over de oorlog en de bevrijding
  • Tientallen unieke foto’s van de oorlog en bevrijding op Ameland

En meer artikelen over Ameland, museumnieuws en activiteiten van stichting ‘De Ouwe Pôlle’.

De Pôllepraat is het donateursblad van de cultuurhistorische 'De Ouwe Pôlle'. Deze stichting bestaat sinds 1957 en heeft drie musea op Ameland: Museum Sorgdrager, Museum Swartwoude en het Bunkermuseum. Donateurs ontvangen drie keer per jaar de Pôllepraat met prachtige verhalen over het eiland en de bewoners. De Pôllepraat is voor 5 euro verkrijgbaar bij boekhandel Van den Brink in Nes, De Hoge Stoep in Hollum en bij de musea Sorgdrager en Swartwoude. 

<<< Vanaf 12,50 ontvangt u drie keer per jaar de Pôllepraat en steunt u onze stichting. Meld u nu aan! >>>