Verhalen

Vliegtuigcrashes op Ameland tijdens de Tweede Wereldoorlog (4)

De laatste vlucht van de Short Stirling BF457 LS-B van het 15e Squadron   Op vrijdag 19 februari 1943 om ongeveer 9 uur ’s avonds werden de bewoners van Buren opgeschrikt door een luide knal. De weinige mensen die zich buiten bevonden, zagen in het oosten een felle lichtflits. De...
Lees meer

Vliegtuigcrashes op Ameland tijdens de Tweede Wereldoorlog (3)

Een Avro Manchester maakte een geslaagde noodlanding op Ameland   In de nacht van 7 op 8 september 1941 voerde de R.A.F. een nachtelijke aanval uit op Berlijn. Eén van de toestellen die deel nam aan de aanval was de Manchester L7380 EM-W van het 207e Squadron. Het toestel was om 22.00...
Lees meer

Vliegtuigcrashes op Ameland tijdens de Tweede Wereldoorlog (2)

De Handley Page Hampden AE126 EA-N op het wad   Op de avond van 28 augustus 1941 steeg het toestel op van de vliegbasis Scampton in Groot Brittannië voor een aanval op Duisburg. Het vliegtuig werd neergeschoten door de Duitse nachtjager Oberleutnant Helmunt Lent van 4./NJG 1. Het vliegtuig...
Lees meer

Het dagelijks leven op Ameland 1940 - 1945

De inval van het Duitse leger op Ameland veranderde het leven ingrijpend. Met bijna duizend soldaten die twee keer zoveel inwoners in de gaten hielden, werd de bewegingsvrijheid van de Amelanders ernstig ingeperkt. Het bos, de duinen en het strand werden al snel verboden gebied, buiten de dorpen...
Lees meer

Vliegtuigcrashes op Ameland tijdens de Tweede Wereldoorlog (1)

Het stranden van de Dornier Do 18D M2+LK Op 13 september 1939 steeg van de Duitse watervliegtuigbasis op het Duitse eiland Norderney de Dornier Do 18D M2+LK van de 2e Staffel van de Küstenfliegergruppe 106, op voor een verkenningsvlucht naar de Engelse zuidkust. Tijdens de vlucht kreeg het...
Lees meer

Kerken op de Algemene Begraafplaats van Nes

`t Kerkhof eindelijk is een half kwartieruur gaans van t’dorp ten oosten gelegen, alwaar, voor deezen, waarschijnlijk, de Hoofdkerk des gantfchen Eilands fstond.' (Ds. J. W. Burger, 1786) In 1950 werden, onder leiding van Herre Halbertsma, opgravingen op het kerkhof tussen Nes en...
Lees meer

Militaire graven op Ameland

Aan het eind van Tweede Wereldoorlog bevonden zich op Ameland, verdeelt over vier begraafplaatsen, de graven van 136 omgekomen militairen. Daarnaast waren er ook vijf graven van omgekomen Duitse militairen uit de Eerste Wereldoorlog op Ameland. De omgekomen militairen waren afkomstig uit tien...
Lees meer

‘Een cycloon zou uitkomst kunnen brengen’

Halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw voltrok zich een kleine ramp over Ameland. Een kleine zeventig tenthuisjes werden niet mooi gevonden en moesten worden afgebroken. De huisjes stonden op Duinoord, daar waar het badleven op Ameland zijn oorsprong vond. Reeds in 1852 verscheen daar het...
Lees meer

Gedenksteen te Holwerd

In het centrum van het dorp Holwerd staat een gedenksteen met een stenen zitbank die door de bevolking van Diemen opgericht is. Dit was opgericht als dankbaarheid voor de inzet en gastvrijheid van het dorp Holwerd toen het in de winter van 1944-1945 veel mensen, met name kinderen, uit Diemen...
Lees meer

Een verpachting op Ameland (2)

Het tweede deel over een verpachting op Ameland bestaat uit de voorwaarden waaronder de verpachting zal worden gegund en aan de, soms bijzondere, eisen waaraan de nieuwe pachter zich te houden heeft. Tevens passeren er een aantal namen van landerijen en bebouwingen die wellicht tot interesse leiden...
Lees meer

Meer van de Ouwe Pôlle: