Verhalen

Overzicht schippers reddingsstation Nes (1824-1947)

Door Jan de Vries   Klaas Sipkes (1824-1844)     Klaas Sipkes  is geboren op 3 augustus 1760. Hij is een zoon van Sipke Klazen en Jantje Feykes. Hij is getrouwd met Trynke Jacobs Bakker. Het gezin telt 6 kinderen: Jacob, Maria, Wytske, Jantje, Aagje en Klaas. Wanneer de oud...
Lees meer

Beginjaren van V.V. Geel Wit (1934-1940)

Door Koos Molenaar   Het is 1934. ‘We gaan naar Rome’, zingt heel Nederland. Ons nationale elftal zou wel even laten zien dat het kon voetballen en zou schitteren op het wereldkampioenschap in Italië. Zwitserland doorkruiste de plannen, maar het enthousiasme voor de voetbalsport had een nieuwe...
Lees meer

Schipper Harmen Dirks Visser (1866-1936)

Door Jan de Vries   Wanneer in 1924 de 66-jarige Eeuwe Jacobs de Vries, vanwege zijn leeftijd, ontslag indient bij de plaatselijke commissie van de NZHRM wordt door deze commissie Harmen Dirks Visser voorgedragen als zijn opvolger. Het voorstel ontmoet nogal wat bezwaren bij het hoofdbestuur....
Lees meer

Amelander oprichters van verzetsblad Vrij Nederland

Gerrit en Cornelis Visser zijn in Hollum geboren als zoons van Hendrik Visser (1889-1966) en Tietje Klasina Jongsma (1890-1979). Hendrik Visser en Tiete Jongsma trouwden op 8 mei 1915 op Ameland. Ze kregen vier kinderen. Gerrit werd geboren in 1917 en Cornelis in 1919. Vader Hendrik was zeeman en...
Lees meer

De Slenk

Door André Staal   Ter oriëntatie De Slenk was een geul tussen Ballum en Nes op Ameland. De geul verdeelde het duingebied van de genoemde dorpen. Bij storm stroomde het water hier rechtstreeks van de Noordzee naar de Waddenzee. Tijdens een storm in 1686 dreef hier een schip vanaf de Noordzee...
Lees meer

Van kooi tot kooi

Op 22 februari 1947 staken elf Ternaarders over naar Ameland. Het initiatief voor deze oversteek kwam van Jacob Braaksma. Al in de roemruchte winter van 1929 was hij met Jan Pieters de Graaf over het ijs naar Ameland gefietst. Op de vijftiende van deze wintermaand in 1947 hadden al bewoners van Nes...
Lees meer

De Amelander Avond in Amsterdam (1)

Een groepje Amelanders loopt door donker Amsterdam, van gebouw Frascati via de Oudezijds Achterburgwal richting Centraal Station. Het zijn twee mannen, twee vrouwen en een kind. Ondanks het tijdstip, ver na middernacht, is het druk op straat. Op het kind maakt de nachtelijke tocht een onuitwisbare...
Lees meer

Zware storm van 3 december 1863

Door Jan J. de Vries   De storm van 3 december  1863 zorgde ervoor dat Ameland bijna geheel overstroomd raakte. De dijken bij Nes, Buren en Ballum begaven het. Bij Ballum is zo'n groot gat in de dijk ontstaan dat het pas in 1864 met rijksgeld kan...
Lees meer

Zuster Hofman, vroedvrouw en wijkverpleegster

Zuster Hofman, vroedvrouw en wijkverpleegster op Ameland van 1925 tot 1957 Tussen 14 oktober 1947 (nieuwe maan) en 29 oktober 1947 (volle maan) moet voor de vroedvrouw op Ameland een drukke tijd geweest zijn. Veel van mijn leeftijdgenoten op het eiland en ook ik, zijn in deze periode...
Lees meer

Meer van de Ouwe Pôlle: