Verhalen

Oorlog op Ameland: de verhouding met de bezetter

De inval van de Duitse soldaten op Ameland veranderde het leven ingrijpend. Met bijna duizend Duitse soldaten die eenzelfde hoeveelheid inwoners in de gaten hielden, werd de bewegingsvrijheid van de Amelanders ernstig ingeperkt. Dit zorgde voor een bijzondere verhouding tussen de eilandbewoners en...
Lees meer

De kerken van Hollum (3)

De vierde kerk De vierde en tevens huidige kerk heeft een lange geschiedenis doorstaan, een geschiedenis van hoogte- en dieptepunten. De oorspronkelijke kerk zal in de 14e eeuw gebouwd zijn maar de verschijningsvorm van de huidige kerk is toch van latere datum. Verbouwingen, wellicht restauraties,...
Lees meer

Oorlogsgraven uit de Eerste Wereldoorlog op Ameland (2)

Door Gerlof Molenaar   De ondergang van de Britse onderzeeboot E. 34 Op 14 juli 1918 vertrok HMS E34, behorende tot het 9th Submarine Flotilla met aan boord 31 opvarenden van haar basis Harwich, met de opdracht om in het Zeegebied boven Vlieland mijnen te gaan leggen. Na vertrek van...
Lees meer

De kerken van Hollum (2)

De opgravingen in de kerk van Hollum in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn uitgevoerd door de Archeologische dienst van de Rijksuniversiteit van Groningen onder leiding van de archeoloog dr. Gerrit Elzinga van het Frysk Museum. De gegevens van de opgravingen, zoals het veldwerk en...
Lees meer

Oorlogsgraven uit de Eerste Wereldoorlog op Ameland (1)

Door Gerlof Molenaar   Ondanks dat Nederland niet actief bij de Eerste Wereldoorlog betrokken was, heeft het toch zijn sporen achtergelaten op Ameland. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn op Ameland de lichamen van 21 omgekomen zeelieden aangespoeld. Sommige werden begraven op één van de...
Lees meer

De elektrische centrales van Ameland (2)

Door Klaas Nobel   "N.V. Mij. tot levering van Electrische stroom op Ameland gevestigd te Hollum (A)" Hollum zat in 1930 nog steeds zonder stroom maar in 1931 vroeg Sjoerd Lublink uit Hollum een vergunning aan bij de gemeente Ameland om in Hollum stroom te mogen leveren. Hij zette echter niet...
Lees meer

Zomerhuizen op Ameland van voor en tijdens de oorlog

Door Jan Beukema (janbeukema63@gmail.com)   In april 2013 worden wij eigenaar van zomerhuisje nr. 92 aan het Zuidlaardermeer bij Hoogezand. We horen van de verkopers dat dit huisje, samen met huisje nr. 75, door de toenmalige eigenaar Douwe Gorter, van Ameland zou zijn gehaald rond 1943....
Lees meer

Aantekeningen uit een dagboek

Door André Staal   In 1998 gaf L. J. de Jong uit Krimpen aan de Lek de dagboeken van zijn voorvader Lieuwe Jans de Jong uit. De uigave kreeg als titel: De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong  1825-1855. In 1999 verscheen een tweede druk. Lieuwe Jans de Jong was boer te Poppenhuizen onder...
Lees meer

De elektrische centrales van Ameland (1)

Door Klaas Nobel   Nes In het begin van de twintigste eeuw werden de huizen op Ameland nog verlicht met kaarsen en petroleum lampen. Omdat door de Eerste Wereldoorlog petroleum schaars was geworden, richtte burgemeester Bolomij zich op 22 juni 1918 tot de directeur van het PEB voor advies tot...
Lees meer

De invloed van de zee op Ameland

Door Richard Kiewiet   Iedereen kent de verhalen, meerderen kennen de gevaren. De zee heeft altijd grote invloed gehad op ons eiland. Schepen zijn vergaan en geliefden verdronken bij het redden van drenkelingen. Tevens gaf het vaak armoede bij onze voorouders vanwege onder andere het...
Lees meer

Meer van de Ouwe Pôlle: