Het oude kerkhof bij de dokter 13

De grafsteen van Pieter Sipkes de Jong op de begraafplaats in Nes

Hier rust PIETER SIPKES DE JONG overleden te Bolsward den 8sten Nov. 1883 in den ouderdom van bijna 20 jaren.

De dood is de poort van het eeuwige leven. R.I.P.

 

Pieter werd geboren op 21 november 1863 te Nes als oudste van 3 kinderen van Sipke Sipkes de Jong en Trijntje Pieters Boelens.

Sipke overleed op 15 september 1886. Hij was een van de 11 kinderen van Sipke de Jong en Trijntje Douwes Metz.

Sipke was bakker en trouwde op 29 mei 1859. Naast Pieter kregen ze nog een zoon en een dochter: Sipke en Catharina. Ook deze Sipke was bakker.

Sipke werd geboren op 22 juli 1867 en trouwde op 25 mei 1900 met Trijntje Mosterman. Hij overleed op 7 oktober 1920. Ze kregen 9 kinderen, waaronder Jan de Jong van het hotel, Petrus de Jong (Peetje van Sipkes) van bakkerij de Jong. In totaal 9 kinderen, waarvan er drie binnen het jaar zijn overleden.

Catharina werd geboren op 6 februari 1870 en trouwde op 30 mei 1901 met Jan Mosterman. Zij overleed op 6 juli 1951 en ligt begraven op het R.K. kerkhof in Joure. 

Catharina en Jan kregen 7 kinderen, waarvan er 4 vrij vroeg stierven.

Hoe Pieter in Bolsward terecht is gekomen kon ik niet achterhalen, maar in zijn overlijdensakte staat dat hij bediende was.

Tot zover deze steen....

Meinte Bonthuis

 

Aanvulling door J.Mosterman:

De eerste boterfabriek op Ameland werd in 1896 opgericht in Nes. Jan Mosterman (mijn grootvader) begon dat jaar op bescheiden schaal met de boterproductie. Vandaar de naam "Jan Fabriek".

Hij trouwde op 30 mei 1901 met Catharina de Jong.

Op 12 mei 1917 vertrok hij met z'n gezin van Ameland en verhuisde - na tussentijds in de gemeenten Idaarderadeel (1917-1918) en Oldemarkt (1918-1925) te hebben gewoond - in 1925 naar Indijk bij Woudsend alwaar hij een boerderij had gekocht.

Hij werkte dus niet op de boterfabriek in het dorp.

Tot enkele jaren voor z'n overlijden heeft hij in Indijk en daarna in Woudsend gewoond.

De overlijdensakte van Pieter Sipkes de Jong van Ameland

De overlijdensakte van Pieter Sipkes de Jong.

 

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 

Zoek naar uw Amelander voorouders:

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>