Het oude kerkhof bij de dokter 8

In het verhaal van het oude kerkhof bij de dokter 6 staat het levensverhaal van Tjet de Jong, overleden op 1 februari j.l. De steen die hierbij staat is de betovergrootvader van Tjet nl. Sipke Gerbens de Jong.

De vrouw van deze Sipke was Catharina Douwes Metz, 

Grafsteen van Catharina Douwes Metz en Sipke Gerbens de Jong

geboren op 27 november 1793 en overleden op 28 mei 1883 op 89 jarige leeftijd. Catharina, ook wel Trijntje genoemd, was een dochter van Douwe Dirks Metz en Doeke Jans Zwart. Haar vader, Douwe, kwam uit een gezin van 13 kinderen. Douwe, evenals veel broers van hem, was landbouwer te Ballum.

Om even op Tjet terug te komen: deze Catharina en Sipke waren dus haar betovergrootouders. Zij kregen 11 kinderen:

1. Antje geb. 22-8-1814 overl. 20-12-1889 (trouwde met Tjeerd Jans Kiewied).

2. Gerben geb. 12-2-1816 overl. 12-8-1844 (trouwde met Catharina Spoelstra) overgrootouder van Tjet.

Grafsteen van Gerben S de Jong

3. Douwe geb. 17-9-1817 overl. 14-7-1846

Grafsteen van Douwe S. de Jong

4. Doortje geb. 31-5-1819 overl. 11-2-1895 (trouwde met Pieter Foppes Metz)

5. Jan geb. 17-1-18121 overl. 11-6-1895 (trouwde met Jelske Jans Metz)

6. Aaltje geb. 27-4-1823 overl. 24-11-1839

Grafsteen van Aaltje Sipkes de Jong

7. Pieter geb. 16-4-11826 overl. 15-9-1912 (trouwde met Janke Foppes Metz)

8. Janke geb. 21-11-1829 overl. 29-5-1864 (trouwde met Tiemen Pieters Boelens)

9. Sipke geb. 31-12-1831 overl. 15-9-1886 (trouwde met Trijntje Pieters Boelens)

10. Andries geb. 19-2-1834 overl. 28-9-1899

11. Theunis geb. 18-2-1836 overl. 15-1-1926

De ouders  van Sipke waren Gerben Gerlofs de Jong en Antke Sipkes. Zij kregen 4 kinderen, waaronder dus Sipke. 

Grafsteen van Antje Sipkes de Jong

Antke is geboren op 30-11-1755 en overleden op 3-10-1840. Eigenlijk zijn Antke en Gerben de stamhouders van het nageslacht de Jong én vele andere families in Nes en Buren!

 

P.S. Deze laatste 4 stenen staan op de Algemene Begraafplaats in Nes en de grafrechten werden door Tjet de Jong betaald. Nu dit niet meer wordt gedaan bestaat de kans dat deze stenen gaan verdwijnen. Dit hebben ze een paar jaar geleden op het R.K. kerkhof ook al gedaan waardoor er weer een stuk geschiedenis van Ameland is verdwenen. Graag mening van de lezer...

 

Wat moet er met de oude grafstenen gebeuren? Reageer!

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 

Zoek naar uw Amelander voorouders:

Meer van de Ouwe Pôlle: