Het gezin van Sijbrand Obbes Bakker (1780-1829)

Grafsteen van Sijbrand Obbes BakkerAnno 1791 is er in Nes een mr. Bakker bekend met de naam Obbe Barends. En het is waarschijnlijk dat deze man de vader van Sijbrand Obbes Bakker is. Hij was getrouwd met Wipkje Poppes Barends (1738-1816) en heeft vanuit zijn beroep de achternaam ‘Bakker’ gekozen. Hun zoon Sijbrand Obbes Bakker (1780-1829) trouwde ca. 1811 met Hiltje Geerts Brouwer, dochter van Geert Pieters Brouwer en Metje Paulus. Sijbrand was op latere leeftijd zeeman en zal goed gespaard hebben om in 1811 herberg ‘De Goede Visscherij’ in Nes te kunnen kopen.

 

De oudste gegevens van deze herberg dateren van rond 1780 met als eigenaar Gabe Hendriks. Hij verkocht dit in 1805 aan Luitje Jans die met Nijske Reintjes was getrouwd. Bij de beschrijving van de verkoping werd bij het logement een tuin en een stalling voor paarden verkocht. Het logement was voorzien van een vrije tap en gelegen bij de visafslag. Het stond voor fl. 1.100,- te koop.

 

In 1806 kocht Andries Davids Vellema, gehuwd met IJnske van der Geest, het logement en café. In 1811 kocht Sijbrand Obbes Bakker “de staande Huizinge en Herberg staande en gelegen bij de vismarkt”. Hij was toen al getrouwd met Hiltje Geerts Brouwer.

 

Bij nadere beschouwing van de bovengenoemde herberg, ziet men boven de deur een uithangbord, waarop duidelijk de contouren van een scheepje weergegeven zijn en de tekst boven het scheepje verraadt zeer zeker de naam van de herberg “De Goede Visscherij”. We zien voor de herberg de visafslag. Net onder de goot van de herberg zijn een aantal letters als muurankers op de buitenmuur aangebracht, te weten ‘MGW' en andere niet leesbare muurankers.

Grafsteen van Hiltje Geerts Brouwer

Wanneer men zich realiseert dat Sijbrand Obbes Bakker en zijn vrouw zes kinderen hebben gehad, met de namen: Metje (1812-1877), Geert (1817-1881), Wipkje (1814-1867), Aaltje (1820-1892), Sijbrand (1824-1844) en Obbe (1822-1881), dan lijkt het raadsel van de letters op de muur wel opgelost. Het zijn namelijk de beginletters van de voornamen van de kinderen die als muurankers daar zijn aangebracht.

 

Van Metje weten we dat ze trouwde met burgemeester Daniel Wigbold Crommelin van Heeckeren. Geert was van beroep landbouwer en trouwde met Johanna Barbara van Heeckeren. Hij maakte promotie wanneer hij “opzigter van den waterstaat” wordt. Aaltje trouwde op 8-3-1849 met Gerrit Eeltjes Hofker en blijft bij haar vader en moeder in de herberg. Gerrit was tweede stuurman op de Nickerie Packet en overleed op 22-4-1852 in Neder Nickerie. Door het Departement van Kolonien werd een telegram naar Ameland gestuurd, gedateeerd van 18-6-1852. Aaltje en Gerrit hadden twee kinderen. Aaltje hertrouwde op 13-2-1856 met postschipper Gerben Jans Toren, ze kregen 5 kinderen. 

 

Na het overlijden van Sijbrand Obbes Bakker wordt de herberg op voortvarende wijze door zijn vrouw Hiltje Geerts voortgezet. Aaltje blijft haar goede hulp en de zaken blijven goed lopen. In 1857 plaatste Hiltje Geerts Bakker een advertentie in de krant waaruit blijkt dat zij van de herberg af wil. 

Artikel herberg De Goede Visscherij te koop

 

De advertentie levert geen werkelijke gegadigden op. De herberg en de winkel blijven onder het beheer van de weduwe. Toch zal waarschijnlijk de invloed van dochter Aaltje groter zijn geworden en zien we dat feitelijk de man van Aaltje, Gerben Toren kastelein is geworden.

 

Portretfoto van Hiltje Geerts Brouwer (1787-1877) van AmelandOp negentigjarige leeftijd komt Hiltje Geerts (zie foto links) te overlijden. Nu zetten Aaltje en haar man officieel de zaak gezamenlijk voort in die zin dat Gerben zijn oude beroep als postschipper trouw blijft. Hij was ook veertig jaar lang de schipper van de reddingboot. In 1890 overleed Gerben en neemt Pieter Metz de herberg van hem over. Pieter was getrouwd met Grietje Mosterman.

 

Wat betreft de overige drie kinderen van Sijbrand en Hiltje, trouwde Wiepkje met Ruurd Polet, nadat ze weduwe is geworden en ze zich als landbouwersche heeft kunnen handhaven. Wiekpje overlijdt op 52-jarige leeftijd te Nes op 24 juli 1867, 7 jaar voordat haar moeder komt te overlijden. Wat betreft haar broers: Obbe wordt bakker te Nes en Sijbrand overleed op jonge leeftijd in Amsterdam. 

 

Portretfoto van Hiltje Geerts Brouwer (1787-1877)

 

Met dank aan Jan A. Blaak voor de foto's!

En zo kunnen we heden nog een indruk van herberg 'De Goede Visscherij' krijgen (thans Hotel de Jong):

Hotel Metz en de afslag

Geschreven door Jacob S. Roep

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 

Zoek naar uw Amelander voorouders:

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>