Het oude kerkhof bij de dokter 16

In dit artikel gaan we in op de steen van Oeke Tjeerds Metz. Op de steen wordt zijn achternaam geschreven met een S. Dit kwam vroeger wel vaker voor. Helaas is de steen niet goed meer leesbaar en hopelijk wordt dit in de nabije toekomst beter.

de steen van Oeke Tjeerds Metz van Ameland

Oeke is geboren in Buren en gedoopt op 15 september 1797 en overleden, op hoge leeftijd, 4 maart 1892 ook in Buren. Hij was daar landbouwer.

Oeke was de zoon van Tjeerd Metz (1756-1801) en Doortje Zwart (1767-1859). Zij trouwden op 27 jun 1790.

Tjeerd was eerder getrouwd geweest (20 februari 1781 te Amsterdam) met Jelske Jippes. Uit dit huwelijk werd in 1781 Anna Metz geboren. Nadat Tjeerd was overleden trouwde Doortje met Johannes Sandhaar (1770 – 1843).

Het gezin van Tjeerd en Doortje bestond verder uit:

Dirk Metz (1790-1813)

Grietje Metz (1793-1838). Zijtrouwde 1817 met Jan Metz (1786-1851) en kregen 6 kinderen.

Trijntje Metz (1800-1890). Zij trouwde op 10 juli 1828 met Dirk Metz (1800-1884). Zij kregen 7 kinderen.

Oeke trouwde op 29 december 1831 met Gerbentje Kiewiet, geboren op  1 december 1804 en overleden op 19 juli 1863. Zij kregen de volgende kinderen:

Tjeerd (1831-1893). Trouwde op 26 april 1865 met Rimkje Metz. Kregen 5 kinderen.

Grietje (1833-1919). Trouwde op 17 mei 1857 met Martinus Metz. Kregen geen kinderen. In 1859 overleed Martinus. Grietje trouwde in 1864 met Jacob de Boer.

Doortje (1835-1901). Trouwde op 22 september 1861 met Paulus Brouwer. Kregen 1 zoon, Petrus Clemens: grootvader van een huidig rijk geslacht. Paulus overleed in 1863 aan boord van een schip. Doortje trouwde daarna met in 1871 met Douwe Molenaar. Uit dit huwelijk kwam dochter Jantje.

Tjitke (1837-1909). Trouwde met Jan Boelens op 27 oktober 1872 en kregen 7 kinderen.

Johanna (1839-1871). Trouwde met Piet Former op 4 augustus 1867 en kregen 3 kinderen. In 1879 trouwde Piet met Catharina Tieman. Zij kregen nog 6 kinderen.

Dirk (1841-1864).

Teunis (1843-1927).

Andries (1845-1914). Trouwde op 6 mei 1869 met Trijntje Metz. Zij kregen 2 kinderen die allebeide jong zijn gestorven (Doortje en Oeke). Trijntje overleed op het kraambed. Andries hertrouwde op 18 februari 1885 met Antje de Jong. Zij kregen 12 kinderen. Een van die kinderen was mijn opa Oeke, die later met Janke Mosterman ging trouwen.

Opvallend detail van het overlijden van Andries: hij hielp met het klaar maken van het nieuwe kerkhof. Tijdens dit werk maakten ze grapjes over wie er het eerst zou komen te liggen. Niet wetende dat hij dat was na een paar weken….

Trijntje (1848-1871). Trouwde op 13 november 1870 met Sipke de Jong. Na het overlijden van Trijntje hertrouwde hij met Antje Metz. Zij kregen 6 kinderen.

Tot zover de beschrijving van deze steen.

Meinte Bonthuis.

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 

Zoek naar uw Amelander voorouders:

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>