Het oude gemeentehuis van Ameland

Toen het vervallen Camminghaslot in Ballum in 1829 werd afgebroken, ging burgemeester Van Heeckeren in Nes wonen. In brieven van GS wordt gewag van aankoop van een grietenijhuis gemaakt. Dit is gekocht in 1833 voor een bedrag van 250 gulden en is een huis in Nes. In 1937 wordt er een gedeelte aangebouwd, een kamer en keuken zodat het ook als woning voor de secretaris kan dienen. Er is zelfs een tekening van. Daaruit kun je m.i. opmaken dat het om een dubbele woning gaat met een lengte van ca 16 meter. Tussen de woningen zit een muur. GS maken nog al wat op- en aanmerkingen over de bouw: Is de fundering wel sterk genoeg, zijn de muren niet te ligt, hoe moet de Engelsche mantel wezen van bozum enz, Is ruw houten als beschieting wel geschikt om te behangen en kun je niet beter latwerk gebruiken, in plaats van een ringmuurtje is een heg ook voldoende afijn er is nogal wat op te meren. Dan volgt een tekening waaruit blijkt dat het inderdaad een gebruikelijke commandeurswoning is met een voordeur met bovenlicht, twee ramen beneden en 1 boven in de gevel met een schoorsteen. De aanbouw zal aan de oostzijde plaats hebben. Het kan ook zijn dat de 16 meter pas ontstaat na de aanbouw? Er is een inventaris van het gemeentehuis welke dateert uit 1852. In een vergadering van 26 juni 1900 wordt gesproken over een burgemeesterswoning en een gemeentehuis. Ook het telegraafkantoor zit dan nog in het gemeentehuis maar zal bij nieuwbouw verplaatst worden naar de woning van de kantoorhoudster. In 1902 wordt besloten f 4500,-- beschikbaar te stellen en een bestek te maken. Burgemeester is dan J.H. Drijber en secretaris J. Balkema. Wanneer de laagste inschrijver f 4.884,-- wil hebben besluit men het verfwerk en het hek uit het bestek te halen. Dat kan dan later wel! Bij de inrichting staat de raad erop dat eilander ondernemers worden ingeschakeld! Uiteindelijk zijn de kosten f 5.429, 63. met de inrichting erbij. Het nieuwe gemeentehuis zou dan omstreeks 1900 zijn gebouwd! 

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>