Het oude gemeentehuis van Ameland

Toen het vervallen Camminghaslot in Ballum in 1829 werd afgebroken, ging burgemeester Van Heeckeren in Nes wonen. In brieven van GS wordt gewag van aankoop van een grietenijhuis gemaakt. Dit is gekocht in 1833 voor een bedrag van 250 gulden en is een huis in Nes. In 1937 wordt er een gedeelte aangebouwd, een kamer en keuken zodat het ook als woning voor de secretaris kan dienen. Er is zelfs een tekening van. Daaruit kun je m.i. opmaken dat het om een dubbele woning gaat met een lengte van ca 16 meter. Tussen de woningen zit een muur. GS maken nog al wat op- en aanmerkingen over de bouw: Is de fundering wel sterk genoeg, zijn de muren niet te ligt, hoe moet de Engelsche mantel wezen van bozum enz, Is ruw houten als beschieting wel geschikt om te behangen en kun je niet beter latwerk gebruiken, in plaats van een ringmuurtje is een heg ook voldoende afijn er is nogal wat op te meren. Dan volgt een tekening waaruit blijkt dat het inderdaad een gebruikelijke commandeurswoning is met een voordeur met bovenlicht, twee ramen beneden en 1 boven in de gevel met een schoorsteen. De aanbouw zal aan de oostzijde plaats hebben. Het kan ook zijn dat de 16 meter pas ontstaat na de aanbouw? Er is een inventaris van het gemeentehuis welke dateert uit 1852. In een vergadering van 26 juni 1900 wordt gesproken over een burgemeesterswoning en een gemeentehuis. Ook het telegraafkantoor zit dan nog in het gemeentehuis maar zal bij nieuwbouw verplaatst worden naar de woning van de kantoorhoudster. In 1902 wordt besloten f 4500,-- beschikbaar te stellen en een bestek te maken. Burgemeester is dan J.H. Drijber en secretaris J. Balkema. Wanneer de laagste inschrijver f 4.884,-- wil hebben besluit men het verfwerk en het hek uit het bestek te halen. Dat kan dan later wel! Bij de inrichting staat de raad erop dat eilander ondernemers worden ingeschakeld! Uiteindelijk zijn de kosten f 5.429, 63. met de inrichting erbij. Het nieuwe gemeentehuis zou dan omstreeks 1900 zijn gebouwd! 

Vrienden worden van stichting 'De Ouwe Pôlle'

Steun onze stichting 'De Ouwe Pôlle' als vriend. Vanaf 18,50 euro ontvangt u 3 x per jaar het blad 'De Pôllepraat' en steunt u onze activiteiten en musea! Met uw bijdrage maken we ons sterk voor de Amelander cultuurhistorie en erfgoed!

Meer van de Ouwe Pôlle:

NIEUW: Een extra dikke Pôllepraat over de bevrijding van Ameland in 1945!

In Nederland vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Wist u dat de Waddeneilanden veel later zijn bevrijd? Ameland pas op 3 juni 1945. De Pôllepraat van juni 2020 is een themanummer over de bevrijding van Ameland. Waarom duurde de bevrijding zolang? En hoe verliep die op het eiland? En hoe kijken de oudere Amelanders hierop terug? In dit extra dikke nummer worden die vragen beantwoord aan de hand van bijzondere verhalen:

  • Het zeemansleven van Harmen Wijnberg
  • De belevenissen van verzetsstrijder dominee Jansen uit Ballum
  • Een kroniek van de bevrijding (volg de bevrijding van Ameland van dag tot dag)
  • Interviews met Amelanders over de oorlog en de bevrijding
  • Tientallen unieke foto’s van de oorlog en bevrijding op Ameland

En meer artikelen over Ameland, museumnieuws en activiteiten van stichting ‘De Ouwe Pôlle’.

De Pôllepraat is het donateursblad van de cultuurhistorische 'De Ouwe Pôlle'. Deze stichting bestaat sinds 1957 en heeft drie musea op Ameland: Museum Sorgdrager, Museum Swartwoude en het Bunkermuseum. Donateurs ontvangen drie keer per jaar de Pôllepraat met prachtige verhalen over het eiland en de bewoners. De Pôllepraat is voor 5 euro verkrijgbaar bij boekhandel Van den Brink in Nes, De Hoge Stoep in Hollum en bij de musea Sorgdrager en Swartwoude. 

<<< Vanaf 12,50 ontvangt u drie keer per jaar de Pôllepraat en steunt u onze stichting. Meld u nu aan! >>>