Gevelankers / jaarankers op Ameland

Gevelankers hebben een algemene functie bij woningen en in het bijzonder bij commandeurswoningen. Ze moeten bestand zijn tegen wind. De kapconstructie bestaat uit een sporendak, dus geen gordingen met daarop de dakpannen, dus geen dakbeschot. Om te zorgen dat de woning niet instort worden de gevels aan de sporen-kap bevestigd met muurankers. Ter plaatse van de verdiepingsvloer worden ankers aangebracht die aan de strijkbalk, dit is de vloerbalk die langs de topgevel loopt, zijn bevestigd. Deze ankers werden vaak uitgevoerd in cijfers voorstellende het jaar waarin de woning is gebouwd.    

In Hollum op Ameland zien we een woning met het jaartal 1516. In een overzicht uit 1920-1925 staat op de gevel voor deze woning 1561 vermeld. Het is daarmee de oudste woning van Ameland. Uit voorgaande blijkt dat er niet altijd zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens op de woning. 

Overigens werden de gevelankers door de plaatselijke smid gemaakt. In de staart, de schiter, van het anker staat veelal een merkteken. Dit is het merk van de smid. Dit smidsmerk bestaat uit een kruis met daaronder en/of daarboven een of twee horizontale strepen. Ter hoogte van de nok werd wel een sieranker aangebracht.Jaarankers en gevelankers op Ameland

De jaartalankers werden bij de bouw van de woning aangebracht en werden niet alleen gebruikt bij de zgn. commandeurswoningen. Zo heeft er in Hollum een doopsgezinde kerk gestaan met de jaartalankers 1642. De jaartalankers in de topgevels van woningen en kerken op Ameland zijn dus niet geplaatst nadat het als Rijksmonumenten werd aangewezen, deze aanwijzing was van veel latere datum.

Overzicht jaarankers Hollum, Ameland 1920-1925

Overzicht jaarankers huizen Hollum op AmelandOverzicht gevelankers Hollum Ameland
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>