Genealogie

Schipper Sytze de Jong (1900-1980)

Door Jan J. de Vries   Wie het verhaal wil weten van het leven van Sytze de Jong beveel ik het boek “Redders aan de riemen” van Fokke Haanstra en Siep Zeeman aan. Het boek geeft een beeld van een aantal laatste “roeiredders”. Een flink aantal bladzijden is gewijd aan het leven van Sytze de...
Lees meer

Schipper Eeuwe de Vries

Door Jan J. de Vries   Door de beide zoons, Jan en Jacob, van Willem de Vries (wellicht beter bekend als Willem de schoenmaker) kwam ik in het bezit van een aantal gegevens over schipper Eeuwe de Vries, de grootvader van Jan en Jacob.   Familiebanden Natuurlijk trekt het dan extra je...
Lees meer

Bemanningslid en schipper Jan de Jong (1912-1998)

Door Jan J. de Vries   In het overzicht van schippers zoals dat in ons boekje nr. 21 is vermeld, miste helaas Jan de Jong. Hij was na het afscheid van Botte Neij in december 1958 gedurende een half jaar schipper van de reddingboot van het station Hollum. Er is een fraaie foto waarop we zien...
Lees meer

Op zoek naar Klaaske

Mijmeringen en wetenswaardigheden bij een foto, gevonden op de internetsite van Oud Amelandt Door Lia Hoekstra    Klaaske Freerks van der Laag (1851-1893)     Hun namen raken in de vergetelheid,  de mensen van weleer op de oude foto zijn: Siebe Visser -...
Lees meer

Het zeemansleven van Willem Hendriks de Boer (1783-1851)

Door Gert van de Kamp   Willem is ongeveer tien jaar oud als zijn vader Hendrik Claasen overlijdt. Cornelis Jan Manje schreef in 1933 hierover: “Toen Hendrik Claasen stierf bleef zijn vrouw, Antke Willems met de kinderen in zorgvolle omstandigheden achter. De jongens moesten deswege zoo...
Lees meer

Het oude kerkhof bij de dokter 8

In het verhaal van het oude kerkhof bij de dokter 6 staat het levensverhaal van Tjet de Jong, overleden op 1 februari j.l. De steen die hierbij staat is de betovergrootvader van Tjet nl. Sipke Gerbens de Jong. De vrouw van deze Sipke was Catharina Douwes Metz,  geboren op 27 november 1793 en...
Lees meer

Het oude kerkhof bij de dokter 7

Antje Molenaar werd geboren op 28 september 1828 in Ballum en overleed op 6 januari 1910. Zij was een dochter van Cornelis Molenaar, landbouwer te Ballum, en Janke de Weert. Het gezin bestond verder uit: Renske, getrouwd met P.H. Mosterman; Seeske, getrouwd met G.J. Metz; Cornelis, getrouwd met...
Lees meer

Het oude kerkhof bij de dokter 6

Op 1 februari 2014 overleed op 103-jarige leeftijd Tjet de Jong uit Buren. Officieel heette ze Theresia en werd geboren op 14 oktober 1910. Jaren lang is zij "baakster" geweest. Tjet was ongehuwd. Tjet was de jongste dochter van Gerben de Jong (25/10/1873 - 25/031973) en Catharina Boelens (4/8/1874...
Lees meer

Hiske Feddes, vroedvrouw op Ameland

Door Han Spruyt Hiske Feddes wordt op 8 oktober 1804 te Leeuwarden geboren. Zij is een dochter van Fedde Jans en Aaltje Ruurds. De namen van de ouders geven aan dat zij slechts van patroniemen gebruik maakten en nog geen achternaam bezigden. Hoe haar jeugd er heeft uitgezien, kunnen we ons...
Lees meer

Het oude kerkhof bij de dokter 5

Anno 1861 overleden den 30 januari 1861 JANTJE D. METZ echtgenoot van FOPPE C. MOLENAAR in den ouderdom van ruim 57 jaren en ligt alhier begraven R.I.P. Dat wij om haar gemis een traan het oog ontvliet maar bid de goede god dat haar ziel de eeuwige rust geniet.   Hier rust FOPPE C. MOLENAAR...
Lees meer

Zoek naar uw voorouders:

Meer van de Ouwe Pôlle: