Genealogische tip: kadastrale gegevens

U heeft zich vast wel eens afgevraagd waar een familielid op Ameland precies gewoond heeft. Vaak weet u wel in welk dorp een familielid is geboren maar niet precies in welk huis. Gelukkig is het mogelijk om te achterhalen waar personen hebben gewoond. In dit artikel vertellen we kort welke bronnen u daarvoor kunt gebruiken. 

 

Tot 1810 is het lastig te achterhalen waar personen precies hebben gewoond. De voornaamste bron die u hiervoor kunt raadplegen, zijn de zogenaamde 'recesboeken' van het nedergerecht Ameland. Deze recesboeken bevinden zich in Tresoar en kunt u op microfishes bekijken. In de recesboeken vindt u veel informatie over de rechtspraak op Ameland. Als voorbeeld nemen we de proclamatieboeken waar onder andere verkoopaktes in staan. In deze verkoopaktes worden, naast een woonplaats ook de namen van de omwonenden vermeld. Op basis van deze namen is het mogelijk te reconstrueren waar een persoon ongeveer gewoond moet hebben. Al met al een tijdrovende bezigheid! 

Vóór 1810 had niet iedereen een achternaam maar een voornaam en patroniem, zoals Jan Kornelis waarbij Kornelis de naam van de vader is. Dat is dus lastig zoeken, zeker als u maar weinig gegevens van een persoon heeft. Gelukkig heeft de voormalige gereformeerde dominee van Dijk een alfabetische namenindex van veel recesboeken gemaakt. Zo kunt u snel op naam zoeken en heeft u de bladzijde van de akte waarin de naam voorkomt. De namenindex van ds. van Dijk staat op onze website (klik hier). In een later artikel zullen we uitleggen hoe u deze namenindex gebruikt. 

 

Als u wilt weten waar uw voorouders tussen 1832 en 1920 op Ameland hebben gewoond, kunt u op het gemeentehuis in Ballum op Ameland kadastraal onderzoek doen. Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u van een woning een perceelnummer hebt en van de eigenaar een artikelnummer. Op basis van deze gegevens kunt u vanaf 1832 onderzoeken wie de eigenaar van een woning was. Soms kwam het voor dat een huis niet door de eigenaar werd bewoond maar werd verhuurd of onbewoond was. Via het huisnummer zou u dan kunnen proberen te achterhalen wie de bewoners van een huis waren. Vanaf 1810 werden er om de zoveel jaar de huizen genummerd. Bekijk van alle vier dorpen huisnummerlijsten uit 1810 (klik hier). 

U weet dan waar uw familielid in 1810 ongeveer gewoond heeft. Toch is het moeilijk om aan een huisnummer te zien welk huis een persoon gewoond heeft. Door de jaren heen zijn veel huis verbouwd, gesloopt of gebouwd. Werden de huizen om de x aantal jaar hernummerd waardoor een huis in 1810 nummer 22 kan hebben maar in 1825 nummer 25. Ook zat er niet een vast systeem in de nummering van de huizen in een dorp. Men begon niet altijd bij hetzelfde huis met tellen.

 

Naast woningen werden in het kadaster vanaf 1832 ook het land van een persoon geregistreerd. Via het kadaster kunt u dus zien welk land een familielid bezat die van beroep bijvoorbeeld boer was (zie onderstaande afbeelding). Via de website Hisgis kunt u via een interactieve kaart snel zoeken naar het perceelnummer en het artikelnummer van een perceel. Met deze gegevens kunt u dus kadastraal onderzoek op het gemeentehuis doen en achterhalen wanneer en welk stuk land of woning van een persoon was. 

 

Zoekresultaten in Hisgis van landen in het bezit van Gerben Douwes Metz uit Ballum

Getoonde zoekresultaten van 'Gerben Douwes Metz' uit Ballum in Hisgis. Alle rood omlijnde percelen waren van hem.

 

Met dit artikel hopen wij u een idee te hebben gegeven met welke bronnen u kunt achterhalen waar uw familie gewoond heeft. We hopen dat u die voor uw genealogisch onderzoek zult gebruiken. Tot slot kunt u via onze website van ruim 50 woningen gratis de kadastrale gegevens aanvragen (klik hier). U kunt deze gegevens aanvragen door het formulier onderaan de pagina in te vullen. De gegevens lopen van 1832 tot plm. 1900. 

In de loop der tijd zal het kadastrale overzicht verder aangevuld worden. Mocht u zelf ook kadastrale gegevens hebben dan stellen wij het op prijs als u deze gegevens met ons wilt delen!

 

Kadastraal overzicht van een huis in Buren op Ameland

Voorbeeld van een kadastraal overzicht van een woning.

 

 Tip: doe mee aan ons genealogisch netwerk: klik hier!

 

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 

Zoek naar uw Amelander voorouders:

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>