Genealogie

Het oude kerkhof bij de dokter 12

  HIER RUST GERBENTJE J. KIEWIET ECHTGENOOTE VAN OEKE METS  OVERLEDEN IN DE BUREN OP AMELAND DEN 19 DEN JULI 1863 IN DEN OUDERDOM VAN 59 JAREN. HET UUR NADERT, WAARIN ALLEN, DIE IN DE GRAVEN ZIJN DE STEM VAN DEN ZOON GODS ZULLEN HOREN JOAN. 5 R.I.P.       HIER RUST OEKE...
Lees meer

Het huis aan...deel 1

Door Meinte Bonthuis (foto Theo Kiewiet) In dit eerste deel aandacht voor het huis rechts op de foto aan het Kerkplein te Nes. 'In dit huis is mijn overgrootmoeder Gerbentje Former geboren', schreef Suzanna Twickler op Facebook over dit huis.   Dit was op 27 januari 1869. Haar vader was Petrus...
Lees meer

Het oude kerkhof bij de dokter 11

In dit artikel staan we stil bij de volgende steen: Hier rust Sipke S. de Jong echtgenoot  van Trientje Pieters Boelens ontslapen 15 sept. 1886 in den oudendom van 54 jaren en 8 1/2 maand Sterveling ga naar de graven, zij zijn scholen, waar men ootmoed leert S. Chr. R.I.P. Sipke is geboren op...
Lees meer

Genealogische tip: nedergerecht Ameland

In Tresoar kunt u diverse recesboeken van het nedergerecht Ameland raadplegen. De boeken bevatten veel informatie over de rechtspraak op het eiland in de periode 1619-1810. In totaal zijn er 22 recesboeken die u op microfishes kunt raadplegen. Inmiddels hebben wij een aantal van deze recesboeken...
Lees meer

Het gezin van Sijbrand Obbes Bakker (1780-1829)

Anno 1791 is er in Nes een mr. Bakker bekend met de naam Obbe Barends. En het is waarschijnlijk dat deze man de vader van Sijbrand Obbes Bakker is. Hij was getrouwd met Wipkje Poppes Barends (1738-1816) en heeft vanuit zijn beroep de achternaam ‘Bakker’ gekozen. Hun zoon Sijbrand Obbes Bakker...
Lees meer

Het oude kerkhof bij de dokter 10

Dit keer 2 grafstenen namelijk die van Jan Mosterman en zijn tweede vrouw Janke de Boer. Hier rust Janke Jacobs de Boer echtgenoot van J.H.Mosterman overleden te Buren den 27sten nov.1881 in den ouderdom van 59 jaren en ruim 6 maanden Het uur komt, waarin allen, die in de graven zijn, de stem van...
Lees meer

Willem Hendriks de Boer als molenaar in Hollum

Door Rik Bulder   In 1834 vragen Willem Hendriks de Boer en Jan Kornelis Sorgdrager tegelijkertijd een vergunning aan om een koren- en pelmolen te mogen bouwen in Hollum. De grietman en assessoren geven hierbij de voorkeur aan Willem, in een brief aan de commissaris des Konings van 5...
Lees meer

Familie Smit 100 jaar op Ameland

Op 13 april 1915 vertrokken Kornelis Folkerts Smit en zijn vrouw Grietje Jeltes Koopmans met hun vijf kinderen uit Wierum naar Ameland. Daar was Kornelis Folkerts Smit als dijkopzichter door het waterschap 'De Grieën' van Hollum en Ballum aangenomen. Eerder had een college van dit waterschap een...
Lees meer

Genealogische tip: kadastrale gegevens

U heeft zich vast wel eens afgevraagd waar een familielid op Ameland precies gewoond heeft. Vaak weet u wel in welk dorp een familielid is geboren maar niet precies in welk huis. Gelukkig is het mogelijk om te achterhalen waar personen hebben gewoond. In dit artikel vertellen we kort welke bronnen...
Lees meer

Het oude kerkhof bij de dokter 9

In dit artikel aandacht aan de steen van DOUWE P. BROUWER   HIER RUST DOUWE P. BROUWER GEBOREN 6 MAART 1817 EN OVERLEDEN IN BUREN 21 DECEMBER 1872 DENK BIJ AL UW WERKEN AAN UW UITERSTEN, EN WILT (ZULT) IN EEUWIGHEID NIET ZONDIGEN E.E.G. 7.40 R.I.P.       Douwe Pieters...
Lees meer

Zoek naar uw voorouders:

Meer van de Ouwe Pôlle: