Genealogische tip: nedergerecht Ameland

In Tresoar kunt u diverse recesboeken van het nedergerecht Ameland raadplegen. De boeken bevatten veel informatie over de rechtspraak op het eiland in de periode 1619-1810. In totaal zijn er 22 recesboeken die u op microfishes kunt raadplegen. Inmiddels hebben wij een aantal van deze recesboeken kunnen fotograferen waardoor u niet naar Tresoar hoeft om de boeken in te zien. Hieronder ziet u een overzicht van deze recesboeken:

 

Het nedergerecht bevat ook protocolboeken waarvan wij twee hebben gefotografeerd. 

 

Waarom is het nedergerecht een waardevolle bron?

 

Zoals u weet, is het voor 1811 moeilijk om uw voorouders op Ameland te achterhalen. De meeste Amelanders hadden namelijk nog geen achternaam waardoor u het met een voornaam en patroniem van uw voorouder moet doen. Als de patroniem dan een veelvoorkomende naam is (zoals Kornelis) dan is het lastig zoeken. U kunt dan proberen op basis van vernoeming van kinderen in de familie achterhalen wie de voorouders waren. Maar dit is geen uitgemaakte zaak.

 

Het nedergerecht en de doopboeken van de kerken zijn de belangrijkste bronnen vóór 1811. De doopboeken van de hervormde gemeente gaan tot 1690 en als uw voorouders hervormd of katholiek waren dan heeft u geluk! Bij deze stromingen werden pasgeborenen binnen enkele weken gedoopt. Bij de doopsgezinden is dit een ander verhaal aangezien zij aan volwassen doop deden waardoor u moeilijk de precieze leeftijd van uw doopsgezinde voorouders kunt inschatten. En zover gaan de doopboeken niet terug... maar de recesboeken wél. 

 

In de eerste plaats leveren de recesboeken ons namen op. Op basis van de genoemde voornaam en patroniem en de vaak vermelde woonplaats kunt u achterhalen of een persoon familie van u is. Natuurlijk is het lastig zoeken in al die boeken met aktes in een oud handschrift en dat ook nog op microfishes. Gelukkig heeft de gereformeerde dominee van Dijk in de jaren 50 een soort namenindex van de recesboeken gemaakt waardoor we relatief snel de juiste aktes kunnen vinden. Deze namenindex kunt u op onze website raadplegen: Klik hier. Deze namenindex kunt u gebruiken om de juiste aktes van de door ons gefotografeerde recesboeken te vinden. Let op de periode van de recesboek om de juiste namen te vinden:

Voorbeeld: zoekt u naar een Jan Hofker rond 1805? Ga dan naar de namenindex van het recesboek 1801-1810 en kijk bij de letter 'J'. Als zijn naam voorkomt, staat er vaak 'Jan Hofker 58(v)'. De letter v staat dan voor de achterkant van bladzijde 58.

 

Wij hopen dat u veel van de gefotografeerde recesboeken gebruik zult maken. In de toekomst zullen meer recesboeken gefotografeerd worden. 

 

Heeft u ervaring met het nedergerecht Ameland? Reageer!

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 

Zoek naar uw Amelander voorouders: