Overzicht van predikanten op Ameland

Eerste tijdvak 1611 – 1694 alle dorpen hebben een predikant.

Boethius Erici    1611-1617 opm. eigenlijk Bote Eerkes, schoolmeester in Nes

Vertrok in 1617 naar Nes (WD) en Wierum, later naar Holwerd waar hij na 36 jaar dienst in 1655. overleed

Livius Harderwijk  1617-1619

Jeremias Arundeus  1619-1620

Petrus Pleseis   1620-1621

Cornelis Timanni  1621-1623

Vacature   1621-1629

Petrus Arnoldinus  1629-1642 geboren in Ruurloo,

Balthasar Obias De Meter 1642-1647 kwam uit Indie en is na vijf jaar daarheen vertrokken.

Johannes Samplonius  1647-1650 

Johannes Wiarda  1650-1655

Lovius Molinaeus  1655-1667 Vertrokken n. Lekkum en daar in 1678 

Geschorst en in 1682 afgezet.

Inso Mensonides  1667-1670

Andreas Schuiringa  1670-1672

Cornelis Schellinger  1672-1683 afkomstig van Terschelling, hij gaf de latijnse dichtkundige werken uit. En de herbouw van      de Ned. Herv. Kerk te Hollum, welke na een  inval van de Watergeuzen in 1569 grotendeels vernield was. Op 14 dec. 1678 werd de nieuwe kerk ingewijd. In 1697 publiceerde hij Canticum Salomonis et Mosis Carmine paraphrastico

Jacobus Vomelius  1683-1690 kwam uit Oudwoude waar hij reeds 34 jr. 

Predikant was en 60 jaar oud, hij overleed in 1690.

Johannes Titema  1690-1695 Dit was de laatste predikant die de drie dorpen bediende.

Hij werd in 1695 ontslagen, en is later afgezet en naar St.-Thomas vertrokken.

Tweede Tijdvak.         1694-1816

Predikanten te Nes

Johannes Philippes Faber 1694-1695 Eerste eigen predikant van Nes, geboren in 

Oranjewoud, vetrokken naar Rinsumageest.

Suffridus Serenus Sinnema 1695-  was een halfjaar predikant van Hollum en 

Ballum, hij vertrok van het eiland.

Johannes Hermannus Reneman ?     - 1723 overleden 19 jan. 1723, 

Daniel Mazade   1723-1745 geboren op Texel, heeft in 1733 zijn been

gebroken en was toen niet meer zo actief door een slechte gezondheid.

Gestorven 27-8-1745, tegenover de preekstoel in de kerk begraven.

Petrus Steensma  1746-1771 kwam van Heeg samen met zijn zuster,

Een jaar later werd hem attestatie verleend om in Heeg te trouwen met Freule Huberta Van Haringsma van Heeg. In november 1771 vertrokken naar Gerkesklooster.

Henricus Braunius  1772-1776 beeidigd door zijn vader, predikant van 

Vrouwen-Parochie, vertrokken n. St.Jansga

Georgius Tresling  1777-1787 Was zes jaar hulpprediker in Amsterdam.

Vertrok naar Leeuwarden en werd 2e praeceptor a/d Latijnse school, in 1824 overleden als predikant van Melis-en Mariekerke.

Hendrik Christiaan Tile  1787-1806 in 1798 was het gedaan met de zelfstandigheid van Ameland, dit had ook gevolgen voor de kerk.

In 1806 legde Tile zijn bediening neer.

Johannes Marcellis Bredee 1807-1811 vertrok in april 1811 naar Schraard.

Daniel Moreau  1813-1817 28 mei beroepen en pas 28 nov. Bevestigd 

door ds. Becherer van Hollum, Napoleon moest de benoeming goed keuren.

In 1816 werd de gereformeerde kerk van Ameland opgenomen in Ned. Herv. Kerk.

J.A.Kuitert  1819-1821

W.Vetter  1823-1826

J.F. Schonfeld  1826-1829

N.Vietor  1830-1833

J.Roorda  1833-1877

J.van Waning Bolt  1880-1881

M.T.  Laurman  1906-1907

H.J. Meuter  1908-1910

F.T. Tammens  1910-

Predikanten van Hollum en Ballum

Johannes Serenus Sinnema 1695-1695 begonnen in juni 1695, vertrok in oktober naar Nes. 

Nicolaus Posthumus  1695-1697 vertrok naar Ternaard.

Gerbrandus Bruining  1697-1720 afgezet op 14 mei 1720, overleden op Ameland tussen 1720-1722.was gehuwd met Antke Tammes.

Petrus Hemrica  1720-1722 vertrok in mei 1722 n. De Knype

Simon Cuperus   1722-1771 

Johannes Wilhelm Burger 1772-1786 vertrokken n. Tricht, Schreef het stuk geschiedenis over Ameland in ‘De tegenwoor-

Dige Staat van Friesland in 1785 uitgegeven.

De kerk v. Ballum (op de begraafplaats) werd  in 1773 geheel hersteld.

Alexander Arnold Becherer 1787-1823 gehuwd met de Ballumse Antke Jansen Snel

Becherer is overleden 5 mrt. 1823 en voor de preekstoel in de kerk van Ballum begraven.

D.J. Sikkema   1824-1825

J.Braak   1825-1826

J.Keyzer   1826-1828

J.F. Herborg   1829-1835

(M.Herborg, hulpprediker 1834-1836)

C.J. Trip   1836-1838

C. Benthem Reddingius  1838-1841

J.Buys    1841-1866

A.S.van Eerde    1867-1871 was in 1864 hulpprediker

A.Jansonius   1871-1880

N.A.van Laer Dinckgreve 1883-1887

J.Kreukniet   1887-1895

J.Dijkstra   1895-1907

L.C. de Jong   1907-1942

J.G.Jansen   1942-1946

W.de Weerd   1946-1949

A.H.Nijkamp   1949-1954

A.P.Peschar   1954-1964

J.Zagema   1964-1969

J.Kamerling   1969-1976

A.Terlouw   1977-1982

H.Strubbe   1983-1988

C.Glashouwer   1988- 

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>