Stichting ‘De Ouwe Pôlle’ en Amelander Historie slaan handen in een

Al lange tijd zijn er gesprekken tussen Amelander Historie en de Ouwe Pôlle om te onderzoeken of er een nadere samenwerking mogelijk is. Dit voorjaar hebben de gesprekken geleid tot de intentie om inderdaad met elkaar te gaan samenwerken. Beide partners zullen gaan samenwerken om het Amelander verleden gezamenlijk uit te dragen. En daarbij vullen ze elkaar goed aan. Op Ameland is de stichting inhoudelijk bij drie musea van de STAM betrokken: Cultuurhistorisch museum Sorgdrager, Landbouw- en juttersmuseum Swartwoude en het Bunkermuseum Ameland. Daarnaast organiseert de stichting voor haar donateurs lezingen en verschijnt drie keer per jaar haar orgaan Pôllepraat met museumnieuws, oude verhalen en herinneringen aan Ameland. Om de stap naar digitalisering te maken, vond de stichting in Amelander Historie een trouwe partner met ervaring op dit gebied. Amelander Historie zal nu als online platform van de stichting dienen.

 

Beide partners hadden dit jaar een jubileum. Op 16 oktober bestond platform Amelander Historie 5 jaar en twee weken later werd op 1 november het 60-jarige bestaan van ‘De Ouwe Pôlle’ gevierd. Tevens werd bij het 60-jarige bestuurslidmaatschap van Oense Straatsma stilgestaan. Inmiddels heeft de heer Straatsma zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Ook de bestuursleden Gerben Brouwer en Piet Schuringa hebben aangegeven dat zij op het eind van het jaar het bestuur willen verlaten. Zij hebben zich jarenlang als bestuurders voor de stichting en Amelander cultuurhistorie ingezet. Namens de redactie van platform Amelander Historie heeft Jacob Roep zitting in het bestuur van de stichting genomen. Het bestuur bestaat daarmee uit acht leden en wordt ondersteund door de directeur van de STAM.Oude kaart van Ameland

 

De komende tijd zullen de stichting en platform tot één organisatie worden geïntegreerd. Het platform wordt beheerd door een redactie die de hoofdsite, forum, genealogische database en beeldbank onderhouden. De redactie redigeert de publicaties die via Amelander Historie worden gepubliceerd en stimuleert onderzoek naar de geschiedenis van Ameland en Amelanders. Deze taken kunnen samen met ‘De Ouwe Pôlle’ nog beter worden verwezenlijkt. Tevens maakt zij zich sterk voor het behoud van (im)materieel erfgoed van Ameland, zoals het Amelands en oude grafstenen.

 

De redactie van Amelander Historie zal de komende tijd kijken hoe de activiteiten van de stichting ‘De Ouwe Pôlle’ ondersteund kunnen worden. Daarbij kan gedacht worden aan het upgraden van de Pôllepraat, het aanleveren en bewerken van kopij en het digitaliseren van oudere uitgaven. Tevens zal het platform het donateurschap van de stichting promoten. Met de steun van nieuwe en jongere donateurs wordt de Amelander cultuurhistorie voor de toekomst veiliggesteld. Word daarom donateur!

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau!