Pôllepraat nummer 74 november 2014

In de Pôllepraat kwam directeur Joop de Jong van de Amelander musea (STAM) met bijzonder museumnieuws. Afgelopen zomer was er in museum Sorgdrager een kleine jubileumexpositie met het thema ’50 jaar De Amelander’. Dit blad is in die periode tot een rijke informatiebron uitgegroeid. Oude jaargangen konden met een aanraakscherm bekeken worden. Naar verwachting zullen die oude nummers in de toekomst digitaal raadpleegbaar zijn.

Verder heeft museum Sorgdrager de bijzondere gouden ring in bruikleen waarover wij eerder schreven. Deze ring kunt u nog tot en met november dit jaar bekijken. De ring haalde begin augustus onder meer het Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, De Amelander en in september stond ook een artikel in historisch tijdschrift Fryslân. De ring is zeker een bezoek waard!

Inmiddels is de kunstmaand op Ameland begonnen en kunnen geïnteresseerden een programma van artistiek begeleider Anita van Os bekijken. Dhr. Joop de Jong meldt dat in het afgelopen jaar het bezoekersaantal van museum Sorgdrager iets is gestegen en dat van juttersmuseum ‘Swartwoude’ in vergelijking met vorig jaar gelijk is gebleven.

 

Winterprogramma

Bijzonder aan het winterprogramma voor 2014-2015 is dat de stichting op 12 november 2014 om 20.00 uur een interactieve avond ‘Jong geleerd, oud gedaan’ op de Burgemeester Walda Scholengemeenschap heeft georganiseerd. De leerlingen van de klassen 3 en 4 zullen middels een project kennis maken met het belang van de Amelander cultuur en geschiedenis. Tijdens deze avond zijn belangstellenden en leden van de stichting welkom om dit project te bekijken.

 

Op 16 januari 2015 wordt er om 20.00 uur een lezing over ‘De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in India’ door Bauke van der Pol in Hotel de Jong in Nes gegeven. Bauke van der Pol is cultureel-antropoloog en is vaak in India geweest. Hij heeft diverse boeken over de historische relatie tussen India en Nederland geschreven. Thans zijn er nog vele Nederlandse overblijfselen uit de zeventiende en achttiende eeuw te vinden. Deze overblijfselen zijn vestingen, buitenhuizen, pakhuizen e.d. die door dhr. Van der Pol zijn bezocht. Dit zal tijdens zijn lezing worden behandeld.

 

Op 13 februari 2015 zullen Pieter Jan en Tineke Borsch weer traditioneel om 20.00 uur ‘Printkes kieke’ in Herberg De Zwaan laten zien. Dit jaar zal er speciaal voor de bewoners van de Stelp een tweede bijeenkomst op 17 februari om 19.00 uur worden georganiseerd.

 

De reeks lezingen wordt in het winterseizoen op 6 maart 2015 afgesloten met een lezing over ‘Architect Pierre Cuypers’ van kunsthistoricus Goof Kraaipoel. Dit begint om 20.00 uur en vindt plaats in ‘Hotel de Klok’ in Buren. De vermaarde Pierre Cuypers heeft onder meer de in februari 2013 afgebrande katholieke St. Clemenskerk in Nes ontworpen. Tijdens de lezing zal door dhr. Kraaipoel bij diverse fraaie gebouwen stil worden gestaan die door dhr. Cuypers ontworpen zijn.   

 

Bijzondere schenkingen

Deze zomer ontving de stichting diverse schenkingen zoals van Jan A. Blaak uit Appingedam die een schilderij van Maarten Bolomeij, een bijzonder gedicht uit 1754 van Foppe Foppes Brouwer en een fotocollectie van de familie Scheltema schonk. Verder schonk Henk van der Wetering uit Pretoria in Zuid-Afrika een schilderij van Bertus Bakker waarop de dôbbe ‘De Lombok’ en de hervormde kerk in Hollum te zien zijn. Verder schonk de familie Henk Faber uit Oudebildtzijl een soortgelijk schilderij van Bertus Bakker waarbij de hervormde kerk vanuit het zuidwesten te zien is. Tot slot schonk Lia de Vries-Humel Muts uit Waddinxveen twee schilderijen van de Hollumer Jan de Boer waarop onder andere de oude boerderij van de familie Barf aan de Oranjeweg staat.

 

Andere artikelen

Verder in de Pôllepraat een bijzondere bijdrage van André Staal in de vorm van een artikel over het leven van de bekende dichter Fedde Dirks le Fèbre (1851-1898) die onder meer het Amelander Volkslied schreef en componeerde. Ids Polet schrijft levendig over de herinneringen uit zijn jeugd toen het nog oorlog was. En tot slot nog een uitgebreid artikel getiteld ‘De geschiedenis van Bakkerij de Boer (1805-2005)’ geschreven door Rinske Snoeij-de Boer. Ze schrijft dat gedurende acht generaties al het bakkersvak van vader op zoon wordt doorgegeven. Achtereenvolgens door Pieter Cornelis Ruijgh (1773-1812), Cornelis Pieters Ruijgh (1798-1874), Cornelis Jacob de Boer (1823-1886), Cornelis Cornelis de Boer (1852-1943), Pieter Cornelis de Boer (1880-1962), Pieter Lieuwe de Boer (1920-1999), Theo Pieter de Boer (1959-2009) en thans door Pieter Jan de Boer. Al met al bijzonder dat dit bedrijf al die generaties binnen de familie is voortgezet.  

 

UPDATE: Bijzondere aankoop!

Eind oktober heeft Stichting Amelander Musea (STAM) op een kunstveiling in Bergen een schilderij van de bekende schilder Germ de Jong (1886-1967) gekocht. De stichting heeft nu drie olieverfschilderijen van Germ de Jong. De schilderij heeft als titel 'Ameland' en is in 1951 vervaardigd. 
Schilderij met een dorpsgezicht van Nes door Germ de Jong

Herkenbaar zijn onder meer wat in Nes bekend staat als het huisje van Ruhwandl, de boerderij van Foppe Metz en op de voorgrond een Amelander boerderij van Nico en Afke Bos. (Foto: STAM)

 

<<< TIP: schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief >>>

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau!