Pôllepraat nummer 79 juni 2016

In zijn vaste rubriek ‘Museumnieuws’ deelde directeur Joop de Jong mede dat sinds 19 februari jl. in museum Sorgdrager de expositie H.D. Kat Cover Pôllepraat van Stichting Ouwe Pôlle Ameland2018 is te zien. Deze expositie is opgezet door Egberta Veenhuizen en Dolph Kessler. In 1818 werd het dagboek van de bekende commandeur der walvisvaart Hidde Dirks Kat uitgegeven. Daar in 2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad is, wordt deze gelegenheid aangegrepen om er een Hidde Dirks Kat jaar van te maken. De expositie bevindt zich in het kleine huisje naast museum Sorgdrager. Naast het kunstproject Buro HDK zal in aanloop naar 2018 enkele ideeën uitgevoerd worden, zoals een dichtenbundel waarin twaalf hedendaagse dichters op de schipbreuk van Kat in 1777 zullen reageren.

 

Aan de cultuurhistorische stichting ‘De Ouwe Pôlle’ waren zeven messing gewichten geschonken die gedurende drie generaties in de bakkerij aan de Rixt van Doniaweg in Nes zijn gebruikt. Achtereenvolgens gebruikten Gerrit Johannes Wagenaar (1834-1912), Hendrik Hofker (1872-1929) en Eeltje Hofker (1902-1979) deze gewichten.

 

Collectiebeheerder Jan van Dijk schreef over de voortgang van de digitalisering van de collecties van Stichting Amelander Musea (STAM). Dankzij die digitalisering weet de stichting straks precies wat ze beheren en kunnen geïnteresseerden die objecten via internet raadplegen. Men streeft er naar eerst de kerncollectie van de stichting te digitaliseren. Daarbij moeten die objecten eerst professioneel worden gefotografeerd. Daarvoor heeft fotograaf Hans Knijff uit Dokkum zijn hulp aangeboden. Dankzij zijn hulp worden de objecten vrijblijvend gefotografeerd waarmee een belangrijke stap in de digitalisering wordt gezet. Ook heeft de STAM de beschikking over een professioneel scanapparaat waarmee documenten, kaarten en kunstwerken in hoge resolutie kunnen worden gescand. Dit apparaat wordt door museumfederatie Fryslân ter beschikking gesteld die daarmee een “tournee” langs de Friese musea houdt. Inmiddels zijn de scanwerkzaamheden afgerond. Tot slot worden alle gedigitaliseerde objecten geregistreerd in het programma Adlib. De heer Van Dijk verwacht eind dit jaar de kerncollectie gedigitaliseerd te hebben en via een nieuwe website te zullen ontsluiten.

 

Jacqueline Metz en Joop de Jong kijken met tevredenheid terug op het winterprogramma wat blijkt uit hun verslagen over de lezingen van Jan Houter en Anne Doedens, Ineke Vonk en de “printkes kieke-avond”. Op 20 januari jl. hielden Anne Doedens en Jan Houter, schrijvers van het bekende boek ‘Geschiedenis van de Wadden. Canon van de Waddeneilanden’, een lezing over dit onderwerp. Jan Houter komt van Vlieland en is zeer in de geschiedenis van dit eiland en de andere Waddeneilanden geïnteresseerd. Hij opperde het idee om een canon over de Waddeneilanden te schrijven. Een historisch werk over alle eilanden was namelijk nog niet geschreven. Tijdens de lezing vertelde Doedens over de verschillen en overeenkomsten tussen de eilanden. Zo kennen alle eilanden een rijke geschiedenis van het reddingswezen. Op Texel werden objecten van Romeinen gevonden en van Ameland is een oude kaart uit 1524 waar een kerk op te zien is. Daarnaast vonden bij de eilanden grote zeeslagen plaats, zoals in 1666 toen de Engelsen onder Vlieland een grote vloot schepen verbrandden en op Terschelling brandstichtten. Eerder overhandigden Houter en Doedens een exemplaar van hun boek aan burgemeester Albert de Hoop. Daarbij gaven ze een document uit de negende eeuw waarin Ameland wordt genoemd. Het Klooster van Echternach had grond op Ameland en stichtte daar een kerk. Houter en Doedens gingen zo van de hak op de tak door de geschiedenis van de Waddeneilanden. Tot slot maakten ze nog de opmerking dat ze het jammer vinden dat de grote grafzerk van de Amelander Van Cammingha’s in het baarhuisje achter slot en grendel zit. Eigenlijk zou deze ruimte voor het publiek toegankelijk moeten zijn. Volgens de heren liggen hier nog kansen.

 

Ook Ids Polet leverde weer een bijdrage aan dit nummer met het delen van zijn herinneringen van de periode na de oorlog. Zo weet hij zich nog te herinneren dat zijn moeder in 1946 een telegram ontving over het overlijden van haar zus Antje uit Amsterdam. Zij werd op Ameland begraven. Polet vertelt hoe voerman Hendrik Wagenaar met zijn wagen de kist van veerboot Waddenzee haalt en aan wal brengt.

Na de oorlog was er een wisseling van de wacht: dr. Poortenaar vertrok naar Lunteren waarvoor dr. Soeters in plaats kwam. Ook kwam er een nieuwe dierenarts die Mulder heette. Hendrik Wagenaar stopte met melk rijden en werd opgevolgd door Dries en Eppie Wagenaar. Zij haalden de melk voortaan met een omgebouwde legerauto.

Polet weet zich ook nog goed te herinneren hoe ze op de boerderij elektrisch licht kregen. Na de oorlog veranderde er veel.

 

Verder stond in dit nummer het vervolg van de brieven van zeeman Peter J. Ewes. Uit dit vervolg blijkt wat voor belangrijke rol het geloof in Peter Ewes’ leven speelde. Ook beschreef hij in de brieven die bewaard zijn gebleven hoe hij zijn ouders tot hun overlijden heeft verzorgd. Uiteindelijk overleed hij op 17 september 1840 in Zeist. Hij werd 83 jaar.

 

Het laatste artikeltje komt uit de Leeuwarder Courant van 1960 en gaat over ‘Bally van Ballum’ oftewel Hendrik van der Geest. Die ruim 40 jaar als boerenknecht voor zijn oom Douwe Klip werkte. Hij noemde zijn oom steevast ‘baas’ en werd door hem en veel andere mensen niet voor “vol” gezien. Zonder loon of zakgeld te ontvangen, heeft hij onder karige omstandigheden ruim 40 jaar zijn oom gediend. Na diens dood woonde hij in zijn boerderij. Hij zette de boerderij, tot veler verbazing, zonder problemen voort. Achteraf gezien, was Hendrik goed bij de tijd en werd hij minderwaardig door zijn oom behandeld. Dit bleek uit het feit hoe hij de boerderij voortzette na diens dood. Zijn enige wens was in het boerderijtje van zijn oom te blijven wonen. Daar genoot hij van het leven door te doen waar hij eerder door zijn oom van werd onthouden. 

 

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 

Free Tours op Ameland - Ontdek het eiland met een rondleiding door Hollum en NesStichting Amelander Musea organiseert Free Tours in Hollum en Nes. Deze openbare rondleidingen zijn de leukste introductie tot de cultuurhistorie van Ameland.

Op pad met een echte Ameland kenner, die de deelnemers trakteert op boeiende verhalen en bijzondere weetjes over Ameland tijdens een bijzondere wandeling door het dorp Hollum of het dorp Nes.

Het betreft een Free Tour waarbij de deelnemers achteraf zelf bepalen wat ze er voor over hebben en betalen dit aan de gids.

Wanneer: De maand juli.

Elke dinsdag om 13.00 en 15.00 uur in Hollum en elke woensdag om 13.00 en 15.00 uur in Nes.
In Hollum is de start bij Museum Sorgdrager en in Nes bij de Clemenskerk. 

Vrienden worden van stichting 'De Ouwe Pôlle'

Steun onze stichting 'De Ouwe Pôlle' als vriend. Vanaf 18,50 euro ontvangt u 3 x per jaar het blad 'De Pôllepraat' en steunt u onze activiteiten en musea! Met uw bijdrage maken we ons sterk voor de Amelander cultuurhistorie en erfgoed!

Meer van de Ouwe Pôlle:

NIEUW: Een extra dikke Pôllepraat over de bevrijding van Ameland in 1945!

In Nederland vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Wist u dat de Pôllepraat over de bevrijding van AmelandWaddeneilanden veel later zijn bevrijd? Ameland pas op 3 juni 1945. De Pôllepraat van juni 2020 is een themanummer over de bevrijding van Ameland. Waarom duurde de bevrijding zolang? En hoe verliep die op het eiland? En hoe kijken de oudere Amelanders hierop terug? In dit extra dikke nummer worden die vragen beantwoord aan de hand van bijzondere verhalen:

  • Het zeemansleven van Harmen Wijnberg
  • De belevenissen van verzetsstrijder dominee Jansen uit Ballum
  • Een kroniek van de bevrijding (volg de bevrijding van Ameland van dag tot dag)
  • Interviews met Amelanders over de oorlog en de bevrijding
  • Tientallen unieke foto’s van de oorlog en bevrijding op Ameland

En meer artikelen over Ameland, museumnieuws en activiteiten van stichting ‘De Ouwe Pôlle’.

De Pôllepraat is het donateursblad van de cultuurhistorische 'De Ouwe Pôlle'. Deze stichting bestaat sinds 1957 en heeft drie musea op Ameland: Museum Sorgdrager, Museum Swartwoude en het Bunkermuseum. Donateurs ontvangen drie keer per jaar de Pôllepraat met prachtige verhalen over het eiland en de bewoners. De Pôllepraat is voor 5 euro verkrijgbaar bij boekhandel Van den Brink in Nes, De Hoge Stoep in Hollum en bij de musea Sorgdrager en Swartwoude. 

<<< Vanaf 12,50 ontvangt u drie keer per jaar de Pôllepraat en steunt u onze stichting. Meld u nu aan! >>>