Boekpresentatie 'Ameland tussen Pinkegat en Borndiep'

Op 31 juli jl. vond de boekpresentatie van 'Ameland tussen Pinkegat en Borndiep' aan boord van Robbenboot MS Ameland plaats. Schrijfster Joke Mosterman had geen mooiere locatie voor de presentatie van haar boek kunnen kiezen. Het boek is een bundeling van interessante wetenswaardigheden over het eiland en de bewoners waarvoor Joke en haar man Theo het hele eiland hebben afgezocht en gefotografeerd. Het boek wordt als vervolg op het eerdere boek 'Ameland van Oost tot West' van wijlen Hans Bakker beschouwd dat indertijd door Jetta Klaassen-van den Brink werd uitgegeven. Zodoende werd aan haar het eerste exemplaar van 'Ameland tussen Pinkegat en Borndiep' overhandigd. De overhandiging is in het onderstaand filmpje te zien.

Vooraf bedankte Joke alle genodigden persoonlijk voor hun bijdragen aan het boek. Diverse Amelanders deelden hun kennis over de cultuur, natuur en geschiedenis voor dit boek. Bijzondere onderwerpen komen aan de orde, een selectie: de gouden ring die in 2012 op Ameland werd gevonden, de Amelander roots van Multatuli, bruinvissen, het ontstaan van Ameland en veel persoonlijke verhalen van Amelanders (kardinaal De Jong, Martin Jansen, Willem Theunis Metz, enz.). Ook ons platform Amelander Historie heeft op verzoek van Joke op verschillende wijzen een bijdrage geleverd. Het resultaat mag er zijn!

 

De afgelopen jaren heeft Joke aan het boek gewerkt. Daarvoor ontving ze onder meer de steun van Jikke Klaassen, dochter van Jetta Klaassen en eigenaar van Warenhuis van den Brink, die Joke aanmoedigde om het boek te schrijven. Een jaar geleden werd Klaas Touwen bereid gevonden om het boek uit te geven. Hij heeft het ook opgemaakt. Inmiddels is het boek bij de boekhandels op Ameland verkrijgbaar.

 

Klik hier om het boek te bestellen via onze website!

 

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 

Meer van de Ouwe Pôlle: