Buro HDK2018: een Amelander kunstproject

Buro HDK2018 is een open Amelander kunstproject rondom Hidde Dirks Kat. Deze Amelander walvisvaarder en robbenjager  leed in 1777 schipbreuk op Groenland. Hij werd gered door de “wilden”. Over zijn reis, schipbreuk en redding schreef hij het dagboek “Eener reize ter Walvisch- en Robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778”. Dit dagboek werd in 1818 uitgegeven en leest ook nu nog als een trein. Het is een spannend verhaal met treffende observaties. De avonturen van Hidde Dirks Kat kunnen zonder meer wedijveren met de epische belevenissen van ”soortgenoten” als Willem Barentsz, Captain Cook en Ernest Shackleton.

 

Buro HDK2018: een Amelander kunstproject

 

In 2018 is het tweehonderd jaar geleden dat het dagboek van Hidde Dirks Kat verscheen. Dit leek een mooi en alleszins gerechtvaardigd moment om van 2018 een Hidde Dirks Kat jaar te maken. Het kunstproject Buro HDK 2018 speelt hier op in én speelt met deze gedachte. Buro HDK2018 is een initiatief van Egbarta Veenhuizen en Dolph Kessler. Egbarta is beeldend kunstenaar. Ze maakte ter gelegenheid van “Kunstmaand Ameland 2015” een groot portret van de oude Hidde Dirks Kat en een serie tekeningen van Groenlandse Inuit. Dolph Kessler is fotograaf en initiator van kunstprojecten. Beiden zijn door de directie van de Amelander Musea uitgenodigd om in  2016 het kleine huisje bij “Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager” te gebruiken. In dit huisje, een voormalige commandeurswoning, hebben zij Buro HDK2018 gevestigd.

Het kunstproject HDK2018 kent drie invalshoeken die in 2016 verder worden uitgewerkt:

  1. Inrichten van Buro HDK2018;
  2. Voorbereiding van het Hidde Dirks Kat jaar 2018;
  3. Uitvoeren van enkele pilotprojecten.

 

Inrichten van Buro HDK2018

 

In de voormalige commandeurswoning bij museum Sorgdrager in Hollum, wordt ‘het buro’ ingericht dat het Hidde Dirks Kat jaar 2018 gaat voorbereiden. Buro HDK2018 is in zekere zin te beschouwen als een installatie. Het buro ontwikkelt ideeën, plannen, publicaties en kunstwerken die in het jaar 2018 uitgevoerd zouden kunnen worden. Een beperkt aantal voorstellen wordt al in 2016 gerealiseerd. Buro HDK2018 is een Amelander kunstproject dat zichzelf in de loop van 2016 zal uitvinden. Fantasie en realiteit zullen daarbij door elkaar gaan lopen.  Zo wordt het buro “ondersteund” door Doortje Ponne, de verre achternicht van Hidde Dirks Kat. Toen zij hoorde dat dit project van start zou gaan is ze rechtstreeks vanuit Amerika naar Ameland geëmigreerd. Nu is ze aanwezig om belangstellenden te woord te staan. Ze is wat aan de vrijmoedige kant en neemt veel eigen initiatief. Geheel uit eigener beweging schreef zij namens het buro een brief aan koning Willem Alexander waarin ze hem vraagt het “festival HDK2018” te openen.

Buro HDK2018 is een ”installatie in progress”. In het buro is gedurende  2016 een wisseltentoonstelling te zien met werk van Egbarta in relatie tot Hidde Dirks Kat, waaronder een portret van hem als jonge, stoere walvisvaarder. Ook foto- en videopresentaties over Groenland, een uitlegtafel met de correspondentie met het buro (vrij om in te zien) en boeken van Willem Barentsz, Captain Cook en Ernest Shackleton. Een ideeënbus nodigt bezoekers uit om zelf aan dit kunstproject bij te dragen. T-shirts van Hidde Dirks Kat zijn in het museum te koop.

 

Voorbereiding van het Hidde Dirks Kat jaar 2018

 

Vanuit het buro worden voor het jaar 2018, op allerlei terreinen,  projecten bedacht en ontwikkeld. Gedacht wordt aan  beeldende kunst, verhalenfestival, poëzie, muziek, theater, culinaire activiteiten en nog veel meer. Er wordt nauwe samenwerking gezocht met met collega kunstenaars en andere ideeënleveranciers. In die zin is het project niet alleen een installatie maar ook een vorm van “community art”. Samenwerking met Groenlandse kunstenaars is een aandachtspunt.

 

Uitvoeren van enkele pilotprojecten

 

Naast het ontwikkelen van ideeën en plannen voor het jaar 2018 zullen een aantal projecten reeds in 2016 als pilot uitgevoerd worden. In de zomer en het najaar van 2016 verschijnen er een drietal publicaties.

  • Er verschijnt een poëzie-bundel waarin 12 hedendaagse dichters reageren op de reis, schipbreuk en redding van Hidde Dirks Kat. Redacteur is Peter van Lier, dichter te Marrum.
  • Er verschijnt een boek met tekeningen van tekenaar en graficus B.C. Epker die het dagboek van Hidde Kat op eigentijdse wijze zal verbeelden.
  • Er wordt door schrijver en journalist Gerrit Jan Zwier een essay geschreven over Hidde Dirks Kat waarin hij vergeleken wordt met tijdgenoten en andere avonturiers.

Ook andere activiteiten behoren als pilots voor 2016 tot de mogelijkheden. Zo wordt geprobeerd om in samenwerking met Amelandse restauranthouders een Arctisch menu te serveren.

 

Bron: HDK2018.nl

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>