Militaire graven op Ameland

Aan het eind van Tweede Wereldoorlog bevonden zich op Ameland, verdeelt over vier begraafplaatsen, de graven van 136 omgekomen militairen. Daarnaast waren er ook vijf graven van omgekomen Duitse militairen uit de Eerste Wereldoorlog op Ameland. De omgekomen militairen waren afkomstig uit tien verschillende landen: Amerika, Engeland, Canada, Polen, Australië, Nieuw Zeeland, Frankrijk, Nederland, Marokko en Duitsland. Tot 1942 werden de aangespoelde militairen op de dichtstbijzijnde begraafplaats begraven. Daarna werd om organisatorische redenen besloten om alle aangespoelde militairen te begraven op de begraafplaatsen te Nes. Een deel van de aangespoelde of omgekomen Duitse militairen werd begraven op Ameland en een ander deel werd naar de Duitse begraafplaats te Leeuwarden overgebracht. Dit laatste om onbekende redenen.

 

Ameland kreeg indirect met de evacuatie bij Duinkerken te maken. Tussen 28 juli en 8 augustus 1940 spoelden maar liefst 39 lichamen van Franse en Marokkaanse militairen aan. Alle militairen waren per schip naar Engeland onderweg geweest. Een ooggetuige heeft verteld dat het strand vol met verbandmateriaal lag en onder de aangespoelde militairen bevonden zich ook een paar vrouwen (verpleegsters). Verder waren 1942 en 1943 zware jaren voor Bomber Command. Er spoelden toen 44 vliegeniers aan. Tevens kwamen bij een vliegtuigcrash op Ameland nog eens 8 vliegeniers om het leven. Het eerste oorlogsslachtoffer dat op Ameland aanspoelde, was de Duitse militair Otto Schuchna. Hij stierf op 19 november 1939 en spoelde op 29 november 1939 aan. De laatste militair die op Ameland aanspoelde, was de Engelse vliegenier Robert John Hogg. Zijn lichaam werd op 29 augustus 1949 op het strand gevonden. Hij was sinds 6 november 1944 vermist.

 

Meteen na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden de op Ameland begraven Amerikaanse militairen, opgegraven en voor herbegrafenis naar Margraten of naar Amerika overgebracht. De familie van de overleden militair kon kiezen tussen overbrengen naar Amerika of een Amerikaanse begraafplaats in Nederland of België. Er waren in totaal 10 Amerikaanse vliegeniers op Ameland begraven. In 1949 werden de Franse en Marokkaanse militairen opgegraven en naar Frankrijk of naar de Franse militaire begraafplaats te Kapelle in Zeeland overgebracht. In een brief dat dateert van 10 september 1952 sprak de burgemeester van Ameland zijn verbazing uit over het plan om de rest van de oorlogsgraven die zich nog op Ameland bevinden, te ruimen en naar verschillende militaire begraafplaatsen in Nederland over te brengen. Als argument voerde hij aan dat de families van de omgekomen soldaten die de graven hadden bezocht of foto’s van de graven hadden gezien zeer tevreden over het onderhoud en de ligging van de graven waren. Verder voerde hij nog aan dat er dan op twee begraafplaatsen, de graven van militairen achter bleven waarvan de nationaliteit niet kon worden vastgesteld. De brief heeft effect gehad, want de militaire instanties hebben ervan afgezien om alle graven op Ameland te ruimen. Thans bevinden zich nog 70 militaire graven op Ameland. Tot slot werden in 1958 nog wel de graven van de Duitse soldaten geruimd en naar de Duitse militaire begraafplaats te Ysselsteyn overgebracht.

 

Met dank aan Gerlof Molenaar

 

Klik hier als u de foto's van de militaire graven wilt bekijken!

 

Bekijk het onderstaand overzicht met de gegevens van de begraven militairen op Ameland:

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau!