Sorgdrager huuske in Hollum

Het 'Sorgdrager huuske' is het huidige museum Sorgdrager van St. 'De Ouwe Pôlle' in Hollum. Dit pand is een rijksmonument onder zadeldak tussen topgevels. In beide topgevels een dubbele waterlijst bestaande uit een muizentand. Aan de zuidelijke langsgevel aanbouwen. De oostelijke aanbouw met lessenaardak tussen gevels. De westelijke aanbouw onder zadeldak tussen topgevels. Het pand is in 1751 gebouwd door Pieter Cornelis Sorgdrager rustend commandeur van de walvisvaart. De oostkamer is geheel bezet met originele wandtegels, alsmede een tegeltableau met een afbeelding van de walvisvaarder, de ‘Barbice Welvaren’.Tegeltableau museum Sorgdrager in Hollum

 

Het tegeltableau is gemaakt, waarschijnlijk in 1751, in de Tegelfabiek-Harlingen, schilder was Pals Karsten.Op het tableau een afbeelding van het schip, ‘Barbice Welvaren’ waarop Pieter Cornelis Sorgdrager heeft gevaren. Tevens bevindt zich in de oostkamer twee bedsteden en een ‘'Spieskast' (spijskast) tegen de noordgevel van de kamer. 

De vuurhaard tegen de oostwand is nog in oude staat en bestaat uit een vuurplaat en haardplaat. Op de zolder is het schoorsteenkanaal verbreed alwaar zich het rookhok bevindt om spek en worst te roken. Tevens staat in deze kamer een Amelander kast en een beddebankje.

 

In de westkamer bevinden zich geen wandtegels wel twee bedsteden en een ‘spieskast’ tussen beiden bedsteden.

Een opvallend detail was dat tijdens de restauratie in de jaren zeventig van de vorige eeuw bleek dat de bedstede achter de betimmering tegen de noordgevel was geïsoleerd met turfblokken.     

Meer van de Ouwe Pôlle: