Nieuwe inrichting van het cultuurhistorisch museum Sorgdrager

De afgelopen jaren heeft de Stichting Amelander Musea gewerkt aan een nieuw concept voor het Cultuur- en historisch Museum Sorgdrager. Het doel was het museum te vernieuwen zodat de Amelander geschiedenis op een moderne, interactieve manier zou worden gepresenteerd. Begin februari van dit jaar werd het museum gesloten waarbij gedurende enkele maanden hard aan de nieuwe inrichting werd gewerkt. In juni vond de officiële opening plaats. Het resultaat was een geheel nieuwe museum met objecten die in een chronologische volgorde worden tentoongesteld. Anders dan bij de oude situatie wordt de bezoeker door middel van een audiotour bij de objecten langs geleid. Elk object bevat een chip waarop de podcatcher van de bezoeker reageert. Vervolgens houdt de bezoeker deze voor zijn oor en krijgt zo de informatie te horen.

 

De Amelander geschiedenis wordt bij de audiotour in drie periode ingedeeld: 700 tot 1425, 1425-1800 en 1800 tot heden. Voor de eerste periode wordt de bezoeker naar de voormalige expositieruimte verwezen. In die periode staat het ontstaan van het eiland Ameland centraal en hoe het eigendom van de familie Van Cammingha werd. Een driedimensionale film verbeeldt het ontstaan van Ameland en enkele vitrines tonen de vondsten van de verdwenen dorpen Oerd en Sier. Tevens zijn er enkele historische voorwerpen die de bezoekers informeren over de aanwezigheid van de adellijke familie Van Cammingha op Ameland.

Vitrine met vondsten van de dorpen Oerd en Sier in het Sorgdragermuseum

Op de linker foto is een vitrine met de vondsten van de verdwenen dorpen Oerd en Sier te zien en op de foto rechts is een bord te zien die langs audioroute staat.

 

De tweede periode van 1425 tot 1800 wordt in de commandeurswoning wordt behandeld. Veel objecten van de oude situatie zijn bewaard gebleven maar de veranderingen zijn ook zichtbaar. Zo wordt ook hier van een driedimensionale film gebruik gemaakt en bevindt zich op de eerste verdieping een open depot waar de bezoekers allerlei beddebankjes, petroleumstellen en Amelander kasten kunnen bewonderen. Al met al komt de bezoeker in de commandeurswoning vooral wat over de walvisvaart als periode van de Amelander geschiedenis te weten. 

Interieur commandeurswoning van het Sorgdragermuseum in HollumOpen depot van het Sorgdragermuseum in Hollum

Op de foto links is duidelijk te zien dat er ook voor gekozen is dingen bij ‘het oude’ te laten. Op de rechter foto is een deel van het open depot op de eerste verdieping te zien.

 

Tot slot loopt de route door naar de boerenschuur van het museum. Daar komt de periode 1800 tot heden aanbod. Waar het bij de vorige periode vooral het accent op de welvaart dankzij de walvisvaart en de koopvaardij werd gelegd, kenmerkt deze periode zich vooral door de armoede die in de 19e eeuw daarvoor in plaats kwam. De Amelanders werd in die tijd langzaam minder van de zee afhankelijk en kozen vaker voor een agrarisch bestaan. De bezoeker wordt meteen op een wand met schitterende foto’s van het voornamelijk agrarische bestaan van de Amelanders getrakteerd. Via hun podcatcher wordt per foto uitgelegd wat er op te zien is. Verder ziet men vele voorwerpen die bij het agrarische bestaan werden gebruikt. Als symbool van de mechanisatie die aan het begin van de 20e binnen de landbouw optreedt, wordt de oprichting van de zuivelfabriek genomen. Daarbij worden allerlei voorwerpen getoond die ontwikkeling exemplarisch zijn. Belangrijk voor de Amelander welvaart in de vorige eeuw is de opkomst van het toerisme geweest. Hier wordt op een originele manier aandacht aan geschonken namelijk de ontwikkeling van de badmode. Op een televisiescherm wordt een filmfragment van het drukke badleven nabij Nes getoond. Tot slot eindigt de route in een klein bijgebouw naast de schuur. Hier wordt in het kort bij enkele Amelander tradities stil gestaan. Een voorbeeld is het volksdansen. Op een touchscreen zien de mensen de Amelander volksdansgroep afgebeeld. Het is mogelijk een lied aan te klikken waarna de volksdansgroep in hun oude klederdracht beginnen te dansen. Op de maat van een oude Hollandse lied wordt dan vrolijk gedanst. 

Op de foto links staat een voorbeeld van één van de weinige informatieborden. De informatie wordt vooral audiovisueel overgedragen. Op de foto rechts de touchscreens in het bijgebouw.

 

De route leidt de bezoekers vervolgens weer naar de zuidkant van de boerenschuur waarbij de mogelijkheid bestaat een informatieve film te bekijken. Ook in deze ruimte wordt van touchscreens gebruik gemaakt.

 

Na een bezoek aan het nieuwe ingerichte museum krijgt u het gevoel dat de Amelander geschiedenis op een nieuwe, verfrissende manier wordt gepresenteerd. In tegenstelling tot vroeger hoeft de bezoeker nu niet te lezen maar wordt het voorgelezen. Tevens is er voor gekozen om meer van beeldmateriaal gebruik te maken. Dit is het geheel ten goede gekomen. Naast nieuwe ontwikkelingen heeft men ook gekozen om dingen onveranderd te laten zoals een rondleiding door het dorp Hollum wat nog steeds wordt verzorgd. De Stichting Amelander Musea heeft zich verder ten doel gesteld om het Cultuur- en historisch Museum Sorgdrager tot een kenniscentrum te laten ontwikkelen. De komst van computers met veel informatie van de objecten uit de collectie van de Amelander musea zal daar aan bijdragen. Tevens zal er in de toekomst de audiotour ook in het Duits beschikbaar zijn. Tot slot wordt er aan de ontwikkeling van educatief materiaal gewerkt zodat het brengen van een bezoek door de jeugd zeker leerzaam en plezierig zal zijn!

 

Cultuur- en historisch Museum Sorgdrager is gedurende de zomermaanden dagelijks geopend.

 

<<< TIP: schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief >>>

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>