De kansel van de hervormde kerk in Ballum

In 1773 verkeerde de kerk, op de begraafplaats van Ballum, in zeer slechtte staat en is in die tijd zeer fraai verbouwd. Tegen de zuidkant van de kerk stond een kansel die zo slecht was dat hij niet meer gebruikt mocht worden. Door substituut-baljuw van Wetzens werd voor 33 carolus gulden de kansel uit de oude kerk van Harlingen, oorspronkelijk de Dom van Almenum, gekocht en door hem geschonken aan de oude kerk van Ballum, Deze kansel of preekstoel is gemaakt in 1604 door Claes Ielles, meester ‘antyckbouwer’. 

 

De kansel is dus niet voor de kerk van Ballum gemaakt maar voor de grote kerk in Harlingen. In 1772 werd deze oude kerk in Harlingen afgebroken, en werd een nieuwe kerk gebouwd.

 

Nadat de nieuwe Hervormde kerk in het dorp aan de van Camminghastraat in 1832 was gerealiseerd, werd de kansel naar deze kerk overgebracht. Deze is nog steeds in gebruik. Evenals de grafsteen is ook deze kansel een fraai voorbeeld van de Renaissance kunst. We zien de kenmerkende schelpmotieven en acanthus bladeren. Bijzonder is het baldakijn in het frontpaneel, gesteund op drie pilaren als bescherming voor het bijbelboek. De maker van deze kansel, Claes Ielles is tevens bekend als (mede) bouwmeester van het stadhuis van Franeker.

     

Meer informatie over de hervormde kerk, de kansel en de toren te Ballum:

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>