De Boerenstanden op Oost-Ameland in de 19e en 20ste eeuw

Een paar dozen met documenten op de zolder van Tjet de Jong vormden de aanleiding tot dit boek. In de dozen zaten onder meer de verslagen van de vergaderingen van de katholieke boerenbond ABTB op Ameland. Zij bieden een aardig inzicht in hoe de katholieke kerk via de pastoor in de eerste helft van de vorige eeuw meehielp de omstandigheden voor te boeren te verbeteren en tegelijkertijd het geloof en de kerkgang levend probeerde te houden. 

Oud-huisarts Oense Straatsma heeft veel publicaties over de geschiedenis van Ameland geschreven. Het boerenleven op Ameland heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij vulde de documenten uit de dozen uit Buren aan met andere en voorzag ze waar nodig van commentaar. 

Dit boek is vooral een naslagwerk geworden. Het geeft een overzicht van hoe de boerenstand zich ontwikkelde en hoe het grondgebruik op een klein eiland werd geregeld. Tot op de dag van vandaag zijn afspraken van vroeger nog zichtbaar. 

Wat in sommige documenten zakelijk wordt weergegeven, blijkt later grote gevolgen te hebben gehad voor de ontwikkeling van Buren: de vorming van een waterschap, de ontwikkeling van de Vaarwaters (het huidige Klein Vaarwater) en de aanleg van wegen. 

Veel Amelanders van nu komen in de documenten, de namen van hun voorouders tegen. Voor hen biedt dit boek stof genoeg om familiegeschiedenissen aan te vullen. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandels en musea op Ameland.

Auteur Oense Straatsma | Uitgave november 2017 | Uitgever Stichting De Ouwe Pôlle | 450 pagina's | Softcover | ISBN 978-90-801350-6-2| NUR 521| Prijs €24,95 (excl. verzendkosten)

Bestel nu 'De Boerenstanden op Oost-Ameland in de 19e en 20e eeuw'

Vul alle velden in en klik op 'verzenden'. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant! 
 
 
Boeken algemeen

Meer van de Ouwe Pôlle: