Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver

Het boek Dokkumer, Kollumer en Amelander zilver is in 2002 uitgekomen en bevat een indrukwekkend overzicht van zilver dat door personen binnen deze plaatsen vervaardigd is. Vele objecten worden omschreven: van schepwerk tot een brandewijnkom. Over Ameland is jammer genoeg vrij weinig informatie. Op Ameland heeft één zilversmid gewoond namelijk Floris Balck die in Nes gewoond heeft. Van hem worden drie objecten beschreven. Tevens is er nog een object in het boek opgenomen waarvan vermoedelijk de herkomst op Ameland is. Het betreft hier een vork met een onbekende meester. De auteurs weten helaas niet door wie het gemaakt is. Voor degene die wat meer over de zilverbewerking in Friesland tijdens de 17e tot en met de 19e eeuw willen weten, is dit een zeer informatief boek.

 

Zilversmid Floris Balck

In het boek staan drie objecten die door de Amelander zilversmid Floris Balck zijn gemaakt. Deze objecten hadden alle drie een meesterteken met de intialen FB. Van zijn hand zijn een geboortelepel uit ca. 1754 die in particulier eigendom is. De lepel was voor 'Tjitske Sijbrens' getuige de instricptie langs de rand. De lepel heeft een ovale bak en een gevlochten steel. Het uiteinde van de steel is een voorstelling van 'het geloof', aldus het boek. Naast de lepel zijn er nog twee altaarkandelaars in het bezit van de Rooms-katholieke parochie in Nes (Ameland). Deze kandelaars had Floris gemaakt naar een Amsterdams voorbeeld uit 1745 die ook in het bezit van de kerk zijn. Het boek geeft nog een nauwkeurige omschrijving van de kandelaars. Opmerkelijk zijn de intialen 'G.J.' en 'F.H.' die op de ene en 'T.G.' en 'W.F.' die op de andere kandelaar zijn gegraveerd. Tot slot heeft Floris nog een schitterende brandewijnkom gemaakt in 1786. Deze verkeert ook in een particuliere collectie. Het boek geeft een nauwkeurige omschrijving van de kom. Het is een gedreven kom met een parelrand op de voet. De voet en en de kuip zijn versierd met voluten en bloemmotieven. Bijzonder zijn de gegoten oren die een masker tonen dat door twee figuren wordt opgehouden. 

 

Achtergrondinformatie Floris Balck

Floris Claesz. Balck werd op 1 september 1715 in Bolsward geboren als zoon van Nicolaus Balck en Grietje Floris Haukema. Floris' vader was dominee en naast hem hadden zijn ouders nog zes kinderen. Floris Balck trouwde toen hij 33 was met Martje Pieters in Oost-Vlieland op 18 augustus 1749. Martje Pieters was op 1 maart 1727 op Vlieland geboren als dochter van Pieter Doedes en IJbtje Dirks. Toen ze trouwde was ze 21 jaar en daarmee twaalf jaar jonger dan Floris. In de tijd dat ze op Vlieland woonden, werd Floris al een meester zilversmid genoemd. Een jaar na hun trouwen vertrokken ze al naar Ameland en kochten daar in Nes een woning voor fl. 350,- en twee zilveren lepels. Ze schreven zich in bij de hervormde kerk en in de periode 1750-1764 werden zeven kinderen geboren van wie er drie jong stierven. Vermoedelijk is Floris vóór 1800 overleden aangezien zijn huis voor die tijd door erfgenamen te koop wordt aangeboden. 

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant! 
 
 
Boeken algemeen