Demografische ontwikkeling van Ameland

Bij het uitbreken van de oorlog telde Ameland 1997 inwoners. Dit aantal was wel eens hoger geweest. Vooral in de bloeiperiode tijdens de walvisvaart waren er vermoedelijk meer bewoners. Helaas ontbreken ons daarover de gegevens. Een telling tijdens de Franse bezetting in 1796 kwam zelfs uit op 2939 inwoners. Een 14 jaar later gehouden telling in 1810 komt echter uit op 2137. Een veel te groot verschil uiteraard. Hollum telde in 1810 1023 inwoners, Ballum 306, Nes 725 en Buren 83.

Pas in het midden van de 19e eeuw komen er betrouwbare cijfers. In 1840 wonen er 1004 mannen en 932 vrouwen op het eiland, totaal dus 1936. Tot 1880 is er sprake van een stijgend aantal inwoners. In 1880 zijn er 2353 inwoners. Daarna neemt het aantal inwoners snel af. In 1930 is het aantal gedaald naar 1929. In die tijd vestigen niet alleen veel zeelieden zich in havensteden als Amsterdam en Rotterdam maar ook trekken jonge meisjes weg om in Amsterdam te gaan werken als dienstbode.

Vooral Amsterdam en de Zaanstreek waren in trek. Ook hele gezinnen vestigden zich in deze omgeving. Omstreeks 1936 wonen er bijna 300 kinderen van op Ameland woonachtige ouders elders in ons land. Een derde deel daarvan woont in Amsterdam of elders in ons land. Slechts een enkeling verhuist naar Friesland.

Vlak voor het uitbreken van de Tweede wereldoorlog stijgt het aantal inwoners o.a. doordat een flink aantal zeelieden afmonstert en zich op Ameland vestigt. Na de bevrijding verlaten veel van deze zeelieden met hun gezinnen het eiland om zich definitief in Amsterdam en omgeving te vestigen. Velen vinden werk in de scheepsbouw.

Meer van de Ouwe Pôlle: