Kerkklokken en gietplaats van hervormde kerk te Hollum

Omstreeks het begin van de 13eeuw is er bij de kerk, een bakstenen toren aangebouwd met een muurdikte van 1 meter en een afmeting van 6 x 6 meter. Deze toren zal naar alle waarschijnlijkheid een luidklok hebben gehad, want er werd binnen het bouwvlak van de kerk, midden in de ruimte waar ooit het eerste houten kerkje heeft gestaan, een klokkegietplaats gevonden (zie foto). Dit werd op een diepte van ruim 3 meter gevonden en kan dateren uit de tijd van de genoemde toren. Klokkegietplaatsen worden in Friesland zelden gevonden en zijn dus een zeldzaam verschijnsel. Vooral omdat er in deze kerk zelfs twee werden gevonden, één binnen het kerkgebouw en een tweede in de toren van de huidige kerk.

 

Dankzij Cornelis Pieter Sorgdrager is bekend wat er op deze klok heeft gestaan. Hij heeft namelijk in 1779 de onderstaande tekst genoteerd:

‘den klok is onder in zijn dijameter groot 3 voet 3½ duim en van binnen hoog of diep 2 voet 7 duim. Op de bovenste regel; van de klok staat    Petrus A Cammingha vrij ende erfheer van Ameland 1626 op de onderste regel; staat Haije Cornelis, Jan Jacobs, Gabbe Poulus, Sipke Jansen, Tsibbe Douwes, Dûlke Douwes en onder de namen staat een wapen.’

Hieruit blijkt dat de klok inderdaad uit de 17e eeuw dateert.

 

Op maandag 5 november 1787 werd een nieuwe klok in de toren aangebracht. Deze klok heeft op 6 november voor de eerste maal geluid. De klok weegt 1088 kg en is daarmee 154 kg zwaarder dan de oude klok. Op deze klok staat de volgende tekst:

‘meficet Christiaan en Jan Seest Amstelodami Anno 1787
Wybrand Nannes, Wijbert Zouw, Folmagten, Hans Barf, Jan Gerbrand Burgemeesters van Hollum’. 

En op de andere kant (oostkant) van de klok de tekst:

Willem de Vijfde Prince van Oranje en Nassau.Vrijheer van de Souvereijne Erfheerlijkheid Ameland enz.

Met daaronder een wapen. Dit zal dan het wapen van stadhouder Willem V zijn geweest. In de Franse tijd, namelijk op 22 juni 1798, werd dit wapen en de naam van de prins eraf gekapt, net zoals veel andere gedenkstukken uit de oude tijd toen zijn vernield. 

 

Over de makers van de tweede kerkklok is de volgende tekst te vinden:

Amstelodami anno 1787 me fecit Christiaan en Jan Seest

Honi soit qui mal y pense

[2940]

Seest, Christiaan Pieters ; n.b.. - n.b.; klokkengieter

Seest, Jan Pieters ; n.b.. - n.b.; klokkengieter

Meer Amelander Historie:

Steun onze stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland' en duik in de geschiedenis van Ameland

Sinds 1957 zet stichting 'De Ouwe Pôlle' zich in voor het behoud van het Amelander erfgoed en stimuleren we onderzoek en publicaties over de cultuurhistorie. Onze stichting bezit drie musea en geeft drie keer per jaar 'De Pôllepraat' uit boordevol verhalen over Ameland. In de winter organiseren we lezingen over Ameland voor onze donateurs. Steun onze stichting en musea en ontvang vanaf 12,50 euro het donateursblad 'De Pôllepraat' bij u thuis! 

>>>> Klik hier om donateur te worden. Met uw steun bewaren we het verleden voor de toekomst! <<<<

Ontvang de digitale Amelander Historie Krant

✔Iedere maand onze verhalen, foto's en boeken per mail ✔ Na bevestiging ontvangt u een e-book over Ameland ✔Afmelden kan altijd en is eenvoudig ✔Het is 100% gratis en u zit nergens aan vast ✔ Ruim 2.000 mensen gingen u voor!