Kerkklokken en gietplaats van hervormde kerk te Hollum

Omstreeks het begin van de 13eeuw is er bij de kerk, een bakstenen toren aangebouwd met een muurdikte van 1 meter en een afmeting van 6 x 6 meter. Deze toren zal naar alle waarschijnlijkheid een luidklok hebben gehad, want er werd binnen het bouwvlak van de kerk, midden in de ruimte waar ooit het eerste houten kerkje heeft gestaan, een klokkegietplaats gevonden (zie foto). Dit werd op een diepte van ruim 3 meter gevonden en kan dateren uit de tijd van de genoemde toren. Klokkegietplaatsen worden in Friesland zelden gevonden en zijn dus een zeldzaam verschijnsel. Vooral omdat er in deze kerk zelfs twee werden gevonden, één binnen het kerkgebouw en een tweede in de toren van de huidige kerk.

 

Dankzij Cornelis Pieter Sorgdrager is bekend wat er op deze klok heeft gestaan. Hij heeft namelijk in 1779 de onderstaande tekst genoteerd:

‘den klok is onder in zijn dijameter groot 3 voet 3½ duim en van binnen hoog of diep 2 voet 7 duim. Op de bovenste regel; van de klok staat    Petrus A Cammingha vrij ende erfheer van Ameland 1626 op de onderste regel; staat Haije Cornelis, Jan Jacobs, Gabbe Poulus, Sipke Jansen, Tsibbe Douwes, Dûlke Douwes en onder de namen staat een wapen.’

Hieruit blijkt dat de klok inderdaad uit de 17e eeuw dateert.

 

Op maandag 5 november 1787 werd een nieuwe klok in de toren aangebracht. Deze klok heeft op 6 november voor de eerste maal geluid. De klok weegt 1088 kg en is daarmee 154 kg zwaarder dan de oude klok. Op deze klok staat de volgende tekst:

‘meficet Christiaan en Jan Seest Amstelodami Anno 1787
Wybrand Nannes, Wijbert Zouw, Folmagten, Hans Barf, Jan Gerbrand Burgemeesters van Hollum’. 

En op de andere kant (oostkant) van de klok de tekst:

Willem de Vijfde Prince van Oranje en Nassau.Vrijheer van de Souvereijne Erfheerlijkheid Ameland enz.

Met daaronder een wapen. Dit zal dan het wapen van stadhouder Willem V zijn geweest. In de Franse tijd, namelijk op 22 juni 1798, werd dit wapen en de naam van de prins eraf gekapt, net zoals veel andere gedenkstukken uit de oude tijd toen zijn vernield. 

 

Over de makers van de tweede kerkklok is de volgende tekst te vinden:

Amstelodami anno 1787 me fecit Christiaan en Jan Seest

Honi soit qui mal y pense

[2940]

Seest, Christiaan Pieters ; n.b.. - n.b.; klokkengieter

Seest, Jan Pieters ; n.b.. - n.b.; klokkengieter

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>