Erfgoed Fundaasje en Tresoar werken samen voor behoud erfgoed

Stichting Erfgoed Fundaasje tekent op 28 oktober 2016 een samenwerkingsovereenkomst met Tresoar. Erfgoed Fundaasje, opgericht in 2009,  zet zich in voor het documenteren van de agrarische geschiedenis van Fryslân, met name de kleibouwstreek. Ze doet dit door archieven, documenten en objecten uit deze regio te verzamelen, te beheren en toegankelijk te maken. Er is inmiddels een uitgebreide collectie opgebouwd en veel inhoudelijke kennis verzameld en beschikbaar gesteld op de website www.erfgoed-fundaasje.nl. Hierop zijn uitgebreide genealogieën te vinden en een deel van de omvangrijke fotocollectie die de Stichting beheert. Een breed netwerk van mensen en instanties biedt bij al deze activiteiten ondersteuning.Logo van Erfgoed Fundaasje
Om de collectie en inhoudelijke kennis veilig te stellen voor de toekomst, is de samenwerking met Tresoar gezocht.  Erfgoed Fundaasje wil zich in de toekomst blijven inzetten voor het aanvullen van haar collectie en het doen van bedrijfs- en genealogisch onderzoek. Tresoar heeft de kennis in huis om de Erfgoed Fundaasje daarbij te ondersteunen en te faciliteren. De archieven en documenten van Erfgoed Fundaasje vormen een bijzonder waardevolle aanvulling op de ‘Collectie Fryslân’. Tresoar en Erfgoed Fundaasje zullen zich er samen voor inzetten om ze voor een breed publiek beschikbaar te maken.
De Erfgoed Fundaasje blijft haar netwerk onderhouden en uitbreiden, onder meer door het organiseren van presentaties en tentoonstellingen. Ook bij deze activiteiten zal Tresoar ondersteuning bieden. 
 
Deze vernieuwende vorm van samenwerken op het terrein van collectievorming en –beheer sluit goed aan bij de rol van Tresoar als kennisknooppunt. Uitgangspunt voor de samenwerking is dat Tresoar en Erfgoed Fundaasje hun krachten bundelen, waardoor ze doelen kunnen bereiken die voor elk afzonderlijk niet haalbaar zijn. Het samenwerkingsverband tussen Erfgoed Fundaasje en Tresoar is een pilot om te zien hoe dat het beste georganiseerd kan worden.

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau!