OPROEP: huismerken van Amelanders

In het kader van een vervolgonderzoek naar de gebrandschilderde ramen van de hervormde kerk te Hollum gaat Amelanderhistorie.nl samenwerken met de Historische Vereniging Noordoost Friesland. Voor deze samenwerking zullen wij zoveel mogelijk huismerken van personen uit Noordoost Frieland verzamelen. Vanzelfsprekend zullen wij ons in het bijzonder op de huismerken van Amelanders richten. Op deze manier hopen wij de oorspronkelijke namen, die in 1679 op de gebrandschilderde ramen van de hervormde kerk te Hollum gestaan hebben, te kunnen achterhalen. Tot slot zullen deze gegevens in de toekomst een mooie bron voor genealogen en historici zijn die daar onderzoek naar doen.

 

De huism erken werden vroeger veelvuldig gebruikt en kunnen als een soort van handtekening beschouwd worden. Sommige huismerken zijn van vader op zoon overgegaan waarbij een jongere broer een streepje aan de huismerk van zijn vader toevoegde. In theorie zouden van bepaalde huismerken dus de oorspronkelijk eigenaar achterhaald kunnen worden. Al met al zal dat een lastige klus zijn. Er is namelijk nog weinig onderzoek naar huismerken gedaan. Dit is mede voor ons de reden om zoveel mogelijk huismerken van Amelanders en andere personen uit Noordoost Friesland te verzamelen. Vroeger werden de huismerken op documenten, grafstenen, percelen land en ook voor ramen gebruikt. Zo konden mensen elkaars bezit onderscheiden dat in een tijd van weinig geletterden en achternamen een goed hulpmiddel was. Mogelijk heeft u ook wel eens een huismerk op een document of iets dergelijks aangetroffen. In dat geval verzoeken wij u vriendelijk daar een heldere kopie of foto van te maken en die naar ons op te sturen! 

 

Als voorbeelden van huismerken gebruiken we een foto van een grafsteen waar tussen de letters A K een huismerk staat en ziet u een overzicht van huismerken uit het minuutveldwerk van Ballum uit de 19e eeuw dat door wijlen Jan Bleeker is samengesteld. Indien u van een Amelander zo'n huismerk hebt, verzoeken wij u te mailen naar info@amelanderhistorie.nl. Daarnaast kunt u ook op deze pagina uw huismerk(en) naar ons verzenden.

N.B. Als u de huismerken mailt dan graag vermelding in de tekst van de eigenaar, zijn woonplaats, jaartal, een korte beschrijving en de bronvermelding! 

 

Dit is een overzicht van alle huismerken die tot nu toe geïnventariseerd zijn. U kunt hieronder de foto's bekijken. Mocht u meer informatie hebben, mail dan naar info@amelanderhistorie.nl.

Naam: Plaats: Jaartal: Beschrijving:
W.P. Wynberg Hollum 1777 Huismerk op een grafsteen bij NH-kerk
Rimmert Gerlofs Nes 1681 Huismerk op een document met verkiezing tot volmacht
Lieuws Gerlofs (?) onbekend 1698 Huismerk op document
Seerp Tjebbes Hollum 1622 volmacht van Hollum
Jeltje Jelties Ballum 1622 volmacht van Ballum
Rijckert Cornelis Hollum 1622 volmacht van Hollum
Sicke Gerbens Nes 1622 volmacht van Nes
Cornelis Jansen Ballum 1696 verkozen tot burgemeester van Ballum
Thomas Alberts Nes 1696 wordt genoemd bij verkoop van een huis
Douwe Theunisz Buren 1696 huwelijksproclamatie met Reijns Remckes
Reijns Remckes Buren 1696 huwelijksproclamatie met Douwe Theunisz
H.A. Hollum 1796 Huismerk op grafsteen van vermoedelijk Hendrik Andries Das
A.K.  Hollum 1731 Huismerk op grafsteen van vermoedelijk Andries Klases Das
I.D.Z. Hollum (?) geen Initailen op een kloofbijl, in het bezit van Klaas Nobel
Folckert Eesckes   1661  
Neel Eebes   1661  
Theunis Jacobs   1661  
Dirckien Jans   1661  
Egbart Heris   1666  
A.G. (Aukje Gerrits) Ballum 1714 geborduurde merklap met een huismerk en initialen A.G.
Hendrik Lamberts Kooiker Nes 1753 Huismerk op een grafsteen op de Algemene Begraafplaats te Nes
Klaas Broers   1750 Handmerk voor administratie diaken herv. Gem. Ballum
Koert Melis   1750 Handmerk voor administratie diaken herv. Gem. Ballum
Hans Hendriks Hollum 1607 Huismerk op grafsteen
Baukje Tjerks Hollum 1604 Huismerk op grafsteen
 

 

Bekijk de foto's van de huismerken op Ameland

 

<<< TIP: schrijf u in voor onze maandelijkse nieuwsbrief >>>

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>