Opening badhuis op Ameland in 1880

Nes op Ameland, 16 junij 1880

 

Gisteren had de, ook in de dagbladen aangekondigde inwijding plaats van het nieuwgebouwde badhuis alhier. De inwoners toonden hunne belangstelling door het uitsteken van vlaggen, terwijl hier en daar ook reeds vroeg het feestgewaad werd opgemerkt. Er heerschte, vooral bij de jeugd eene zekere stemming , die het duidelijk liet zien: ‘dat er wat aan de' hand was".

Geen wonder; want reeds Zondag was de pret begonnen voor het jonge volkje, door de aankomst en werking van den draai- of mallemolen, iets dat de oudste menschen zich niet konden herinneren ooit te hebben gezien op ons eiland.

 

Bouwtekening badpaviljoen Nes Ameland in 1879Te 4 ure in den namiddag vereenigde men zich op en om het feestterrein in de Duinen en aan het Strand, alsmede in de zaal van het badhuis. Aldaar word eerst de vergadering geopend en de inwijdingsrede uitgesproken door den voorzitter der badcommissie, den heer Geert Elias Frerichs, pred. bij de Doopsgezinde gemeente alhier. De spreker schetste de moeilijkheden en bezwaren, die hij en zijne medeoprigters hadden moeten te boven komen, maar ook de deelneming, belangstelling en medewerking, die zij ondervonden hadden. Hij hoopte op een talrijk bezoek van de Amelandsche zeebaden, 'en zulks met te meer regt, daar langs de geheele kust van N.- Frankrijk, België, Nederland en N.-Duitschland, nergens zulk een schoon en effen strand, zulk een goeden golfslag, zulk frisch, onvermengd en zuiver zeewater te vinden is , zoodat Ameland al de vereischten bezit van een gezond en genezing aanbrengend zeebad.

 

Na de flinke rede, die met belangstelling en instemming werd aangehoord, vonden de volksspelen voor de jeugd plaats, bestaande in mastklimmen zakloopen, geblinddoekt naar prijzen grijpen, enz., alles om aardige en smaakvolle prijsvoorwerpen. Ter afwisseling ging het er lustig in den draaimolen op los Te 10 ure werden eenige vuurwerken afgestoken, teertonnen verbrand en Bengaalsch vuur op de Duinen ontstoken, hetgeen een allerschilderachtigst effect maakte. Dan vereenigden de feestvierenden zich in de zaal, waar het niet ontbrak aan de gewone feest en heildrenken, de opgewekte, gezellige spraakzaamheid, het onmisbare feestlied en de ongestoorde, genoegelijke feestvreugde.

 

Het buffet was goed voorzien en werd vlug bediend. De hoedanigheid der ververschingen liet niets te wenschen over. De prijzen van het tarief waren, in verhouding daarvan, matig gesteld. Het badhuis een smaakvol langwerpig-vierkant paviljoen, met de noodige bijgebouwen, kegelbaan enz., was versiert met vlaggen en wimpels, waarbij de Oranjevaan niet vergeten was naast de nationale driekleur.Bouwtekening badpaviljoen Nes Ameland in 1879

 

Toen de duisternis inviel, word de illuminatie met Chinesche ballons ontstoken. Het heerlijkste weder begunstigde de feestviering. Het badhuis en de zeebadinrigting op Ameland hebben ongetwijfeld eene heerlijke toelkomst te wachten. 

In het alsnog min of meer bestaande bezwaar van de gebrekkige verbinding met den vasten wal, zal, hoopt men eerlang worden voorzien. Dat is dan ook te meer noodig, naardien het eene van de levensvoorwaarden is de jeugdige inrigting. Men spreekt van onderhandelingen met eene stoombootmaatschappij, om eene vaart tusschen hier en Zoutkamp te verkrijgen althans gedurende het

badseizoen. Eerlang wordt de komst van ettelijke familiën tegemoet gezien, die haar bezoek toegezegd en kamers besteld hebben.

 

Met dank aan J.A. Blaak

 

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 

Free Tours op Ameland - Ontdek het eiland met een rondleiding door Hollum en NesStichting Amelander Musea organiseert Free Tours in Hollum en Nes. Deze openbare rondleidingen zijn de leukste introductie tot de cultuurhistorie van Ameland.

Op pad met een echte Ameland kenner, die de deelnemers trakteert op boeiende verhalen en bijzondere weetjes over Ameland tijdens een bijzondere wandeling door het dorp Hollum of het dorp Nes.

Het betreft een Free Tour waarbij de deelnemers achteraf zelf bepalen wat ze er voor over hebben en betalen dit aan de gids.

Wanneer: De maand juli.

Elke dinsdag om 13.00 en 15.00 uur in Hollum en elke woensdag om 13.00 en 15.00 uur in Nes.
In Hollum is de start bij Museum Sorgdrager en in Nes bij de Clemenskerk. 

Vrienden worden van stichting 'De Ouwe Pôlle'

Steun onze stichting 'De Ouwe Pôlle' als vriend. Vanaf 18,50 euro ontvangt u 3 x per jaar het blad 'De Pôllepraat' en steunt u onze activiteiten en musea! Met uw bijdrage maken we ons sterk voor de Amelander cultuurhistorie en erfgoed!

Meer van de Ouwe Pôlle:

NIEUW: Een extra dikke Pôllepraat over de bevrijding van Ameland in 1945!

In Nederland vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Wist u dat de Pôllepraat over de bevrijding van AmelandWaddeneilanden veel later zijn bevrijd? Ameland pas op 3 juni 1945. De Pôllepraat van juni 2020 is een themanummer over de bevrijding van Ameland. Waarom duurde de bevrijding zolang? En hoe verliep die op het eiland? En hoe kijken de oudere Amelanders hierop terug? In dit extra dikke nummer worden die vragen beantwoord aan de hand van bijzondere verhalen:

  • Het zeemansleven van Harmen Wijnberg
  • De belevenissen van verzetsstrijder dominee Jansen uit Ballum
  • Een kroniek van de bevrijding (volg de bevrijding van Ameland van dag tot dag)
  • Interviews met Amelanders over de oorlog en de bevrijding
  • Tientallen unieke foto’s van de oorlog en bevrijding op Ameland

En meer artikelen over Ameland, museumnieuws en activiteiten van stichting ‘De Ouwe Pôlle’.

De Pôllepraat is het donateursblad van de cultuurhistorische 'De Ouwe Pôlle'. Deze stichting bestaat sinds 1957 en heeft drie musea op Ameland: Museum Sorgdrager, Museum Swartwoude en het Bunkermuseum. Donateurs ontvangen drie keer per jaar de Pôllepraat met prachtige verhalen over het eiland en de bewoners. De Pôllepraat is voor 5 euro verkrijgbaar bij boekhandel Van den Brink in Nes, De Hoge Stoep in Hollum en bij de musea Sorgdrager en Swartwoude. 

<<< Vanaf 12,50 ontvangt u drie keer per jaar de Pôllepraat en steunt u onze stichting. Meld u nu aan! >>>