Leerlingenlijsten van 1851 en 1852 van de zeevaartschool op Ameland