Inventarisatie waardevolle grafmonumenten in de gemeente Ameland

In 2001 is een inventarisatie gemaakt van alle waardevolle grafmonumenten in de gemeente Ameland. Deze inventarisatie bestaat uit twee categorieën te weten: grafmonumenten ouder dan tweehonderd jaar deze zijn benoemd als monument en grafmonumenten ouder dan honderd jaar zijn benoemd als waardevol! Beide categorieën zijn van zoveel waarde dat ze beschermd moeten worden en behouden moeten blijven.

 

Het doel en het advies aan het gemeentebestuur was om in eerste instantie de oudste categorie als eerste te restaureren en daarna de grafmonumenten ouder dan honderd jaar.

In het ‘lijvige’ rapport werd het gemeentebestuur geadviseerd om ten aanzien van onderhoud  en behoud van de grafmonumenten een beleid te ontwikkelen, dit mede op advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Zie onderstaande opmerking;

 

De deskundigen van de Rijksdienst zijn eveneens van mening dat de begraafplaatsen op Ameland zeer waardevolle grafmonumenten bevatten.

Aan het gemeentebestuur wordt geadviseerd om met betrekking tot het gebruik van de begraafplaatsen een beleid vast te stellen.

 

De restauratie van de monumentale grafmonumenten heeft plaatsgevonden na 2001. Daarvoor is een restauratieadvies opgesteld door Anske de Boer uit Franeker een deskundige op dit gebied. Zo heeft de heer de Boer meegewerkt aan de grote restauratie van het grafmonument van Willem van Oranje.

 

De plannen die de gemeente Ameland nu heeft met ons funerair erfgoed baart ons en vele met ons grote zorgen. Immers het is onze geschiedenis, onze historie die verloren dreigt te gaan met al zijn gewone menselijke herinneringen. Herinneringen aan een bekende zeevaarder, aan een bekende onderwijzer, zelfs aan Neerlands grootste schrijver Multatuli.  

 

            Zonder verleden geen heden, zonder heden geen toekomst.

 

Met andere woorden als men zijn geschiedenis kent, heeft men al veel geleerd.

 

Door Douwe Hzn. de Boer, 23 november 2015

 

Bekijk de inventarisatie van waardevolle grafmonumenten:

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant! 
 
 
 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>