De voorouders van de oudste man van Nederland: Eelke Bakker (1910)

De oudste man van Nederland was Eelke Bakker uit Dokkum. Op 3 mei 2020 is Eelke op 109-jarige leeftijd in Dokkum overleden. Op 28 juli 1910 werd hij in Ballum geboren in een gezin met negen kinderen. Op 13-jarige leeftijd verliet Eelke Bakker het eiland. Het gezin Bakker verhuisde naar Anjum. Later trouwde Eelke in Metslawier met Baukje met wie hij vier kinderen kreeg. Inmiddels heeft Eelke meerdere achterachterkleinkinderen. 

Door Jacob S. Roep

Eelke Bakker de oudste man van Nederland en de Benelux van Ameland

Eelke is na al die jaren Ameland nog niet vergeten. Eén keer per week rijdt hij met één van zijn kleinkinderen naar de veerdam bij Holwerd waar hij in de verte zijn geliefde eiland ziet liggen. Afgelopen donderdag maakte hij de oversteek met een paar kleinkinderen voor de Ambachtelijke Dag in Ballum. Daar reed Tjeerd Nobel van Nobels Nostalgisch Museum hem rond in een oldtimer uit 1909. Op de vraag hoe Eelke zo oud kon worden, antwoordde hij dat hard werken en vroeg op bed gaan belangrijk zijn. Dat hard werken zit wel goed want Eelke woont nog steeds zelfstandig en onderhield tot twee jaar geleden zijn eigen groentetuin. Maar er zit meer achter Eelke zijn hoge leeftijd, zoals sterke genen. Eelkes zijn zus Gelske de Jong-Bakker werd bijna 101 jaar. Van wie hebben ze die sterke genen? Dat kunt u uit de onderstaande kwartierstaat afleiden.

De leeftijdsopbouw van de voorouders van Eelke Bakker (bron: Ameland Genealogie)

De leeftijdsopbouw van de voorouders van Eelke Bakker (bron: Ameland Genealogie)

 

Generatie 1
1. Eelke Bakker is geboren 28 juli 1910 in Ballum.
Generatie 2
2. Ale Abraham Bakker is geboren 18 januari 1876 in Amsterdam. Hij trouwde met Grietje Jongsma 10 december 1903 in Ballum. Hij is overleden 26 januari 1965 in Morra.
3. Grietje Jongsma is geboren 20 oktober 1880 in Ballum. Zij trouwde met Ale Abraham Bakker 10 december 1903 in Ballum. Zij is overleden 23 oktober 1970 in Morra. Generatie 3
4. Jan Botes Bakker is geboren 10 april 1837 in Ballum/Ameland. Hij trouwde met Dirkje Jans de Boer 18 februari 1857 in Ameland. Hij is overleden 29 april 1905 in Ballum/Ameland.
5. Dirkje Jans de Boer is geboren 22 april 1836 in Ballum/Ameland. Zij trouwde met Jan Botes Bakker 18 februari 1857 in Ameland. Zij is overleden 7 november 1926 in Ballum/Ameland.
6. Eelke Sybrens Jongsma is geboren 15 augustus 1829 in Ureterp/Opsterland. Hij trouwde met Tjitske Tjeerds de Vries 2 mei 1854 in Westdongeradseel. Hij is overleden 22 november 1925 in Leek. 7. Gelske de Vries is geboren 29 juni 1842 in Leek. Zij trouwde met Eelke Sybrens Jongsma 19 januari 1867 in Leek. Zij is overleden 17 januari 1924 in Leek. Generatie 4
8. Bote Cornelis Bakker is geboren 1797 in Ballum. Hij trouwde met Hikke Jansen Bakker 22 november 1827 in Ameland. Hij is overleden 8 april 1874 in Ballum.
9. Hikke Jansen Bakker is geboren 1800 in Ballum. Zij trouwde met Bote Cornelis Bakker 22 november 1827 in Ameland. Zij is overleden 2 maart 1896 in Ballum.
10. Jan Abrahams de Boer is geboren 8 januari 1802 in Ballum. Hij trouwde met Ynske Ales Kooyker 6 oktober 1825 in Ameland. Hij is overleden 22 november 1875 in Ballum/Ameland.
11. Aaltje Arends Barf is geboren 10 mei 1803 in Hollum. Zij trouwde met Jan Abrahams de Boer 5 juni 1835 in Ameland. Zij is overleden 13 december 1891 in Ballum/Ameland.
12. Sybren Eelkes Jongsma is geboren 31 januari 1802 in Ureterp. Hij trouwde met Janke Syberens Boerke 1 juni 1826 . Hij is overleden 7 november 1864 in Hallum.
13. Janke Syberens Boerke is geboren 1807 in Ureterp. Zij trouwde met Sybren Eelkes Jongsma 1 juni 1826 . Zij is overleden 8 oktober 1831.
14. Albert de Vries is geboren 1808 in Leek. Hij trouwde met Freeke Jans Cazemier 24 oktober 1841 in Leek. Hij is overleden 12 juni 1861 in Leek.

Generatie 1

 
1. Eelke Bakker is geboren 28 juli 1910 in Ballum. 
 
 

Generatie 2

 
 
2. Ale Abraham Bakker is geboren 18 januari 1876 in Amsterdam. Hij trouwde met Grietje Jongsma 10 december 1903 in Ballum. Hij is overleden 26 januari 1965 in Morra.
3. Grietje Jongsma is geboren 20 oktober 1880 in Ballum. Zij trouwde met Ale Abraham Bakker 10 december 1903 in Ballum. Zij is overleden 23 oktober 1970 in Morra. 
 

In een eerder interview met Fokke Wester op 30 juli 2010, voor het Nieuwsblad van Noord (pag. 13) vertelde Eelke: 

“Beppe vertelde faak. Sy hat oait mei pake fuort west te farren, dy wie kapitein. Se giene de hiele wrâld oer, nei Costa Rica, de reis hat wol fiif jier duorre. As se averij hienen, koste it soms wol in hiel jier om it skip te meitsjen. Soks koenen se dêr net. It wie in grut lijen. En as se hast omkamen fan de hûnger, dan lotten ze. Dy’t ferlear moast op ‘e tafel lizzen gean, dy waard slachte en opiten. Sokke ferhalen fertelde beppe.” 

 

Generatie 3

 
 
4. Jan Botes Bakker* is geboren 10 april 1837 in Ballum/Ameland. Hij trouwde met Dirkje Jans de Boer 18 februari 1857 in Ameland. Hij is overleden 29 april 1905 in Ballum/Ameland.
5. Dirkje Jans de Boer is geboren 22 april 1836 in Ballum/Ameland. Zij trouwde met Jan Botes Bakker 18 februari 1857 in Ameland. Zij is overleden 7 november 1926 in Ballum/Ameland.
6. Eelke Sybrens Jongsma is geboren 15 augustus 1829 in Ureterp/Opsterland. Hij trouwde met Tjitske Tjeerds de Vries 2 mei 1854 in Westdongeradseel. Hij is overleden 22 november 1925 in Leek. Van beroep was hij schipper.
7. Gelske de Vries is geboren 29 juni 1842 in Leek. Zij trouwde met Eelke Sybrens Jongsma 19 januari 1867 in Leek. Zij is overleden 17 januari 1924 in Leek. 
 
*) Jan Bakker was lid van het zeemanscollege "Nieuwe Pekela" (1884-1903) en voerde de vlag nr. 79.        

Hij voer respectievelijk voor de Amsterdamse reders: B.H. Schröder-SMJ, Craandijk & Derksen, Craandijk & Dudock de Wit, Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij Oostzee. Hij voerde het gezag over de volgende schepen: s.s. "Borneo" (1876), de bark "Trio" (1878-1879), de bark "Slangegevecht" (1883-1885) en de s.s. "Laërtes" (1898-1899).

 

 

Generatie 4

 
 
8. Bote Cornelis Bakker is geboren 1797 in Ballum. Hij trouwde met Hikke Jansen Bakker 22 november 1827 in Ameland. Hij is overleden 8 april 1874 in Ballum.
9. Hikke Jansen Bakker is geboren 1800 in Ballum. Zij trouwde met Bote Cornelis Bakker 22 november 1827 in Ameland. Zij is overleden 2 maart 1896 in Ballum.
10. Jan Abrahams de Boer is geboren 8 januari 1802 in Ballum. Hij trouwde met Ynske Ales Kooyker 6 oktober 1825 in Ameland. Hij is overleden 22 november 1875 in Ballum/Ameland.
11. Aaltje Arends Barf is geboren 10 mei 1803 in Hollum. Zij trouwde met Jan Abrahams de Boer 5 juni 1835 in Ameland. Zij is overleden 13 december 1891 in Ballum/Ameland.
12. Sybren Eelkes Jongsma is geboren 31 januari 1802 in Ureterp. Hij trouwde met Janke Syberens Boerke 1 juni 1826 . Hij is overleden 7 november 1864 in Hallum.
13. Janke Syberens Boerke is geboren 1807 in Ureterp. Zij trouwde met Sybren Eelkes Jongsma 1 juni 1826 . Zij is overleden 8 oktober 1831.
14. Albert de Vries is geboren 1808 in Leek. Hij trouwde met Freeke Jans Cazemier 24 oktober 1841 in Leek. Hij is overleden 12 juni 1861 in Leek.
15. Freeke Jans Cazemier is geboren 10 juli 1816 in Leek. Zij trouwde met Albert de Vries 24 oktober 1841 in Leek. Zij is overleden 20 juli 1892 in Leek.
 
 

Generatie 5

 
 
16. Cornelis Doekes Bakker is geboren 1757 in Ballum/Ameland. Hij trouwde met Aukje Gosses … 11 december 1785 in Nes. Hij is overleden 30 juli 1828 in Ballum/Ameland.
17. Aukje Gosses … is geboren rond 1759. Zij trouwde met Cornelis Doekes Bakker 11 december 1785 in Nes. Zij is overleden 12 december 1843 in Ballum/Ameland.
18. Jan Wouter Bakker is geboren 1764 in Hollum. Hij trouwde met Antje Douwes Bakker 5 mei 1796 in Hollum. Hij is overleden 11 februari 1832 in Hollum.
19. Antje Douwes Bakker  Zij trouwde met Jan Wouter Bakker 5 mei 1796 in Hollum.
20. Abraham de Boer  Hij trouwde met Dirkje Dirks ….
21. Dirkje Dirks …  Zij trouwde met Abraham de Boer.
22. Arend Hansen Barf is geboren 1765 in Hollum. Hij trouwde met Antje Sypts Wijnberg 3 augustus 1800 in Hollum. Hij is overleden 4 september 1812 in Hollum.
23. Antje Sypts Wijnberg is geboren 21 augustus 1777 in Hollum.Zij is gedoopt 9 september 1777 in Hollum. Zij trouwde met Arend Hansen Barf 3 augustus 1800 in Hollum. Zij is overleden 29 december 1845 in Hollum. 24. Eelke Klases Jongsma is geboren 31 december 1770 in Ureterp. Hij trouwde met Maaike Tabes de Groot 29 november 1801 in Ureterp. Hij is overleden 1855 in Ureterp.
25. Maaike Tabes de Groot is geboren 22 februari 1764 in Ureterp. Zij trouwde met Eelke Klases Jongsma 29 november 1801 in Ureterp. Zij is overleden 29 augustus 1831 in Ureterp.
26. Syberen Kornelis Boerke  Hij trouwde met Antje Roels ….
27. Antje Roels …  Zij trouwde met Syberen Kornelis Boerke.
28. Cornelis Derks de Vries is geboren 1779 in Leek. Hij trouwde met Gelske Alberts …. Hij is overleden 26 juli 1851 in Leek.
29. Gelske Alberts …  Zij trouwde met Cornelis Derks de Vries.
30. Klaas Folkerts Cazemier is geboren 1792 in Leek. Hij trouwde met Klaaske Hindriks van der Veen. Hij is overleden 9 december 1840 in Leek.
31. Klaaske Hindriks van der Veen is geboren 1793 in Leek. Zij trouwde met Klaas Folkerts Cazemier. Zij is overleden 21 september 1874 in Leek.
 
 

Generatie 6

 
 
32. Doeke Botes Bakker is geboren 1730 in Hollum. Hij trouwde met Aagje Jacobs … 1755 in Ballum. Hij is overleden 1820 in Hollum.
33. Aagje Jacobs … is geboren 1 januari 1730 in Ballum. Zij trouwde met Doeke Botes Bakker 1755 in Ballum. Zij is overleden 1825 in Ballum.
34. Gosse Pieters Visser  Hij trouwde met Pietje Tjallings … 13 maart 1758 in Ballum/Ameland.
35. Pietje Tjallings …  Zij trouwde met Gosse Pieters Visser 13 maart 1758 in Ballum/Ameland.
36. Hans Arends Barf is geboren december 1738 in Hollum.Hij is gedoopt 1 januari 1739 in Hollum. Hij trouwde met Sjoukje Gribberts de Jong 11 november 1763 in Hollum. Hij is overleden 16 augustus 1825 in Hollum. 37. Sjoukje Gribberts de Jong Zij is gedoopt 8 november 1741 in Hollum. Zij trouwde met Hans Arends Barf 11 november 1763 in Hollum. Zij is overleden 24 november 1812 in Hollum.
38. Sypt Gerrits Visser is geboren 1744 in Hollum.Hij is gedoopt 25 mei 1744 in Hollum. Hij trouwde met Aaltje Klasen Wijnberg 24 juli 1771 in Sloterdijk. Hij is overleden 21 april 1824 in Hollum. 
39. Aaltje Klasen Wijnberg is geboren 1742 in Hollum. Zij trouwde met Sypt Gerrits Visser 24 juli 1771 in Sloterdijk. Zij is overleden 29 mei 1820 in Hollum.
40. Folkert Bennes Cazemier is geboren augustus 1759 in Leek. Hij trouwde met Freeke Jans Flonk 27 april 1783 in Midwolde. Hij is overleden 1 april 1816 in Leek.
41. Freeke Jans Flonk is geboren maart 1764 in Leek. Zij trouwde met Folkert Bennes Cazemier 27 april 1783 in Midwolde. Zij is overleden 18 mei 1814 in Leek.
42. Hindrik Jochems …  Hij trouwde met Trijntje Clasens ….
43. Trijntje Clasens …  Zij trouwde met Hindrik Jochems ….
 
 

Generatie 7

 
 
44. Bote Jans Bakker  Hij trouwde met Anke Myntsjes ….
45. Anke Myntsjes …  Zij trouwde met Bote Jans Bakker.
46. Arend Hansen Barf is geboren 1709 in Hollum.Hij is gedoopt 2 juni 1709 in Hollum. Hij trouwde met Trijntje Jacobs … 7 december 1732 in Hollum. Hij is overleden maar de details zijn onbekend. 
47. Trijntje Jacobs … is geboren 1708 in Hollum. Zij is gedoopt 12 mei 1708 in Hollum. Zij trouwde met Arend Hansen Barf 7 december 1732 in Hollum. Zij is overleden voor 1743.
48. Gribbert Gribberts …  Hij trouwde met Antje Reins … 20 januari 1741 in Hollum.
49. Antje Reins …  Zij trouwde met Gribbert Gribberts … 20 januari 1741 in Hollum. Zij is overleden voor 1754.
50. Gerrit Sypts … is geboren 9 juli 1701 in Hollum. Hij trouwde met Antje Eintes … 7 september 1732 in Hollum. Hij is overleden voor 1782 in Hollum.
51. Antje Eintes … is geboren in Hollum. Zij trouwde met Gerrit Sypts … 7 september 1732 in Hollum.
52. Klaas Pieters Wijnberg 
53. Trijntje Pieters … 
 
 

Generatie 8

 
 
54. Hans Arends Barf 
55. Neelke Klases … 
56. Jacob Romkes … 
57. Yebele Jans … 
58. Gribbert Gribberts … is geboren maar de details zijn onbekend. Hij trouwde met Sjoukje Harmens ….
59. Sjoukje Harmens …  Zij trouwde met Gribbert Gribberts ….
60. Sypt Gerrits … 
61. Antje Pieters … 

 

Mocht u aanvullingen of correcties hebben dan kunt u die mailen naar info@amelanderhistorie.nl

 

Bron: Amelanders.com

VRIENDEN WORDEN

Word vriend van Amelander Historie! U ontvangt iedere maand onze historiekrant en krijgt een gratis e-book cadeau! 
 
 

Zoek naar uw Amelander voorouders:

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>