Wanneer luiden de kerkklokken op Ameland?

Landarbeiders hadden voorheen houvast aan het ’s morgens, ’s middags en ’s avonds luiden van de klok om te weten hoe laat het was en wanneer ze (naar huis) moesten te eten en/of te bidden. Horloges en klokkijken was niet aan iedereen besteed. Waarom dit zomers een uur eerder is dan ’s winters is niet duidelijk (resp. 20.00 en 19.00 uur).

Op zondagen is het gebruikelijk dat de klok een kwartier voor aanvang van de dienst luidt. Ook bij begrafenissen luidt de klok een kwartier voor aanvang en vervolgens tijdens de uittocht vanuit de kerk naar het graf. Bij het verlaten van het kerkhof luidt de klok eveneens.

Wanneer de kist voor de dienst wordt gebracht van het sterfhuis/aula naar de kerk luidt de klok ook, tenzij de familie dit niet wil.

Bij overlijden van de oudste bewoner van het dorp luidt de klok ook. Bij mannen een uur, bij vrouwen een half uur. Dit om aan te geven of het een man of vrouw betreft. Wanneer een overledene vanuit een ander dorp of ziekenhuis komt, dan luidt de klok vanaf het moment dat de rouwauto het dorp binnenrijdt tot aan het adres waar de overledene opgebaard zal komen te staan.

In eerder tijden ‘klepte’ de klok als melding van brand. Dit is later overbodig geworden. Het luiden van de klok bij de overgang van oud jaar naar nieuw jaar is gebruikelijk een half uur.