Tekening en bestek van voetpad naar Nes

Een van de gevolgen van de verdelingen van de marken op Ameland waarbij veel gemeenschappelijk bezit overging in particuliere handen, was dat veel wegen en voetpaden in eigendom werden overgedragen aan de gemeente. De gemeente kreeg daarmee in het begin van de 20e eeuw een nieuwe taak: aanleg, beheer en onderhoud van openbare wegen.

 

En de gemeente ging na de overdracht van wegen en voetpaden flink aan de slag. Eind 19e eeuw was het bestaande voetpad vanaf het aanleghoofd naar Nes al verhard met klinkers. Nu werd een verbreding noodzakelijk geacht. Het opkomend toerisme zal daarbij ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Het ‘stenen voetpad’ werd in 1907 verbreed tot een straatweg met klinkers. De tekening en bestek en voorwaarden van het werk aan deze bijna 100-jarige weg zijn aanwezig in het gemeentelijk archief.

 

Tekening van voetpad vanaf aanleghoofd naar Nes

Tekening van het voetpad dat vanaf de aanleghoofd naar Nes is aangelegd.

 

Nieuwsbrief Amelander historie

Het beste van Amelander historie in je mailbox? Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief