Tames Oud - Eiland van verlangen

De wens een overzichtstentoonstelling te wijden aan het werk van Tames Oud, een van de meest eigenzinnige kunstenaars die Friesland voortbracht, leefde zowel bij de Amelander Musea als bij Museum Belvédère. In de collecties van beide musea is zijn werk ruim vertegenwoordigd en worden topstukken van zijn hand met regelmaat getoond. Een samenwerking lag dan ook voor de hand. In het Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager in Hollum kwam het zwaartepunt te liggen bij de schilderijen en werken op papier met voorstellingen die tot het eiland en zijn omgeving zijn te herleiden. Museum Belvédère in Oranjewoud concentreert zich op Ouds artistieke ontwikkeling en toont voornamelijk werk uit de periode waarin hij werkzaam was in België en Den Haag. Uiteindelijk leverde dat twee complementaire exposities op, die tezamen een representatief overzicht geven van zijn oeuvre. De tentoonstellingen zijn vanaf 17 juni te zien in beide musea.

Het boek dat bij het tentoonstellingstweeluik is verschenen, kwam tot stand na grondig onderzoek naar leven en werk. Dat leverde uiteindelijk veel nieuwe inzichten op en een aantal schilderijen die tot nog toe onbekend waren. In haar biografische schets kleurt Gitte Brugman een bijzondere kunstenaarspersoonlijkheid en zet deze af tegen vaak roerige omstandigheden. Oud werd in 1895 geboren op Ameland, trok in de jaren twintig naar België, doorliep in Brussel de Academie voor Schone Kunsten, vervulde in Vlaanderen verschillende betrekkingen, vestigde zich in 1938 in Den Haag en overleed aldaar in 1953.

 Het boek zal bij de opening van de expositie in museum Sorgdrager op 15 juni a.s. worden gepresenteerd.

Teken nu in voor slechts 20 euro! Vul het onderstaand formulier in.

© Amelander Musea, Museum Belvédère | Uitgeverij Noordboek ISBN | 978 94 6471 123 3 | Intekenprijs slechts 20 euro (excl. verzendkosten), verkoopprijs 25 euro | Verkrijgbaar bij museum Sorgdrager en museum Belvédère in Oranjewoud

Intekenactie boek 'Tames Oud - Eiland van Verlangen'

Vul het formulier in en klik op 'verzenden'. We verzoeken u tot het overmaken van 20 euro (en eventuele verzendkosten) vóór 17 juni op NL86 INGB 0656 8557 97 t.n.v. Stichting Amelander Musea o.v.v. Boek Tames Oud. Hierna ontvangt u van ons een bevestiging