Korenmolen 'De Phenix'

Korenmolen ‘De Phenix’, grondzeiler werd in 1880 gebouwd op een verhoogd terrein aan de noordkant van Nes-Ameland. Al in 1662 werd op deze plaats en met toestemming van Petrus van Cammingha, erfheer van Ameland een standerdmolen gebouwd door Watze Jacobs uit Leeuwarden.

In de oudejaarsnacht op 31 december 1833 waaide de molen tijdens een zware storm omver. In 1834 werd een nieuwe molen gebouwd dit was een achtkante bovenkruier genaamd De Hoop.

 

Op zondagmorgen op 20 juni 1880 werd de molen getroffen door blikseminslag en brandde geheel af. Nog datzelfde jaar liet de eigenaar, Jan Pieters Boelens een nieuwe molen bouwen, door molenbouwer gebroeders van der Meer uit Harlingen. Deze molen kreeg de naam ‘Phenix’   (uit de as herrezen).

 

In 1951 werd de molen geheel gerestaureerd. Deze restauratie wordt genoemd als de grootste en meest verbreide restauratie van die tijd die mogelijk werd gemaakt door ‘De Rijksmonumentenzorg. De restauratie werd uitgevoerd door molenbouwer A. de Roos uit Leeuwarden en rietdekker gebr. Hoekstra uit Oenkerk.

 

In 1980 werd de molen, op advies van Douwe de Boer, gekocht door de Gemeente Ameland en geheel gerestaureerd door Aannemersbedrijf Westra uit Franeker. De exploitatie wordt nu verzorgd door de vrijwilligers van de ver. Vrienden van Amelander korenmolens ‘De Phenix’ en ‘De Verwachting’.