Herberg 'De Zwaan'

De Zwaan is een gebouw met een zadeldak, eindschilden en hoge gevels. In de voorgevel zitten zes-ruits-raamkozijnen. Op de plek waar De Zwaan staat, was eerder een oude herberg met de naam 'De Roode Leeuw'. In 1772 wordt die herberg door Johannes Tjallings Zwart, meesterbakker te Hollum, afgebroken en een Herenlogement gebouwd. Tijdens de Franse bezetting werd de herberg vaak door Franse soldaten bezocht. 

 

Na Johannes Tjallings Zwart ging het gebouw over naar Douwe Drieuwes van der Laag die het voor 1847 verkoopt aan Pieter Louwen Ragien. Die verkoopt het aan de zeeman Jan Eeuwes Visser. In 1861 koopt Job Dirks Visser de herberg en ruilt dit in 1885 met Jacob Gerrits Brouwer die het op zijn beurt weer in 1894 aan zoon Willem Jacobs Brouwer verkoopt. De herberg had als één van de weinige gebouwen op Ameland een telefoonverbinding die in geval van nood werd gebruikt als de reddingboot uit moest. Willem Brouwer en Antje Bleeker runnen de herberg tot het trouwen van hun stiefdochter Antje de Boer in 1904. Zij en haar man Ynse de Wind nemen dan het stokje over. In 1908 verkoopt Willem Brouwer 'De Zwaan' (zoals de herberg inmiddels heette) aan Gerrit Jacobs Visser. Gerrit J. Visser en diens vrouw Pietje Zwart laten op de eerste verdieping slaapkamers maken. In 1947 nemen Jan Visser en Janke Appelman 'De Zwaan' over en in 1953 verkopen ze het aan Piet Lublink en Tine IJnsen. Zij verkopen 'De Zwaan' in 1956 aan Joep van der Werff en Erna Rietsema. Tot slot verkopen zij het in 1961 aan Simon en Froukje Walthaus

 

Naast herbeg werd het gebouw ook voor andere doeleinden gebruikt namelijk als postkantoor en ontmoetingsplek voor de burgemeester, notaris, dokter, enz.  In dit pand bevindt zich nog de zgn. Heerskamer geheel volgens de Rococostijl ingericht. In deze kamer werden voorheen de burgemeesters en volmachten van het dorp gekozen. In het dakvlak zijn een viertal dakkapellen opgenomen. In het café gedeelte bevindt zich een diepe waterput in de vloer.

 

De gevels zijn uitgevoerd in rode (Groninger) baksteen, dit in tegenstelling tot het merendeel van de gebouwen op Ameland, die uitgevoerd zijn in gele (Friese) kleinsteen.

De vensters op de eerste verdieping hadden een andere roedeverdeling (9 ruitjes) dan thans het geval is. Tijdens een restauratie in de jaren 1970 of 1980 van de vorige eeuw zijn de huidige kozijnen geplaatst.