Dijkaanleg op Ameland in 1915

Vroeger werd Ameland bij vloed overspoeld door zout water. Door de oprichting van Waterschappen kwam er initiatief voor een zeekering. In 1915 was het eerste stuk dijk klaar. In 1930 werd dit compleet gemaakt. Door de jaren heen zijn de dijken verstevigd en opgehoogd. Er zijn plannen om de dijk binnenkort weer te verbeteren. In 1898 wordt op Ameland een waterschapsbestuur gevormd. Tijdens de oprichtingsvergadering op 13 april 1898 wordt het bestuur geïnstalleerd. Precies een maand later wordt door het bestuur besloten dat er moet worden uitgezocht wat een dijk langs de Wadden moet gaan kosten. In maart 1899 worden de kosten die met de aanleg van deze dijk gepaard gaan gepresenteerd aan het bestuur. Het bestuur besluit daarop volgend in overleg te gaan met  het Rijk en Provinciale Staten van Friesland voor een mogelijke subsidie. Na veel heen en weer gepraat, onderzoek ter plaatse en aanpassingen aan het oorspronkelijke voorstel wordt er besloten een dijk aan te leggen tot voorbij het “Grootegat” met vandaar een aansluiting aan de duinen bij grenspaal 26. Het duurt nog tot 1912 voor alle financiële zaken rond zijn en op 10 januari 1913 de openbare aanbesteding van de dijk plaatsvindt. Aannemer Daalder krijgt de uiteindelijke opdracht en kan op 10 februari 1913 met de werkzaamheden beginnen. Op 30 januari 1915 is deze zeedijk gereed.