De eerste auto op Ameland

Honderd jaar geleden (1922) waren de Amelanders zwaar onder de indruk volgens de toenmalige krantenberichten. Ze zagen voor het eerst een auto. Sommige eilanders waren een beetje wantrouwend voor deze nieuwe uitvinding en reageerden schuchter. Maar de meesten raakten er snel aan gewend en de autobezitter P. Gorter uit Sneek bood hen aan een ritje met zijn auto te maken. De auto was overgekomen met de nieuwe postboot. De eilanders vreesden dat meer mensen hun auto zouden overnemen vanwege de publiciteit in de kranten. Een eeuw later is de discussie over het aantal auto’s op Ameland nog steeds actueel. Het eiland had nog een paar primeurs rondom de auto. Hiervoor duiken we de oude kranten in.

Uit de Hepkema’s Courant blijkt hoe de eerste auto in 1922 op Ameland werd ontvangen:

‘Dat is geweest in mei van dit jaar. Toen is de heer Gorter van Sneek met z'n auto hier geweest en zijn we daarmee op de postboot overgevaren. Dat was me een gebeurtenis! Men had daar nog nooit een auto gezien. De groote belangstelling begon al in Nes en overal waar we kwamen in Ballum en Hollum staakten de menschen hun dagtaak om van het ongewone schouwspel te genieten, vooral als de auto stil stond. Dan kwamen ze schuchter nader, groepeerden zich om de auto, maakten elkaar opmerkzaam op dit of op dat sommigen lagen zelfs op den grond om al het moois te zien. Maar zoodra de auto zich in beweging zette, stoof de menigte uiteen, en als in der dorpen om een hoek gereden werd, rende de menigte de huizen in, om weer te voorschijn te komen, wanneer het monster gepasseerd was. Maar het aanpassingsvermogen der Amelanders bleek nog al groot te zijn, nadat ze van de eerste verwondering waren bekomen. Want vrij velen maakten van de uitnodiging van den heer Gorter gebruik om een eindje mee te rijden en waren verrukt over dit nieuwe vervoermiddel. En nu doet Ameland het weer zonder auto.’

De chauffeur Gorter uit Sneek blijkt P. Gorter te zijn. Hij was eigenaar van een sigarenfabriek ‘Cuba’ die op de hoek van de Waterhoenstraat en Bolswarderweg heeft gestaan. De auto moet het kenteken B-2154 hebben gehad.

Weer een primeur: auto over het dichtgevroren wad

Op 19 februari 1929 maakte Jan Heeringa uit Minnertsga met zijn auto ( kenteken B-9023) een oversteek vanaf Holwerd naar Ameland. Hij reed met zijn reisgenoot Lammert Brouwers over het dichtgevroren wad naar Ameland. Over de heenreis deden ze twee uren. De reis ging met moeilijkheden gepaard. En de terugreis ging een stuk vlotter namelijk maar 20 minuten. Hiermee was ook de eerste auto over het wad gereden.

Jan Heeringa met zijn auto over het dichtgevroren wad naar Ameland in 1929

Jan Heeringa met zijn auto over het dichtgevroren wad naar Ameland in 1929 (bron: Kentekens.Tresoar.nl)

Blijkbaar bleef het ijs wel even liggen want op 28 februari 1929 werd per vrachtauto de post naar Ameland overgebracht door familie Ekkers uit Holwerd. De vrachtauto had het kenteken B-5890. Ook dit stond in de krant vermeld.

Links Sipke met zijn vader Jitze Ekkers, febr. 1929 (foto van Simon Bulthuis, Amsterdam)

Links Sipke met zijn vader Jitze Ekkers, febr. 1929 (foto van Simon Bulthuis, Amsterdam)

Primeur voor Nederland op Ameland: drive-in bioscoop

Op 8 juli 1968 werd trots in de Leeuwarder Courant gemeld dat Ameland de eerste drive-in bioscoop van Nederland zou krijgen. Op 17 juli zou de eigenaar dhr. A. Vissers uit Eck en Wiel (bij Zaltbommel). Hij zou op elke woensdag van de maanden juli en augustus een film gaan vertonen. De eerste film die werd vertoond, was “Heimwee naar Sankt Pauli”. De voorstelling zal worden gegeven op het terrein van de voetbalvereniging Geel-Wit tussen Nes en Buren. De entreeprijs zal per auto fl. 10,- bedragen. Wie kan zich deze bioscoop nog herinneren? Foto’s en tips zijn welkom via info@amelanderhistorie.nl

 

Ontdek alles over Stichting De Ouwe Pôlle

Word vriend van Stichting De Ouwe Pôlle en mis niets meer van de Amelander cultuur!

Word vriend van Stichting 'De Ouwe Pôlle Ameland'. Daarmee steunt u het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op Ameland.

  • Ontvang drie keer per jaar onze magazine Pôllepraat vol verhalen over de Amelander cultuur en geschiedenis
  • Steun onze musea op Ameland: museum Sorgdrager, museum Swartwoude, het bunkermuseum en de cultuurkerk in Nes
  • Met uw bijdrage organiseren wij ieder winter een programma bestaande uit lezingen waaraan u kunt deelnemen
  • Onze stichting heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

<<< Meld je aan als vriend van de Ouwe Pôlle >>>