Damverbinding tussen Ameland en de Friesland

Het lijkt zo’n logisch plan, Ameland middels een dam te verbinden met de vaste wal. Met de huidige ideeën rond het milieu ondenkbaar, toch zijn er in vroegere jaren wel degelijk serieuze plannen geweest een dergelijke dam te verwezenlijken! 

Sterker nog; hij is er geweest. In 1846 had een boer uit Ternaard, Worp van Peyma een plan ontworpen om twee dammen te leggen, één tussen het oostelijk deel van Ameland en één tussen Ameland en Terschelling. Natuurlijk had de heer van Peyma wonderschone beweegredenen, hij stelde namelijk dat de opslibbing van het wad en het voorkomen van nog verder verlies en afslag van het eiland kon worden voorkomen. Ook zou het goed zijn voor het behoud van Friesland’s vruchtbaarste gronden.

Het plan werd echter niet gerealiseerd doordat de grote promotor van het plan, Pico Diderik, baron van Sytzema, commissaris van koning Maurits, in 1848 kwam te overlijden. 

Maar in 1872 was het zover, er werd op initiatief van de “Maatschappij tot Landaanwinning op de Friese Wadden” een slibdam aangelegd tussen Buren en Holwerd. Deze dam heeft 9 jaren stand gehouden, op 4 oktober 1881 werd in één stormnacht de dijk weggeslagen.
    
Op 7 november 1961 was het weer zover, er werd een commissie “Verbinding Ameland-vaste wal” benoemd onder voorzitterschap van de heer Ir. J.B. Ritzema van Ikema.

Deze keer werden de extra recreatieve mogelijkheden en de daarmee gepaard gaande economische voordelen voor het eiland als excuus gebruikt. De plannen werden wel heel serieus toen de Friese Staten met 42 tegen 8 stemmen vóór het plan stemden. 

Nederland werd wakker geschud door natuurliefhebbers die zich verenigden in de “Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee”, later “Waddenvereniging” genoemd. In mei 1974 resulteerde de door de Waddenvereniging geïnitieerde landelijke discussie in een negatief rapport aan de tweede kamer.

Een dam zal er wel nooit meer komen, toch blijven er steeds weer plannen bestaan voor een vaste oeververbinding. In oktober 2000 werden er plannen gesmeed  voor een kabelbaanverbinding tussen Holwerd en Nes. De fabrikant van een dergelijke verbinding had hiermee ruime ervaring opgebouwd in enkele Arabische landen.

Resten van de oude dam naar Ameland
Hier zijn in het midden van de foto de resten van de oude damverbinding nog goed zichtbaar.

 

 

Klik hier voor meer informatie over de dam naar Ameland>>>

 

Free Tours op Ameland - Ontdek het eiland met een rondleiding door Hollum en NesStichting Amelander Musea organiseert Free Tours in Hollum en Nes. Deze openbare rondleidingen zijn de leukste introductie tot de cultuurhistorie van Ameland.

Op pad met een echte Ameland kenner, die de deelnemers trakteert op boeiende verhalen en bijzondere weetjes over Ameland tijdens een bijzondere wandeling door het dorp Hollum of het dorp Nes.

Het betreft een Free Tour waarbij de deelnemers achteraf zelf bepalen wat ze er voor over hebben en betalen dit aan de gids.

Wanneer: De maand juli.

Elke dinsdag om 13.00 en 15.00 uur in Hollum en elke woensdag om 13.00 en 15.00 uur in Nes.
In Hollum is de start bij Museum Sorgdrager en in Nes bij de Clemenskerk. 

Vrienden worden van stichting 'De Ouwe Pôlle'

Steun onze stichting 'De Ouwe Pôlle' als vriend. Vanaf 18,50 euro ontvangt u 3 x per jaar het blad 'De Pôllepraat' en steunt u onze activiteiten en musea! Met uw bijdrage maken we ons sterk voor de Amelander cultuurhistorie en erfgoed!

Meer van de Ouwe Pôlle:

NIEUW: Een extra dikke Pôllepraat over de bevrijding van Ameland in 1945!

In Nederland vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Wist u dat de Pôllepraat over de bevrijding van AmelandWaddeneilanden veel later zijn bevrijd? Ameland pas op 3 juni 1945. De Pôllepraat van juni 2020 is een themanummer over de bevrijding van Ameland. Waarom duurde de bevrijding zolang? En hoe verliep die op het eiland? En hoe kijken de oudere Amelanders hierop terug? In dit extra dikke nummer worden die vragen beantwoord aan de hand van bijzondere verhalen:

  • Het zeemansleven van Harmen Wijnberg
  • De belevenissen van verzetsstrijder dominee Jansen uit Ballum
  • Een kroniek van de bevrijding (volg de bevrijding van Ameland van dag tot dag)
  • Interviews met Amelanders over de oorlog en de bevrijding
  • Tientallen unieke foto’s van de oorlog en bevrijding op Ameland

En meer artikelen over Ameland, museumnieuws en activiteiten van stichting ‘De Ouwe Pôlle’.

De Pôllepraat is het donateursblad van de cultuurhistorische 'De Ouwe Pôlle'. Deze stichting bestaat sinds 1957 en heeft drie musea op Ameland: Museum Sorgdrager, Museum Swartwoude en het Bunkermuseum. Donateurs ontvangen drie keer per jaar de Pôllepraat met prachtige verhalen over het eiland en de bewoners. De Pôllepraat is voor 5 euro verkrijgbaar bij boekhandel Van den Brink in Nes, De Hoge Stoep in Hollum en bij de musea Sorgdrager en Swartwoude. 

<<< Vanaf 12,50 ontvangt u drie keer per jaar de Pôllepraat en steunt u onze stichting. Meld u nu aan! >>>