Begraven op Ameland

De geschiedenis van het leven op Ameland verborgen in duizenden namen op grafstenen

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep ‘Amelander begraafplaatsen’ samen met Leon Bok van Bureau Funeraire Adviezen onderzoek gedaan naar de Amelander begraafplaatsen. Daarvoor zijn veel foto’s en wetenswaardigheden over alle vijf de Amelander begraafplaatsen verzameld. Dit materiaal is samengebracht in het prachtige boek ‘Begraven op Ameland’, dat dit voorjaar zal verschijnen. 

In dit rijk geïllustreerde boek van 80 pagina's (harde kaft), leest u over de vele unieke grafmonumenten die Ameland rijk is. Eeuwenoude grafstenen van zeelieden, bestuurders, bekende Amelanders en bemanningsleden van de reddingboten verhalen over de levens van eilandbewoners van weleer. Ook worden uitgebreid de tradities en rituelen beschreven die tot in de jaren zestig van de vorige eeuw op Ameland bestonden met betrekking tot begraven. Een mooi voorbeeld daarvan is de burenplicht. 

Verder wordt in dit boek aandacht besteed aan de grafcultuur in Nederland en in het bijzonder die op Ameland. Deze cultuur is in de loop der eeuwen veranderd en zal ongetwijfeld blijven veranderen. De gemeente Ameland heeft het belang van dit funerair erfgoed ingezien en daarom voor de toekomst een visie ontwikkeld op het begraven op Ameland. 

De Amelander grafcultuur is uniek en dat is in dit boek is in kaart gebracht. Amelanders mogen trots zijn op hun funerair erfgoed. 

Het boek 'Begraven op Ameland' is voor 12,50 euro verkrijgbaar bij de Amelander boekhandels, museum Sorgdrager, museum Swartwoude en online te bestellen via de website Dodenakkers.nl. 

Formaat 27 x 22 cm | auteur Leon Bok | Uitgever stichting De Ouwe Pôlle | Hardcover | prijs 12,50 euro | ISBN 978-90-805238-0-7