Barent Hansen (1695-1752)

In de periode 1721 tot 1729 voer Barent Hansen (1695-1752) uit Hollum voor de reder Pieter Kool uit Beverwijk. En in de periode 1732 tot 1752 voor de reder Antony Waterman uit Amsterdam. Alleen in 1748 voer hij niet uit. Hij ving daarbij maar liest 151 walvissen. Dat hij daar goed aan verdiend heeft, mochten de volgende generaties niet vergeten. Dit blijkt onder andere uit zijn grafsteen (zie foto) op de begraafplaats in Hollum. De tekst op de steen luidt:'Hier leyt begraven den eersamen commandr Barent Hansz out 57 jaren 7 maanden en in den heere gerust den 27 november 1752'.  

 

Twee andere zoons van Barent Hansen, Luytje Barends Molenaar en Hans Barends, waren ook commandeurs der walvisvaart. Zowel de grafsteen van Barent Hansen als zoon Hans Barends kunt u nog op de algemene begraafplaats bij de hervormde kerk in Hollum bekijken. 

Meer van de Ouwe Pôlle: