Schotse zerkstenen op Ameland

Op dinsdag 3 november 1846 werd vanuit het pakhuis van strandgoederen te Nes publiekelijk verkocht: 680 stuks SCHOTSCHE ZERKSTEENEN. Afkomstig van het gestrande schip Hoffnung, dat onderweg was van Goole in Engeland onderweg naar Hamburg. De verkoper namens de strandvonder was koopman Jan Scheltema, de koper was zijn vriend Sipke Gerbens de Jong. Beide heren hadden als koopman veel vermogen verzameld in de vorm van aandelen en onroerend goed. "Jan de Haas" en "Sipke Spinbaas" waren hun bijnamen. Dat Sipke Gerbens ook wel eens met een handel bleef zitten blijkt uit een advertentie van 4 april 1848. Hij biedt tegen zeer billijke prijzen 680 "Schotsche Zerksteenen" te koop aan. 

175 jaar later komen we op verschillende plaatsen deze Schotse Zerkstenen nog steeds tegen. In een trottoir en oprit van de familie Schuurmans in Nes. Afkomstig van de plaats waar in 1832 een schoolgebouw stond wat later als pakhuis voor de Strandvonderijgoederen gebruikt werd. Of in de boerderij uit 1806 aan de Kooiweg, destijds in eigendom van Sipke Gerbens. Er zijn nu een 30-tal zerken verwerkt in het nieuwe terras aldaar. Bij de RK-pastorie liggen een paar in de oprit.  Op het schilderij "De Steenbikkers" uit 1900, zien we duidelijk een stapel Schotse Zerkstenen op een stapel liggen. Dat is waar nu het oude gemeentehuis van Nes staat. Het schijnt dat bij het Huuske van de Freule aan het Vermaningspad ook zerken liggen. Wellicht dat er nog meer plaatsen bekend zijn waar deze stenen liggen.

Schotse zerkstenen bij de RK-pastorie in Nes, Ameland

Schotsche Zerkstenen bij de pastorie

Publieke verkoping van strandgoederen waaronder Schotse zerkstenen

Artikel uit 3 november 1846

Zerkstenen bij den heer Sipke Gerbens de Jong artikel uit 4 april 1848

Artikel van 4 april 1848

Zerkstenen verwerkt in een stoep.

Zerkstenen verwerkt in een stoep.

De Steenbikkers Dit gaat over het afbreken van het oude gemeentehuis in 1900 door aannemer Foppe de Jong. De personen v.l.n.r. Jaap van der Veen (1885-1971), Thomas van der Geest (1859-1934), Jan Stender (1858-1900), Wiebe Sijes Scheltema (1885-1965) en Jan Donker (1839-1902). Het schilderij is gemaakt door H.F. Boot voor Foppe de Jong.

De Steenbikkers
Dit gaat over het afbreken van het oude gemeentehuis in 1900 door aannemer Foppe de Jong.
De personen v.l.n.r. Jaap van der Veen (1885-1971), Thomas van der Geest (1859-1934), Jan Stender (1858-1900), Wiebe Sijes Scheltema (1885-1965) en Jan Donker (1839-1902).
Het schilderij is gemaakt door H.F. Boot voor Foppe de Jong.

Jan Scheltema, ( * 18-03-1783,+24-02-1867)

Jan Scheltema, ( * 18-03-1783,+24-02-1867)

Sipke Gerbens de Jong is geboren 12 augustus 1788, + 24 nov 1868

Sipke Gerbens de Jong is geboren 12 augustus 1788, + 24 nov 1868

Met dank aan Anne de Jong

Meer van de Ouwe Pôlle: